Lista wykładów II Ogólnopolskiego Sympozjum

"PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ"

 

Wykładowcy

Tytuł wykładu

Termin

Adres

E-mail

Dr hab.

Barbara Blicharska

Medyczne zastosowania rezonansu fluorowego

(19F NMR).

 

Zakład Fizyki Jądrowej

Instytut Fizyki

Uniwersytet Jagielloński

ul. Reymonta 4

30 059 Kraków

 

BB@castor.if.uj.edu.pl

Dr n. biol.

Krystyna Filipiak

Zastosowanie komputerowej analizy obrazów w naukach medycznych.

 

Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki

Akademia Medyczna

Ul. Święcickiego 6

61-781 Poznań

Tel. (061) 8658-118

FAX:(061)8658-571

 

 

filipiak@usoms.poznan.pl

Prof. dr hab.

Alfreda Graczyk

Diaminokwasowe pochodne protoporfiryny PP(dAA)2Arg2 jako nowa klasa fotosensybilizatorów stosowanych w fotodynamicznej metodzie rozpoznawania i leczenia.

 

Instytut Optoelektroniki

Wojskowa Akademia

Techniczna

ul. Kaliskiego 2

01-489 Warszawa 49

tel. (022) 685-93-61

fax. (022) 666-89-50

 

 

aga@ibbrain.ibb.waw.pl

 

Prof. Dr hab. med.

Jan Grzesik

Ewolucyjne uwarunkowania wpływu hałasu na ogólny stan zdrowia człowieka

 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Sosnowiec, ul. Kościelna 13

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Śląskiej Akademii Medycznej

40-752 Katowice -Ligota,

ul. Medyków 18

 

Dr Piotr Jaracz,

 

K.Cieślak-Blinowska

Nowe studia licencjackie technik medycznych.

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki

Ul. Hoża 69 , Warszawa

Tel/fax (022) 628-30-31 wew. 206

(022) 625-23-36

 

pja@fuw.edu.pl

Prof.dr hab.

Andrzej Jasiński

Obrazowanie i spektroskopia magnetycznego rezonansu w badaniach urazów rdzenia kręgowego i fizjologii mięśni szkieletowych.

 

Instytut Fizyki Jadrowej

im. H. Niewodniczanskiego

Ul.Radzikowskiego 152

31-342 Kraków

Fax: (0-12)6375441

 

Andrzej.Jasinski@ifj.edu.pl

 

Dr

Maria Jastrzębska,

 

 

T.Witecka, L.Dul

Zastosowanie znaczników spinowych w badaniach struktury i dynamiki cząsteczki biopolimeru melaninowego.

 

Śląska Akademia Medyczna

Katedra Biochemii i Biofizyki

Ul. Narcyzów 1

41-200 Sosnowiec

Tel. (032)291-4393 Fax. (032)2917496

 

Dr n. med.

Ewa Kluczewska

Porównanie metod obrazowania w patologii kręgosłupa lędźwiowego.

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Śląskiej Akademii Nauk

Ul. Medyków 16

Katowice

 

Prof.dr hab.n.med.

A.Kocot

 

Maria Jastrzębska, B.Cwalina, T.Witecka, T.Wilczok

Relaksacja dielektryczna w zmodyfikowanej tkance osierdzia wołowego.

 

Śląska Akademia Medyczna

Katedra Biochemii i Biofizyki

Ul. Narcyzów 1

41-200 Sosnowiec

Tel. (032)291-4393 Fax. (032)2917496

 

Prof. dr hab.

Ryszard Krzyminiewski,

 

A.Stępiń, J.Dulewicz-Izydorska, R.Stępień

 

Wektokardiogram wysokiej rozdzielczości w diagnostyce choroby niedokwiennej serca.

 

Instytut Fizyki

Uniwersytet Adama Mickiewicza

61-614 Poznań

tel (061) 821-70-11

 

 

 

rku@main.amu.edu.pl

Prof. dr hab.

Eugeniusz Rokita

Poznawcze i utylitarne badania procesu biomineralizacji.

 

Instytut Fizyki

Uniwersytet Jagielloński

Ul. Reymonta 5

Kraków

ufrokita@cyf-kr.edu.pl

Prof. UAM dr hab.

Ryszard Krzyminiewski

Wektokardiogram wysokiej rozdzielczości w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca.

 

Instytut Fizyki

Uniwersytet Adama Mickiewicza

61-614 Poznań

tel. (061) 821-70-11

 

rku@main.amu.edu.pl

Dr hab. n. med.

Małgorzata

Kuliszkiewicz-Janus

Kliniczne zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.

 

 

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych,

Akademia Medyczna,

Ul.Pasteura 4,

50-367 Wrocław

 

 

mkj@am.wroc.pl

Dr Edward Oczeretko

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych (metody analizy szeregów czasowych, analiza falkowa

 

Instytut Fizyki

Uniwersytet w Białymstoku

Ul. Lipowa 41

15-424 Białystok

Tel. (085) 745-72-22, FAX: (085)7457-223

 

Dr Halina Pieńkowska

 

dr Bogdan Smyk, R.Zadernowski, H.Nowak-Polakowska

Metody spektroskopowe wykorzystane do badań bioolejów roślinnych

stosowanych w medycynie.

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

ul. Okrzei 1a

10-226 Olsztyn

tel. 526-63-80

Bsmyk@moskit.art.olsztyn.pl

Prof. dr hab. n. med.

Aleksander Sieroń

Diagnostyka i terapia fotodynamiczna.

 

III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu

 

 14. (23.X.1998)

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej