header image
Zakład teorii pola i cząstek elementarnych, Instytut Fizyki , U. Śląski

Image


Adres:   40-007 Katowice,
    ul. Bankowa 14
Telefon:   (+48) 032 359 14 09

Dlaczego nauki podstawowe? Why fundamental Science?

Użyteczność nauk podstawowych (i dlaczego warto w badania podstawowe inwestować): The use of basic Science

Czym się zajmujemy: pdf

Projekty badawcze realizowane w Zakładzie

Współpraca naukowa (wybrane ośrodki): Niemcy: DESY-Zeuthen ; Johannes Gutenberg U. Mainz ; Universität Karlsruhe (TH); Humboldt Universität zu Berlin, Włochy: Università di Bologna, Francja: Saclay, Paryż; Hiszpania: Universidad de Granada; Universidad de Valencia, USA: Stony Brook University; U. Wisconsin, Madison, Rosja: Moskwa, Nowosybirsk, Polska: U. Warszawski; U. Jagielloński; Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Gdzie jesteśmy: mapka