Oddział Górnośląski

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, p. 1209  ( 323689381
Skład Zarządu Oferta współpracy
Zakres działania Informacje, ogłoszenia
Giełdy Minerałów Wycieczki, prelekcje, wykłady
  Konferencje

Koło Gemmologiczne nr 1 w Katowicach

Zapoznaj się ze statutem PTPNoZ    Walne zebrania: 2005, 2009, 2013, 2017

Zarząd Oddziału wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 4. 11. 2017r.

Prezes Zarządu: Jerzy Cabała

V-ce Prezes: Maria Czepiel

Sekretarz: Radosława Tomaszewska

Skarbnik:  Wojciech Krawczyński

Członek Zarządu:  Wacław M. Zuberek

 

horizontal rule

            
Oddział Górnośląski PTPNoZ,   Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Jarosław Badera Zasoby Naturalne
współorganizatorami

III Seminarium Interdyscyplinarnego

„Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

 

18-19 czerwca 2018 r. Sosnowiec (Ostrowy Górnicze)

 

pod honorowym patronatem  Ministerstwa Środowiska i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego


       
     

Patronem Medialnym Konferencji jest czasopismo Surowce i Maszyny Budowlane oraz portal kieruneksurowce.pl.

horizontal rule

Głównym celem RefresCO jest przeprowadzenie profesjonalnych kursów dokształcających w zakresie surowców nie energetycznych.

Zakres tematyczny obejmuje w szczególności:

bullet

 odzysk surowców z wtórnych źródeł,

bullet

ocenę oddziaływania na środowisko,

bullet

możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,

bullet

 zarządzanie łańcuchem dostaw.

Końcowymi klientami są głownie prywatne przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej oraz specjaliści. Celem projektu jest wdrożenie dostosowanych profesjonalnych kursów do potrzeb odbiorców, pochodzących z sektora recyclingowego, przez łączenie wielu różnych tematów, które zazwyczaj są przekazywane oddzielnie (np. aspekty technologiczne, wraz z zagadnieniami rynku). Członkowie projektu reprezentują różne typy organizacji z sześciu krajów Europy, Francji, Włoch, Polski, Węgier oraz Irlandii. Są to jednostki naukowe, uniwersytety oraz jednostki otoczenia biznesu, które posiadają szeroki zakres wiedzy, kompetencji oraz doświadczeń w temacie surowców nie energetycznych, w całym ich cyklu życia. Partnerzy posiadają duży potencjał synergii, a wymiana doświadczeń i narzędzi, pozwoli na dostarczenie wyczerpujących szkoleń dotyczących surowców nie energetycznych.

Kursy będą oferowane po przeprowadzeniu analizy dotyczącej potrzeb klienta, głównymi tematami szkoleń będą zagadnienia takie jak:

bullet

zarządzanie łańcuchem dostaw,

bullet

 innowacyjne i zaawansowane technologie odzyskiwania metali z odpadów komunalnych,

bullet

innowacyjne i zaawansowane technologie odzyskiwania metali z odpadów przemysłowych,

bullet

 innowacyjne i zaawansowane technologie do obróbki metali oraz możliwość ich substytucji w celu zmniejszenia zużycia surowców krytycznych,

bullet

 możliwości biznesowe i względna rynkowa odzyskanych metali,

bullet

 wpływ surowców krytycznych na środowisko.

Głównym celem projektu PCREc jest ułatwienie wdrążania gotowych, zrównoważonych rozwiązań technologicznych, głównie w zakresie recyklingu środowiskowego oraz ekonomicznego wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Takie działanie umożliwi zwiększenie zasięgu i wydajności recyklingu kluczowych surowców pochodzących z zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego.

Głównymi produktami na których skupia się program PCRec są : płyty drukowane (PCB), urządzenia oświetleniowe i lampy (LED), magnesy trwałe, ekrany LCD i ekrany płaskie. Program PCRec ma za zadanie ułatwić wykorzystanie surowców wtórny powstałych na terenie całej Europy, wykorzystując do tego istniejącą infrastrukturę, wiedze oraz kompetencje jednostek naukowych, uniwersytetów i jednostek otoczenia biznesu. Zapewniając najlepsze i wszechstronne rozwiązanie technologiczne unikając przy tym powielania infrastruktury. Program PCRec wyznaje podejście zorientowane na produkt, co umożliwia odzyskiwanie wszystkich cennych materiałów (w tym tworzyw sztucznych) z wybranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (takich jak pierwiastki ziem rzadkich, gal, ind, tantal itp.). Wyposażenie i kompetencje partnerów projektu PCRec będą dostępne dla zewnętrznych partnerów w celu zapewnienia kompletnego zestawu usług w sektorze recyklingu, w tym:

bullet

charakteryzacji materiałów,

bullet

 ocenie dostępnej technologii wstępnej obróbki surowców,

bullet

 innowacyjnej walidacji technologii poprzez zakłady pilotażowe,

bullet

charakterystykę emisji występującej przy obróbce tworzyw sztucznych,

bullet

 oceny oddziaływania na środowisko,

bullet

 oraz LCA,  analizy społeczno-ekonomicznej i możliwości biznesowe, 

Kontakt: Pracownia Badań Strategicznych  

dr hab. Joanna Kulczycka – kierownik Pracowni

e-mail: lca@meeri.pl,  tel:  (+48) 12 632 22 45

horizontal rule


Wycieczka 13 do 15 września 2013r.           Głuchołazy-Jesenik-Ołomuniec
Zlatorudne Mlyny - Zlate Hory Jaskinia Na Pomezi, Jesenik Velke mechowe jizerko, Rejwiz Lazne Jesenik, Sanatorium Preissnitz Ołomuniec, Swaty Kopecek Ołomuniec

Odwiedź naszą stronę, zostań Członkiem Oddziału Górnośląskiego PTPNoZ

horizontal rule

Kontakty z Członkami Zarządu oraz Biurem Oddziału w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 1000do 1400. Pokój nr 1206 w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ulicy Będzińskiej 60

horizontal rule

Zakres działania Oddziału:

Zgodnie ze statutem PTPNoZ działalność Towarzystwa koncentruje się na popularyzowaniu zagadnień związanych z naukami o Ziemi, ochroną środowiska, gemmologią.

Do najważniejszych przedsięwzięć Oddziału należy:

organizacja sesji popularnonaukowych o tematyce gemmologicznej, mineralogicznej i paleontologicznej

organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych w kraju i poza jego granice

wspieranie działalności kół Oddziału związanej z realizacją celów statutowych

prowadzenie własnych prac badawczych

wykonawstwo zleconych badań z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii oraz ochrony środowiska

prowadzenie szkoleń, konferencji i warsztatów poświęconych ochronie środowiska regionu, bezpieczeństwu prac górniczych, geologii i gemmologii

horizontal rule

Sosnowieckie Giełdy Minerałów

 Informacje, ogłoszenia:

Zapisy nowych członków oddziału w Biurze Oddziału p. 1206 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 14.

Aktualna roczna składka członkowska wynosi 38zł. Emeryci oraz studenci mają 50% zniżki.

 

Składki można wpłacać bezpośrednio na konto PTPNoZ w PKO B.P. nr:    16 10202498 0000880201310408  z dopiskiem składka za rok ...

o zaległych składkach można uzyskać informację w Biurze OG PTPNoZ pod nr tel.: 323689381 w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 10 do 14

Uwaga !!  najbliższa giełda minerałów kliknij ----> Sosnowieckie Giełdy Minerałów

 Kontakt, kliknij ---->