Wystawa „Ocalić od zapomnienia”

W dniach 19-23 listopada dwaj członkowie SKNH UŚ – Konrad Kołakowski i Alan Zych organizowali wystawę pt.” Ocalić od zapomnienia”, mającą na celu przywrócenie pamięci o starych przemysłowych miejscach terenie Górnego Śląska. Wystawa odbyła się przy współpracy ze stowarzyszeniem „Genius Loci”. Wystawa miała miejsce na korytarzach Wydziału Nauk Społecznych i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Sprawozdanie z Konferencji „Ludzie i ich czasy: czasy po 1945 r.”

Dnia 10.12.2012 r. odbyła się kolejna już konferencja z cyklu „Ludzie i ich czasy” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ. Tym razem obszarem zainteresowań referentów były czasy po roku 1945. Konferencję rozpoczęła organizator konferencji, Małgorzata Wolska, prezes Sekcji Historii Nowożytnej i Najnowszej. Po przywitaniu gości inauguracyjny wykład wygłosił dr hab. Kazimierz Miroszewski, wprowadzając słuchaczy w meandry tamtych czasów.

Następnie wystąpili referenci z następującymi referatami :

Daria Chudoba – „O bibelotach i robotach kuchennych. Obraz kobiety amerykańskiej w świetle krótkometrażowych filmów instruktażowych z lat 1945-1968.”

Zbigniew Przybyłka – „Stendhalowskie zwierciadło czy czysty eskapizm ? Lęki, fascynacje i mody zachodniej cywilizacji w Jamesie Bondzie od 1962 r. po czasy obecne.”

Dominika Ożarowska – „…Ocalałeś nie po to, aby żyć; Masz mało czasu, musisz dać świadectwo… Życie i twórczość Arno Lustigera.”

Damian Domżalski – „Upadek mitu „Solidarności” na ziemi zawierciańskiej”.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której referenci odpowiadali na pytania tak uczestników, jak i słuchaczy.  Po pytaniach nadszedł czas na podsumowanie konferencji, podziękowania i zaproszenia na kolejną edycję konferencji.

 

 

Sprawozdanie z walnego zebrania SKNH UŚ

W dniu 16 października odbyło się pierwsze walne zebranie członkowskie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Koła, Dawid Madziar, który przedstawił wszystkim członkom Koła ogólne założenia i plany na rok akademicki. Były to :

 • Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy pod Austerlitz
 • Konferencja „Ludzie i ich czasy”
 • Konferencja PAN Śląska
 • Spotkanie integrecyjne Koła w Rudach Raciborskich
 • Wydanie kolejnej edycji kalendarza
 • Plany ostatecznego wyglądu czasopisma kołowego

 

Następnie wypowiadali się po kolei prezesi sekcji sekcji, pokrótce opowiadając o planach swoich sekcji na rok akademicki. Zostały także puszczone listy, aby zapisywali się chętni do bycia członkami SKNH UŚ, listy dla chętnych na wyjazdy na spotkanie integracyjne oraz na wyjazd pod Austerlitz. Z krótkim wystąpieniem odwiedził nas także mgr Dawid Duch, opowiadając o projekcie, do współpracy w którym zaprosił wszystkich zainteresowanych.

 

Sprawozdanie z wyjazdu do Lwowa w dniach 6-9 lutego 2012r.

W dniu 6.02.2012 r. grupa studentów historii UŚ w liczbie 10 osób udała się do Lwowa na konferencję historyczną organizowaną przez Sekcję Kresów Wschodnich Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ we współpracy z Polską Szkołą Średnią nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Podczas tej konferencji wygłoszono łącznie 9 referatów dotyczących historii nowożytnej i najnowszej: 6 przez naszych studentów oraz 3 przez polskich licealistów.

Cała grupa wyruszyła pociągiem z katowickiego dworca PKP w poniedziałek o godzinie 3 nad ranem w kierunku Przemyśla, skąd przedostała się do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce, które szybko przekraczyła. Popołudniu wszyscy byli już zakwaterowani w mieszkaniach w centrum miasta i cały pozostały wieczór spędzili na jego zwiedzaniu. Dzień następny, wtorek 7 lutego, również wszyscy spędzili na zwiedzaniu najważniejszych zabytków starego miasta.

Środa 8 lutego była dniem konferencyjnym. W południe nasza grupa przeszła do Polskiej Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny, która znajduje się przy kościele tegoż wezwania u stóp Cytadeli Lwowskiej. Całe obrady odbyły się na sali gimnastycznej szkoły przy publiczności najstarszych klas. Nasi studenci wygłosili referaty z historii nowożytnej i najnowszej, a  lwowscy uczniowie przygotowali wystąpienia o tematyce napoleońskiej.

