Główne kierunki badawcze:


  • testy obserwacyjne teoretycznych modeli ciemnej energii na danych dotyczących świec standardowych (supernowe Ia, błyski gamma) i standardowych linijek (barionowe oscylacje akustyczne BAO, widmo anizotropii promieniowania mikrofalowego tła CMBR, silne soczewki grawitacyjne, gromady galaktyk w promieniach X)
  • rozwijanie oryginalnej metody zastosowania silnych soczewek grawitacyjnych w roli standardowych linijek
  • zastosowania astrosejsmologii (w szczególności pulsujących białych karłów) w kontekście astrofizyki cząstek (problemu ciemnej materii)
  • własności gęstej materii gwiazd neutronowych i protoneutronowych - równania stanu, przejścia fazowe, procesy powstawania takich obiektów, porównywanie wyników badań teoretycznych z wynikami obserwacji
  • teoria kategorii i toposów w fizyce
  • kwantowa grawitacja, modele czasoprzestrzeni w reżimie kwantowej grawitacji
  • egzotyczne struktury gładkie na 4-rozmaitościach różniczkowalnych: teoria matematyczna i znaczenie w fizyce
  • fizyka matematyczna
  • fizyka układów złożonych i sieci
  • teoria kwantów

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakładowymi blogiem:

"Astronomiczne ciekawostki".