dr Marek Migalski

        Studiował filologię polską, historię, politologię. Od 2002 roku adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Były dyrektor Euroregionu Silesia. Odbył wiele staży naukowych na czeskich uniwersytetach. Publikował artykuły naukowe w Austrii, na Litwie, Słowacji i w Republice Czeskiej.
    Obszary badawcze – partie i systemy partyjne, teoria demokracji, systemy polityczne państw Europy Środkowej.

Publikacje:

I. rozprawa doktorska: Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza. Próba zachowania niezależności Czechosłowacji w latach 1945 – 48. s. 228. Obrona w październiku 2001 roku.

II. oryginalne, opublikowane, naukowe prace twórcze udostępnione w obiegu społecznym
1. Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2004, s. 186.
2. Polska i Republika Czeska. Dekada sąsiedztwa. (współautor W. Wojtasik). Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2004, s. 172.
3. Obywatel – Społeczeństwo – Demokracja. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2006, s. 119.
4. Polski system partyjny. (współautorzy W. Wojtasik, M. Mazur). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006, s. 272.
5. Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2008, s. 405.
6. Redakcja. Rola Polski, Czech i Słowacji w Europie Środkowej po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Katowice 2004, s. 86.
7. Redakcja. Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2005, s. 234.
8. Redakcja. Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2005, s. 104.
9. Redakcja. Prawica w Polsce 1989-2005. Wydawnictwo Instytutu Regionalnego. Katowice 2005, s. 48.
10. Redakcja. Populizm. Wydawnictwo Instytutu Regionalnego. Katowice 2005, s. 62.
11. Redakcja (współredaktor R. Glajcar). Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium Politologiczne. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2006, s. 334.

III. Pozostałe publikacje naukowe
1. Wewnętrzne uwarunkowania procesu przejmowania władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w latach 1945-1947. (w: ) Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000, s. 106-120.
2. Synergy and Anomy as Threats for Democracy. (in: ) Človek – Dejiny – Hodnoty. Red. J. Petrucijova, Ostrava 2002. s. 178-183.
3. Terroryzm fundamentalistyczny jako antyteza społeczeństwa otwartego. (w:) Europa medzi identitou a integritou. Red. M. Gburova, Prešov 2002. s. 198-204.
4. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do procesu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. (w:) Slovensko v zrkadle Europskej Unie. Prešov 2002, s. 64-70.
5. A Matter of Interest. The Polish Attitude towards the EU-Austria Dispute (co-author: T. Pietrzykowski) (in: ) Eine europaische Erregung. Die „Sanktionen” der Vierzehn gegen Ostereich im Jahr 2000. Analysen und Kommentare. Ed. E. Busek, M. Schaller, Vien 2003. s. 109-119.
6. Proces integracji Polski z Unią Europejską w programach komitetów wyborczych. (w: ) Wybory parlamentarne 2001 roku – scena polityczna, aktorzy, programy, strategie. Red. J. Sztumski, Katowice 2003, s. 60-69.
7. Ombudsman w Polsce 1987 – 2002. (w: ) Lidska prava v evropskem kontextu. Red. M. Goncova, Brno 2002. s. 85-92.
8. Euroregion Silesia – powstanie, działalność, szanse rozwoju. (w: ) Władze lokalne i regionalne w procesie globalizacji. Red. M. Barański, Katowice 2003, s. 196 – 209.
9. Can European Union Save Democracy? (in: ) Socialwissenschaftliche Kontexte der europaichen Integration. Česke Budejovice 2003. s. 39-46.
10. Zaufanie społeczne i jego rola dla demokracji (w: ) Demokracie a Evropa v dobe globalizace. Red. M. Goncova, Brno 2003, s. 25-33.
11. Polska prawica po 1989 roku. (w: ) Lavica a prawica. Red. M Gburova. Prešov 2004. ss. 192-204. s. 192-204.
12. On Constitutionality of European Constitution (co-author – T. Pietrzykowski). (in: ) Juxtaposition of European Unin Enlargement and Lisbon Processes. Ed. K. Kriscinnas, Kaunas 2004, s. 98-122.
13. Stanowisko Polski w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego. (w: ) Mezinarodne vztahy 2003. Ed. J. Lidak, Bratislava 2004, s. 69-70.
14. Stanowisko Polski w sprawie projektu Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy – argumenty, dyskusja, ocena. (w: ) Politicky vyvoj v statoch Vysehradskej stvorky. Red. S. Krno, Nitra 2004. ss. 104-123.
15. Polski i czeski system partyjny – analiza porównawcza. (w: ) Societas. Kolin, 1 / prosinec 2004. (pismo internetowe – ISSN 1801-0229)
16. Polski system partyjny i wyborczy po 1989 roku. (w: ) Politicky vyvoj v statoch Vysehradskej stvorky. Red. S. Krno, Nitra 2004. ss. 74-96
17. Open Society and its New Enemies. (co-author – T. Pietrzykowski) (in: ) Clovek – Dejiny - Hodnoty. Red. J. Petrucijova, J. Feber. Ostrava 2005. s. 163 – 168.
18. Polska (w: ) Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski . Sosnowiec 2005, Wydawnictwo WSZiM, s. 217 – 234.
19. Słowacja (współautor – J. Lidak) (w: ) Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski. Sosnowiec 2005, Wydawnictwo WSZiM, s. 29-54.
20. Poland (in: ) Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Edited by: M. Migalski, Sosnowiec 2005, Wydawnictwo WSZiM. s. 53-72.
21. Łotwa (współautor –L. Makowski) (w: ) Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Katowice, Wydawnictwo US 2006. s. 186-215.
22. O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego (w: ) Promeny politicke kultury v zemich Evropske unie. Ceske Budejovice 2005. s. 67-78.
23. Szanse i zagrożenia dla współpracy polsko –słowackiej po przyjęciu do Unii Europejskiej (w: ) Medzinarodne vztahy 2004 – aktualne otazky svetovej ekonomiky a polityki. Bratislava – Virt 2004, s. 44-45.
24. Life after death – on the future of European Union following the fall of the Constitutional Treaty. The International Affairs Review 2/2006, Opole 2006. s. 62-72.
25. Polski i czeski system partyjny – analiza porównawcza. Studia Polityczne nr 18. Warszawa 2006, s. 67 – 128.
26. Zderzenie z Huntingtonem. Studia Polityczne, nr 19, Warszawa 2006, ss.137-160.
27. EU and Visegrad. The Foreign Policy Consequences of the Elections. Visegrad votes. Parliamentary Elections 2005-2006. Olomouc 2007. (Co-Authors – E. Bradova, A. Racz, P. Saradin), ss. 188-209
28. Recenzja. M. Kubat: Vyvoj a prameny statniho zřizeni Polska. Contemporary European Studies. Olomouc 2007, ss.72-73.