Po konferencji oczarowani urokiem miasta, mimo silnego mrozu, wszyscy zdecydowali się zostać jeden dzień dłużej we Lwowie, aby możliwie jak najwięcej zwiedzić . Na czwartek zaplanowano powrót do Katowic. Studenci skierowali się do Przemyśla, skąd już wracali bezpośrednio pociągiem do Katowic.

Konferencja w wyżej wspomnianej szkole zapoczątkowała cykl podobnych wydarzeń, które zamierzamy zrealizować w przyszłości. Cieszy nas aktywność i zainteresowanie młodych Polaków ze Lwowa tematyką historyczną, jak i zainteresowanie naszych studentów tematyka lwowską. Następny taki wyjazd planujemy zorganizować za rok, w nieco cieplejszym terminie, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Sprawozdanie z uczestnictwa w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki

W dniach 25-27 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbył się XIV OZSA. Uniwersytet Śląski, a w szczególności Instytut Historii i Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ miało przyjemność reprezentować 4 studentów, z których każdy przedstawił wyniki swoich badań w zakresie archiwistyki i archiwaliów. Nasze koło reprezentowali:

Kamil Brela – „Zasoby archiwalne parafii ewangelickiej w Katowicach”

Paweł Gad – „System obiegu dokumentów w SEKAP”

Konrad Kołakowski – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”

Michał Przeniosło – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”.

 

Sam zjazd był udanym doświadczeniem, a organizacja stała na wysokim poziomie. Także poziom referatów mógł budzić podziw słuchających. Ukaże się także pozjazdowa publikacja z najlepszymi referatami. Głosowanie na organizację kolejnej edycji wygrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkania Forum Nordystycznego SKNH UŚ

Celem Forum Nordystycznego SKNH UŚ  są interdyscyplinarne  spotkania dyskusyjne poświęcone historii i literaturze Skandynawii w wiekach średnich. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 15 marca 2012 r. podejmując w niewielkim jeszcze gronie temat Europy i jej mieszkańców, jakimi przedstawiają ich średniowieczne sagi skandynawskie.

Kolejne spotkanie: „Odyn:  mitologia, wierzenia, literatura” miało miejsce 12 maja 2012 r. Naszym gościem był mgr Remigiusz Gogosz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zrodziła się idea Spotkań Nordystycznych, dających inspirację podobnemu przedsięwzięciu na naszym Uniwersytecie. W dyskusji udział wzięły także przedstawicielki kół naukowych z filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, co zapowiada jednocześnie naszą współpracę w przyszłości. Spotkanie dało okazję do skonfrontowania warsztatu historyka i filologa w sposobie patrzenia na historię i literaturę średniowiecznej Północy.

Spotkania Forum  Nordystycznego SKNH UŚ realizowane będą ponownie od jesieni przyszłego roku akademickiego. Zapraszamy serdecznie!

XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Przygotowania do XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków trwają od blisko roku – ogólna koncepcja i ramowy program zostały opracowane jeszcze w okresie, w którym Katowice występowały jako kandydat do organizacji XX OZHS. Wówczas nawiązano pierwsze kontakty z instytucjami, z którymi prowadzona jest teraz współpraca oraz z potencjalnymi sponsorami, a także pozyskano patronaty honorowe Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Dyrektora Instytutu Historii UŚ. W kwietniu 2011, na sejmiku studentów historii podczas XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Katowice 9 głosami na 13, zostały wybrane organizatorem jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.

Wkrótce potem wybrano Komitet Organizacyjny XX OZHS, który składa się z dziewięciu osób, studentów oraz doktorantów:

 • Agata Muszyńska (koordynacja projektu): finanse, nadzór nad procesem kwalifikacji referatów
 • Bartłomiej Broda: współpraca z doktorantami i wolontariuszami
 • Dawid Madziar: kontakty z mediami
 • Marcin Król: promocja, strona i rejestracja internetowa, wydarzenia towarzyszące
 • Anna Kubica: koordynator studentów zagranicznych i logistyka
 • Katarzyna Kawecka: noclegi
 • Anna Knaś: aprowizacja
 • Alan Zych: wycieczki
 • Łukasz Jończyk: imprezy integracyjne

Komitet zbiera się przynajmniej raz na trzy tygodnie, dyskutując nad postępami w pracach i problematycznymi kwestiami. Jego działania wspiera prezes SKNH UŚ, Agata Krzon oraz opiekun SKNH UŚ, dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

Jeszcze pod koniec roku akademickiego 2010/2011 oraz wakacji opracowano szczegółową koncepcję Zjazdu oraz imprez towarzyszących oraz drobiazgowy kosztorys, obejmujący przewidywane koszty i możliwe źródła dofinansowania.

