Lista posterów i komunikatów

II Ogólnopolskiego Sympozjum

 

"PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ"

 

Autorzy

Tytuł posteru lub

komunikatu

Adres

E-mail

K/P

Dr

Dariusz Banaś

Zastosowanie metody TRXRF do oznaczania pierwiastków śladowych w

próbkach medycznych

 

 

badan@pu.kielce.pl

 

Mgr

Mariola Bartoszek

 

Prof. dr hab.

Zofia Drzazga

Orientacja hemoglobiny w stałym polu magnetycznym.

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

Niezgoda@us.edu.pl

 

 

 

P

Mgr

Ewa Beck

 

Dr Henryk Duda,

Prof. dr hab.

Zofia Drzazga

Charakterystyka impulsów EM stosowanych w magnetostrykcji po przejściu przez wybrane substancje.

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

Beck@us.edu.pl

 

 

 

P

Dr

Wojciech Bulski

 

 

Fizyczne problemy w brachyterapii śródnaczyniowej.

Centrum Onkologii

Ul.Roentgena 5

01-781 Warszawa

tel./fax. (0-22) 644-91-82

 

w.bulski@rth.coi.waw.pl

 

Mgr

Jacek Ciszewski

Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy sygnałów elektrofizjologicznych.

 

Jacek.Ciszewski@hrabia.ibib.waw.pl

 

Mgr

Andrzej Dąbrowski,

 

Paweł Kukołowicz,

Elżbieta Sadowska

Wstępne wyniki kontroli radioterapii techniką zdjęć sprawdzających.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce

tel./fax (041) 36-74-263, 34-56-882

 

andrzejda@onkol.kielce.pl

 

P

Prof. dr hab.

Zofia Drzazga

 

Prof. dr hab.

Danuta Skrzypek

Dwustopniowe kształcenie w zakresie fizyki medycznej na Uniwersytecie Sląskim w Katowicach.

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

Drzazga@us.edu.pl

 

 

 

K

 

 

 

 

 

Dr n.med.

Dorota Duda

Wpływ pola magnetycznego ekstremalnie niskiej częstotliwości na organizmy żywe.

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Śląska Akademia Medyczna

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

tel. (0-32) 252-50-88 

 

 

 

P

Dr

Mariana Gaspar

 

Dr Anca Hancu

Internet Resources in Medical Data Processing. On-line Documentation.

Institute of Macromolecular Chemistry 'Petru Poni' Iasi,

Dpt. of Physics and Structure of Polymers,

Aleea Grigore-Voda 41A

6600 Iasi, ROMANIA.

 

 

Gaspar@poni.ichpp.tuiasi.ro

 

Dr Kazimierz Dworecki

T. Hasegawa, K. Sudlitz, S. Wąsik

 

Membrany implantowane jonami.

 

Instytut Fizyki

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

ul. M. Konopnickiej 15

25-405 Kielce

Tel./fax: (0-41) 362-64-52

 

Dworecki@pu.kielce.pl

 

K/P

Dr Mariana Gaspar

Lic. Gabriela Kramer

Dr Grażyna Pasterna

Dr Teobald Kupka

NMR Signals Filtration

Institute of Macromolecular Chemistry 'Petru Poni' Iasi

Romania

 

Instytut Fizyki,

Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

Gaspar@poni.ichpp.tuiasi.ro

 

 

Teobald@tc3.ich.us.edu.pl

 

 

 

P

Dr n.med.

Ewa Grzebieniak

Badania Techniką znacznikowania spinowego zmian kolagenu i elastyny eksponowanych in vibro na działanie różnych modeli patologicznego i jabogennego stresu oksydacyjnego.

Zakład Biochemii i Chemii Śl. Akademii Medycznej

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

tel. 0-32 252-50-88 

 

 

 

 

P

Dr

Piotr Jaracz

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki

Ul. Hoża 69 , Warszawa

Tel/fax

(022) 628-30-31 wew. 206

(022) 625-23-36

 

pja@fuw.edu.pl

 

Dr

Maria Jastrzębska

 

B.Cwalina, A.Kocot, T.Witecka, T.Wilczok

Relaksacja dielektryczna w zmodyfikowanej tkance osierdzia wołowego.

Katedra Biochemii i Biofizyki

Śląska Akademia Medyczna

Ul. Narcyzów 1

41-200 Sosnowiec

 

 

 

P

Dr n. med.

Ewa Kluczewska

 

 

Lic.

