27 Maj 2020 15:18
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Sprawy płacowe
Komunikat nr 1/2014
KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2013, zawartym w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a związkami zawodowymi, podwyżkę wynagrodzenia podzielono na dwa elementy – automatyczny i ocenny. Część ocenna była przyznana tylko na czas jednego roku za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ...czytaj


Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany zasady naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozporządzeniu Rady Ministrów o szczegółowych zasadach gospodarki finansowej uczelni publicznych z dnia 10 grudnia 2012 r. czytaj ...

Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” o niektórych założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2012 r. czytaj ...

Notatka ze spotkania Komisji ds. Płac, KSN NSZZ „Solidarność” Warszawa, 8. XII. 2012 r. czytaj ...

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5. X. 2011 r. o wynagrodzeniach ...czytaj ...

KWOTA BAZOWA
INFORMACJA
O niektórych kwotach bazowych w roku 2012 ...czytaj


Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 5 marca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wymiaru oraz zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom bibliotecznym oraz informacji naukowej, zatrudnionym na stanowisku: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

Komunikat
ws. projektu zmian w ustawie proponowanych przez KSN NSZZ „Solidarność”

Minister Barbara Kudrycka ogłosiła niedawno, że DOKONANY ZOSTANIE PRZEGLĄD WYKONANIA USTAWY O SZKOLNICTWIOE WYŻSZYM.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” ponowi przy tej okazji próbę dokonania nowelizacji najbardziej niekorzystnych dla pracowników szkolnictwa wyższego zapisów ustawy. Będzie prowadzić na ten temat rozmowy w Sejmie.
Projekt KSN z 5 marca 2012, zawierający propozycje zmian, znajduje się na naszej stronie internetowej.
Komisja Zakładowa prosi o zapoznanie się i ustosunkowanie lub uzupełnienie tych propozycji.

Komunikat
ws. urlopów st. bibliotekarzy i kustoszy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" informuje, że w przygotowaniu jest zarządzenie JM Rektora UŚ, przywracające urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni dla st. bibliotekarzy i kustoszy, zatrudnionych na tych stanowiskach przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27.07.2005 r. (dotyczy to także tych, którzy po tym terminie awansowali na kustosza). Zaległy urlop trzeba będzie wybrać sukcesywnie do 2014 r.
Decyzja ta jest efektem wielomiesięcznych starań i negocjacji NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego z władzami Uniwersytetu.
Czekamy na oficjalny tekst rozporządzenia, który natychmiast dołączymy do komunikatu.


Sprawy pracownicze – komunikaty:
Komunikat 1
Obniżanie pensum pracownikom dydaktycznym w razie zmniejszenia się liczby studentów w grupie ćwiczeniowej
Komunikat 2.
Sprawa urlopów bibliotekarzy
czytaj

Odpowiedź Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Katowicach


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

Projekt
(w wersji do uzgodnienia na Prezydium Rady KSN)
z dnia 8 maja 2011 roku


Taryfikatory płacowe wg KSN

bibliotekarze
nauczyciele akademiccy
nie będący nauczycielami

KOMUNIKAT
Komisji Zakladowej NSZZ "Solidarnosc" Uniwersytetu Slaskiego w sprawie "Regulaminu awansowania pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Slaskim"

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego w sprawie Regulaminu awansowania pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi w UŚ


***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników domów studenckich, których nie obejmuje dotacja budżetowa (finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej) w Uniwersytecie Śląskim od 1 stycznia 2009 roku


***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Uniwersytecie Śląskim od 1 stycznia 2009 roku


***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie podwyżek wynagrodzeń w roku 2009


***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w regulaminie ZFŚS


***

Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022