Harmonogram najważniejszych prac od tego okresu do stycznia 2012 przedstawiał się następująco:

 

sierpień 2011

 • Udało się pozyskać patronaty honorowe Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Władysława Stępniaka, Prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach Prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki oraz Prezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach dr hab. Prof. UŚ Antoniego Barciaka.
 • Rozpoczęła się praca nad serwisem internetowym XX OZHS oraz systemem logowań. Jego zamysłem było, aby cały proces rejestracji na Zjazd i jego wydarzenia towarzyszące (od wysłania zgłoszenia referatu do rejestracji na noclegi, wycieczki i imprezy integracyjne) przebiegał w formie elektronicznej, poprzez serwis internetowy Zjazdu. System został skonstruowany tak, aby przetwarzał wprowadzane dane i zwracał je w formie plików tekstowych (list, tabel) co przy kilkuset uczestnikach na pewno ułatwi pracę organizatorom.

 

Wrzesień 2012

 • Patronat medialny nad XX OZHS objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach

Portal historyczny Historia.org.pl

oraz największe czasopismo o charakterze historycznym w Polsce, „Mówią Wieki”.

 

Październik 2012

 • Został uruchomiony serwis internetowy XX OZHS – xxozhs.us.edu.pl.

 • Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz na wniosek organizatorów przyznał dni dziekańskie, wolne od zajęć dydaktycznych, na czas obrad XX OZHS, w terminie 12-13 kwietnia 2012.
 • Patronat medialny nad XX OZHS objęło Radio Katowice

listopad 2012

 • Na stronie internetowej TVP Katowice ukazała się notka informująca o XX OZHS.

http://www.tvp.pl/katowice/patronaty/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/5594821

 • Zostały wysłane oficjalne zaproszenia do udziału w XX Zjeździe do wszystkich kół naukowych historyków oraz ośrodków akademickich w Polsce, na których prowadzony jest kierunek historia, a także do ośrodków zagranicznych z Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim. Zaproszenia zaopatrzone zostały w wymogi merytoryczne odnośnie zgłoszenia oraz wykaz istotnych terminów. Zaproszenie wraz z załącznikami ukazało się również na stronie internetowej patrona medialnego Zjazdu, Historii.org.pl.
 • Organizatorzy pozyskali wparcie biura KASK (Katowice Alternatywną Stolicą Kultury), którego dyrektor zobowiązał się opłacić koszty Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego oraz koncertu kończącego Zjazd.
 • Rozpoczęto starania o nieodpłatne udostępnienie Sali Sejmu Śląskiego na uroczystą inaugurację XX OZHS, a także westybulu w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego, w celu zorganizowania bankietu po inauguracji.
 • Patronat medialny nad Zjazdem objęły Dziennik Zachodni wraz z gazetą Echo Miasta.

 

 • Udało się pozyskać patronat honorowy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Na stronie ministerstwa pojawiła się notka o XX OZHS:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/patronaty/patronaty/artykul/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/

 

 • 15 listopada została uruchomiona I tura elektronicznych rejestracji, umożliwiająca zarejestrowanie swojego zgłoszenia.

Grudzień 2012

 • Odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Naczelnikiem Wydziału Promocji UM Katowic Waldemarem Bojarunem w sprawie wsparcia dla XX OZHS. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów transportu w czasie wycieczek i imprez integracyjnych, pokrycia kosztów usług przewodników PTTK oraz współ-sfinansowania jednego z wydarzeń towarzyszących Zjazdu: Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego.
 • Organizatorzy pozyskali dofinansowanie na XX OZHS od Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesława Kaczanowicza.
 • Swojego poparcia dla XX OZHS udzielił Marszałek Jerzy Gorzelik. Organizatorzy otrzymali pismo polecające, zaś Pan Marszałek zobowiązał się, że zwróci się z oficjalną korespondencją bezpośrednio do obiektów, które znajdują się na trasach wycieczek po regionie i ZKWK Guido, z prośbą o umożliwienie uczestnikom Zjazdu ich nieodpłatnego zwiedzania.
 • Ukazał się pierwszy wywiad z organizatorami Zjazdu na portalu Historia.org.pl.

http://www.historia.org.pl/index.php/publicystyka/publicystyka/wywiady/2800-zjazd-qpo-lskuq-wywiad-z-organizatorami-xx-ozhs-w-katowicach.html

 

 • Na potrzeby XX OZHS zostały zamówione bawełniane torby z nadrukiem, przedstawiającym logo konferencji, które zostaną przeznaczone dla uczestników i gości Zjazdu.