Agnieszka Chwałek,

 

Dr

Teobald Kupka

Wartość diagnostyczna sekwencji w obrazowaniach patologii przysadki metodą tomografii magnetyczno - rezonansowej.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Śląskiej Akademii Nauk

Ul. Medyków 16

Katowice

 

Instytut Fizyki,

Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

 

 

 

 

 

Teobald@tc3.ich.us.edu.pl

 

 

 

 

P

Dr n. med.

Małgorzata Kotwicka

Diagnostyka niepłodności męskiej w oparciu o cytometrię obrazową.

Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki

Akademia Medyczna

Ul. Święcickiego 6

61-781 Poznań

Tel. (061) 8658-118 FAX:(061)8658-571

 

 

Mkotwic@usoms.poznan.pl

 

 

K

Lek. med.

Tomasz Kotwicki

Metody trójpłaszczyznowego obrazowania kręgosłupa w skoliozach.

Klinika Ortopedii Dziecięcej

Akademia Medyczna

Ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 135

61-545 Poznań

Tel. (061) 831-0379

FAX:(061)833-4421

Mkotwic@usoms.poznan.pl

 

K

Dr hab. n. med.

Aleksandra

Kochańska-Dziurowicz

 

 

Mgr

Katarzyna Klimek

Znaczenie krzywych ROC w analityce medycznej na przykładzie diagnostyki różnicowej łagodnego wzrostu raka gruczołu krokowego.

Katedra Biologii Molekularnej Biochemii i Biofarmacji

Wydział Farmacji

Śląskiej Akademii Medycznej

Ul. Narcyzów 1

41-200 Sosnowiec

 

 

 

 

K

Dr hab.

Krystyna Michalak

A. Poła, J. Molnar, M. Bobrowska- Hagerstrand

Nowe aspekty zastosowań znaczników fluorescencyjnych w badaniach oporności wielolekowej komórek nowotworowych.

Katedra i Zakład Biofizyki

Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Chałubińskiego 10

50-368 Wrocław

tel: (071)-209-525

 

 

michalak@biofiz.am.wroc.pl

 

K

Dr

Anna Michnik

 

Dr Anna Sułkowska

Lic. Marcin Dybek

Liposomalna postać metronidazolu.

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

Michnik@us.edu.pl

 

P

Dr

Rafał Kuśka

Wpływ pola magnetycznego na niektóre właściwości fizyko-chemiczne roztworu soli fizjologicznej.

Śląska Akademia Medyczna

Katedra Biofizyki Lekarskiej

Ul. Medyków 18

Katowice

 

 

 

P

Dr

Zbigniew Nawrat

 

 

Dr

Zbigniew Małota

 

Ocena skuteczności procedur kardiochirurgicznych za pomocą symulacji komputerowej oraz modelowania fizycznego

Pracownia Sztucznego Serca

Katedra Kardiochirurgii

Śląska Akademia Medyczna

oraz

Pracownia Bioprzepływów

Instytut Protez Serca

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

 

NAWRAT@serce.fcsd.gliwice.pl

 

 

 

 

 

K

Dr Grażyna Pająk

Dr Leszek Bonikowski

Magnetostymulacja w zastosowaniu profilaktycznym i terapeutycznym.

VITA.LIFE. POLSKA Sp.z o.o

Ul. Dąbrowskiej 45

05-806 Komorów

Tel. (22)759-15-15 Fax. (22)759-15-19

 

 

K

Lek. Med.

Agata Rembielak

 

Mgr inż. Aleksandra Grzędzielak,

Dr Krzysztof Ślosarek

Barbara Smolińska

Ocena precyzji obliczeń programów komputerowych planowania leczenia w radioterapii.

Centrum Onkologii

Instytut im.Marii Sklodowskiej-Curie

Samodzielna Pracownia Brachyterapii

ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

Gliwice

 

SLOSAREK@onkol.instonko.gliwice.pl 

 

 

P

Dr

Stefania Rzymełka

Prof. dr hab. n. med.

Jan Grzesik

Mgr

Janusz Juźwiak

Modelowe badania wpływu położenia progu słuchu na percepcję mowy.

Śląska Akademia Medyczna

Katedra Biofizyki Lekarskiej

Ul. Medyków 18

Katowice

 

 

 

P

Prof. dr hab.

Andrzej Ślęzak,

 

Kazimierz Dworecki,

Jacek Wąsik

Wyznaczanie stężeniowej liczby Rayleigha dla procesów izotermicznego transportu membranowego.

