Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice

Uniwersytecka 4

 

Dane z: 10.XI.1998r.

ENGLISH VERSION

 

WERSJA POLSKA


tel. (+48 32) 588 211

Fax (+48 32) 588 431

e-mail: zfmed@us.edu.pl

http://usctoux1.cto.us.edu.pl/~zfmed/


 

II Ogólnopolskie Sympozjum

 

"PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ"

 

Szczyrk, 15-18 . XI . 1998 r.


 

Komitet Organizacyjny

Komitet Honorowy

dr Marek Tuszyński - przewodniczący

Prof. dr hab. Zbigniew Religa

Prof. U. Śl. dr hab. Zofia Drzazga

Dr Teobald Kupka

dr Anna Michnik

mgr Ewa Beck

mgr Mariola Bartoszek

mgr Jacek Mielcarski

Prof. dr hab. Jacek Hennel

Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz

Prof. dr hab. Antoni Hrycek

Prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki

Prof. dr hab. Elżbieta Zipper

 

Program Sympozjum

 

Aktualna lista osób zgłoszonych

 

 Zgłoszone tematy wykładów

 

Zgłoszone tematy posterów i komunikatów

 

 Jak dojechać na sympozjum?

 

INFORMACJE

 


 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż w dniach 15-18 listopada b.r. w Szczyrku organizujemy II Ogólnopolskie Sympozjum "PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ" poświęcone aktualnym problemom fizyki medycznej w Polsce.

Wzorem I Ogólnopolskiego Seminarium zorganizowanego w Ustroniu w 1996 r. planujemy kolejne spotkanie naukowe w Beskidach. Obecna konferencja odbywać się będzie w OTS "Zagroń" położonym malowniczo na zalesionym zboczu górskim. Planowane są również wycieczki w góry i / lub do muzeum Fałata w Bystrej i w Bielsku.

W komitecie naukowym i honorowym znajdzie się szereg znakomitych nazwisk z kręgów medycyny i nauk ścisłych.

W trakcie Sympozjum planowane są referaty plenarne zaproszonych gości, komunikaty ustne i prezentacje posterów z własnych prac badawczych, oraz dyskusje plenarne.

Tematyka konferencji obejmuje:

 

Terminarz :

 

Termin zgłoszeń udziału (listownie, faxem lub przy pomocy internetu) oraz podanie tytułu wystąpienia 

10.X.1998

Termin nadsyłania prac

10.X.1998

Termin przesłania opłaty konferencyjnej

10.X.1998

 

Szczegóły dotyczące abstraktów (1 strona tekstu - referat, 2 strony - komunikaty i postery) i opłat uczestnictwa prześlemy w późniejszym terminie. Szacowany koszt udziału (zakwaterowanie, wyżywienie i materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i może zostać obniżony w przypadku uzyskania dodatkowych funduszy. Dla młodych pracowników naukowych prezentujących swoje osiągnięcia naukowe planujemy niewielką redukcję kosztów uczestnictwa.

Gorąco zapraszamy do udziału w Sympozjum i zgłoszenia referatów i posterów. Ponadto, zapraszamy firmy produkujące aparaturę i oprogramowanie do udziału w naszym Sympozjum.

 

Pomocy w zorganizowaniu Sympozjum udziela firma EKO-Radial z Katowic.

 

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać do 20.IX.1998 r. na konto : 

EKO-Radial Sp. z o.o. Katowice,

Bank Śląski S.A. VII O/Katowice 10501214-0702746678

 

  


 

 

  Logo projektował Dominik Kamil KUPKA

 

 

Szczyrk, 15 - 18. 11. 1998

II Ogólnopolskie Sympozjum

PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ

 Jeśli chcielibyście Państwo uczestniczyć w sympozjum, prosimy o przesłanie następujących informacji:

(Rejestracja uczestników do 15 września 1998 r (pocztą elektroniczną lub listownie ).

 

II Ogólnopolskie Sympozjum

"PROBLEMY FIZYKI MEDYCZNEJ"

Szczyrk , 15-18 listopada 1998r

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SYMPOZJUM

 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko ......................................................................................................

 

Instytucja ........................................................................................................................................

 

Adres: tel. / fax: ...............................................................................................................................

 

e-mail ..................................................................

 

Zaznacz X:

O Referat ustny 40 min.

O Komunikat ustny 15 min.

O Poster

 

Tytuł wystąpienia lub posteru : .........................................................................................................

 


  

 

_

_