Styczeń 2012

 • Nawiązano współpracę ze sklepem „Woododobu”, który zajmuje się sprzedażą gier planszowych (podczas XX OZHS zostanie ustawione stoisko, poświecone tematyce planszowych gier historycznych), a także z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Policji Województwa Śląskiego (okresu międzywojennego), która weźmie udział w Grze Miejskiej.
 • Wysłane zostały oficjalne zaproszenia dla uczestników Zjazdu z krajów objętych procedurą wizową, a więc Białorusi i Ukrainy.
 • Ostatecznie ukształtowała się koncepcja panelu eksperckiego „Regionalizm, autonomia, separatyzm”, w którym udział wezmą eksperci z dziedziny historii (prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek), socjologii (prof. zw. dr hab. Jacek Wódz) oraz politologii (dr Małgorzata Myśliwiec).
 • Potwierdzono termin imprez integracyjnych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu dla uczestników XX Zjazdu (12 i 13 kwietnia)
 • 8 stycznia zakończyła się rejestracja zgłoszeń w serwisie XX OZHS. Organizatorzy otrzymali ponad 300 zgłoszeń z Polski oraz blisko 30 z zagranicy: z Niemiec (Uniwersytet w Bochum i Uniwersytet w Regensburgu), z Czech (Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Karola w Pradze), ze Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), z Ukrainy (Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki), z Grodna (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) i z Rosji (Rosyjska Akademia Nauk). Zgłoszenia, składające się z tematu, abstraktu, wykazu źródeł i literatury oraz rekomendacji pracownika naukowego macierzystej uczelni, zostały przekazane do oceny pracownikom Instytutu Historii UŚ, którzy do końca stycznia zdecydują, które z nich zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Zjeździe, a które nie spełniają wymogów merytorycznych wystąpienia naukowego i tym samym zostaną odrzucone.

 

 

Publikacja „Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”

Publikacja „Pamiętnik z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach” to pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w kwietniu 2009 r. Na jej łamach opublikowane zostały referaty wygłoszone podczas dwóch dni obrad, których autorzy zdecydowali się przesłać swoje artykuły do druku. Redaktorami publikacji są mgr Bartłomiej Broda i mgr Joanna Popanda, a recenzentem naukowym dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

 

 

Publikacja „W 150-lecie wybuchu wojny secesyjnej”

W dniach 11-12 maja 2011 roku na Wydziale Naukowym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie wojny secesyjnej”. Udział wzięło w niej około 20 referentów z ośrodków w całej Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Marii Curii – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im Karola Wielkiego w Bydgoszczy oraz oczywiście Uniwersytetu Śląskiego, gospodarza konferencji, który był najliczniej reprezentowany. Po konferencji organizatorzy zaplanowali wydanie publikacji, obejmującej wygłoszone w czasie obrad referaty w formie poszerzonych artykułów.

Do końca czerwca 2011 roku autorzy mogli nadsyłać swoje teksty, które na okres wakacyjny zostały przekazane do recenzji dr hab. Dariuszowi Nawrotowi, który zgodził się zostać recenzentem naukowym planowanego tomu. We wrześniu 2011 roku artykuły wrociły z recenzji – wszystkie uzyskały pozytywną opinię i zostały zakwalifikowane do druku. W październiku rozpoczęła się redakcja naukowa oraz językowa tekstów, która systematycznie posuwa się do przodu. Z uwagi zarówno na pracochłonność tego procesu, jak i ograniczone zasoby finansowe, nie udało się zakończyć projektu w roku 2011. Organizatorzy przewidują, że publikacja ukaże się pod koniec roku akademickiego 2011/2012 i w tej chwili starają się pozyskać środki zewnętrzne na opłacenie składu tekstu i wydruku książki.

Wystawa pt. „Porucznik Stefan Gostkowski, Bohater nieznany.” : 17 – 19. 01.2012 r.

Wystawa poświęcona była osobie por. Stefana Gostkowskiego lotnika WP i RAF. Długoletniego działacza społecznego Ziemi Zawierciańskiej. Na wystawie prezentowane były zdjęcia (Skany zdjęć) z Anglii Francji, Egiptu, Włoch. Z lat 1940 – 1944. Autorami wystawy jest Danuta Ożarowska oraz Damian Domżalski. W instalacji pomagali wydatnie Krzysztof Kozioł i Grzegorz Rasz.