Instytut Fizyki

Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Ul. Armii Krajowej 13/15

40-201 Częstochowa

tel. (0601) 42-67-22

 

 

Prof. dr hab.

Andrzej Ślęzak,

 

Jolanta Jasik-Ślęzak,

Sławomir Grzegorczyn

Postać ogólna rozwiązań numerycznych równania transportu objętościowego binarnych roztworów nieelektrolitów w układzie dwumemnranowym.

Instytut Fizyki

Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Ul. Armii Krajowej 13/15

40-201 Częstochowa

tel. (0601) 42-67-22

 

 

Dr Krzysztof Ślosarek

 

Lek. Med. Agata Rembielak,

Mgr Alekandra Grządziel

Standaryzacja procedur planowania leczenia promieniowaniem jonizującym.

Centrum Onkologii

Instytut im.Marii Sklodowskiej-Curie

Zakład Fizyki Medycznej

ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

Gliwice

 

SLOSAREK@onkol.instonko.gliwice.pl 

 

 

K

Dr hab.

Mieczysław Słapa

 

Mgr Marek Traczyk ,

 

J.Dora, R.Gutowski, S.Pszona, W.Straś

Igła fotonowa jako nowa metoda brchterapii ?

Instytut Problemów Jądrowych

05-400 Otwock-Świerk

tel. 0-22 779-94-02

fax 0-22 779-34-81

 

 

p09mt@cx1.cyf.gov.pl

 

 

K

Dr

Anna Sułkowska

Rola grup alifatycznych w oddziaływaniach zasad pirymidynowych z białkiem.

Zakład Chemii Biofizycznej

Wydział Farmaceutyczny

Śląska Akademia Medyczna

Ul.Jagiellońska 4

41-200 Sosnowiec

 

 

K

Doc. dr hab.

Michał Waligórski

Społeczna percepcja ryzyka od niskich dawek promieniowania jonizującego

Zakład Fizyki Medycznej

Centrum Onkoligii Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11

31-117 Krakow

tel (012) 423 10 67


waligorski@bron.ifj.edu.pl

 

 

K

Łukasz Teister

Wpływ promieniowania EM emitowanego przez ekran monitora komputerowego na proces kiełkowania i wzrostu rzeżuchy niecierpkowej oraz na zawartość vit.C w pędach zielonych rośliny.

II L.O. im. E. Plater w Sosnowcu

Ul. Będzińska 12/27

41-200 Sosnowiec

tel. (032) 291-89-14

 

 

 

 

P

Dr Marek Tuszyński

Lic. Remigiusz Barańczyk

Lic. Tomasz Rożek

Mgr inż. Mazur

Monitoring stężenia radonu w domach mieszkalnych i glebie na Śląsku za pomocą detektora śladowego CR-39.

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

Tuszynsk@us.edu.pl

 

P

Doc. dr hab.

Michał Waligórski

 Społeczna percepcja ryzyka od niskich dawek promieniowania jonizującego.

Zakład Fizyki Medycznej

Centrum Onkoligii Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11

31-117 Krakow

tel (012) 423 10 67

fax (012) 422 66 80


waligorski@bron.ifj.edu.pl

 

 

K

Dr

Marek Wasek

 

T.Wawer, V.Kowalska, T.Tudruj, S.Kawka

Badanie antyutleniających właściwości surowców roślinnych metodą EPR.

Akademia Medyczna w Warszawie

Wydział Farmacji Z-d Chemii Fizycznej

Ul. Banacha 1, Warszawa

 

mwasek@pluton.amwaw.edu.pl

 

K

Mgr

Jacek Wąsik

 

Prof. dr hab.

Andrzej Ślęzak,

Kazimierz Dworecki,

Aleksander Sieroń

Efekty grawitacyjne w biernym transporcie osmotycznym i dyfuzyjnym przez pojedyncze membrany polimerowe.

Instytut Fizyki

Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Ul. Armii Krajowej 13/15

40-201 Częstochowa

tel. (034) 361-49-18, 361-49-19 wew. 246

 

 

J.Wasik@wsp.czest.pl

 

Prof. dr hab.

Krzysztof Wójcik

Lic. Bogusława Stanek,

Prof. dr hab. n.med.

Aleksander Sieroń

Rozpraszanie promieniowania laserowego w tkankach zwierzęcych.

Zakład Fizyki Doświadczalnej

Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

 

P

(23.X.1998)

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej