Komunikacja wizerunkowa na UWr

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr przygotował dla swoich studentów nowy kierunek – Komunikacja wizerunkowa, a na nim specjalności: reklama, public relations, branding. Precyzyjnie sprofilowana struktura studiów powoduje, że to kierunek unikatowy w skali kraju.

Od kilku lat studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej cieszą się ogromnym powodzeniem – rokrocznie na jedno miejsce na studia licencjackie w Instytucie przypada niemal 20 kandydatów. Obecnie Instytut kształci około 2000 studentów w systemie dziennym i zaocznym. Jak zawsze dużą popularnością cieszą się specjalności dziennikarskie, jednak wymagania wciąż zmieniającego się rynku powodują wyraźny wzrost zainteresowania specjalnościami public relations i projektowanie komunikacji.

Nowy kierunek – Komunikacja wizerunkowa: reklama, public relations, branding – odpowiada  na potrzeby rynku i przyszłych studentów. Jest to nowatorskie podejście do kształcenia wyższego, przede wszystkim dlatego, że szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia warsztatowe, wiedzę praktyczną i kontakt z rynkiem branżowym.

Każdego studenta traktujemy jak partnera, nie zaś jako przedmiot podlegający działaniu dydaktycznemu. Wiedza, praktyka, kompetencje, otwartość, dialog, partnerstwo, współpraca i ciekawość – to słowa–klucze, którymi kierujemy się podczas pracy – mówi dr Karina Stasiuk-Krajewska, koordynująca specjalność public relations.
Kierunek wpisuje się w wyraźnie rosnącą rolę szeroko pojętego sektora creative industries we współczesnej gospodarce – dodaje dr Maurycy Graszewicz, projektujący specjalność branding.

Nadzór nad specjalnością „reklama” będzie sprawował prof. Michael Fleischer – założyciel specjalności „Projektowanie komunikacji i wizerunek instytucji” w Instytucie Dziennikarstwa oraz twórca znanego festiwalu reklamy „CHAMLET”. Kierunek powstawał w bliskiej współpracy z praktykami i rynkiem, w odniesieniu do europejskich wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Doceniono także coraz większą rolę wizerunku i konieczności zarządzania nim w firmach, instytucjach i w kontekście marek – komentuje prof. Igor Borkowski, kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i PR w Instytucie Dziennikarstwa.

Studenci już po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności, a przedmioty dostępne w jej ramach odzwierciedlają strukturę np. agencji marketingowej, agencji PR czy brandingowej.

Niewątpliwym atutem kierunku są wykładowcy, w większości praktycy, fachowcy w dziedzinie reklamy, public relations, brandingu czy marketingu. Głównym założeniem kierunku jest kompleksowe podejście do komunikacji wizerunkowej, łączące elementy designu, użyteczności, starych i nowych mediów.

Absolwenci kierunku przygotowani będą do pracy w zarządzaniu komunikacją, na polu szeroko pojętej komunikacji wizerunkowej: wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność. Już dziś czekają na nich agencje PR, reklamowe, brandingowe, marketingowe, domy mediowe, czy agencje badania rynku – mówi Szymon Sikorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i dyrektor Agencji PR Publicon, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Absolwenci ukończą studia z dyplomem komunikacji wizerunkowej oraz informacją o zrealizowanej specjalności. Będą mogli kontynuować studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej [www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl]

About admin