Sekcja Mediewistyczna

Głównym jej celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii średniowiecza – zarówno polskiego, jak też i powszechnego. Od początku jej funkcjonowania opiekę merytoryczną nad wszelkiego rodzaju inicjatywami zrzeszonych w Sekcji studentów sprawuje kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, prof. dr hab. Antoni Barciak.

Działalność Sekcji obejmuje wiele różnych płaszczyzn. Jednym z jej najistotniejszych przejawów są organizowane co roku obozy naukowe, mające na celu zapoznanie studentów z warsztatem badawczym i metodyką pracy w terenie. Obozy zorganizowano: latem 1997 – obóz w Wilamowicach (28 VII – 08 VIII) i w Rudzie Kozielskiej (25 – 30 VIII); latem 1998 zorganizowało także dwa obozy naukowe – pierwszy w Dankowicach (14 – 17 IV ), natomiast drugi odbył się w Wilamowicach (1 – 14 VIII ); latem 1999 obóz naukowy w Wilamowicach (2 – 9 VIII), latem 2000 obóz studencki w Kętach (31 VII – 6 VIII); latem 2001 kontynuowali projekt badawczy w Kętach (1 – 8 VIII); latem 2003 obóz naukowy w Mysłowicach.

W trakcie trwania tychże obozów z inicjatywy uczestnicy biorą udział w gromadzeniu i opracowywaniu materiałów mających stać się podstawą monografii naukowych; dla przykładu wymienić tu można niedawno wydaną pracę o traktującą o dziejach i tradycji Wilamowic.

Sekcja Mediewistyczna współpracuje również z władzami Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, czego efektem jest organizowanie od kilku już lat przy jej współpracy imprezy kulturalno – oświatowej „Officina Ferraria Rudensia” (dymarki cysterskie) połączonej z festynem archeologicznym.

Inną, nie mniej istotną, formą aktywności zrzeszonych w ramach sekcji studentów są wyjścia do muzeów i zapoznawanie się z wystawami podejmującymi problematykę średniowiecza (w tym dotykającymi również archeologii). Organizowane są też dalsze wyjazdy, m. in.: do Cieszyna, Chrzanowa, Gliwic, Będzina, Jędrzejowa.

Dzięki pomocy prof. Antoniego Barciaka chętni biorą ponadto udział w oscylujących wokół tematyki średniowiecznej konferencjach naukowych, ponadto spotkaniach ze znanymi mediewistami. Imprez tego typu, w których członkowie sekcji brali udział, jest wiele, dla przykładu wymienić można chociażby obywające się w Zabrzu międzynarodowe konferencje z cyklu „Kultura Europy Środkowej”.

Dzięki kontaktowi z kołami naukowymi działającymi przy innych ośrodkach akademickich członkowie Sekcji mają możliwość wyjazdu z wystąpieniami na konferencje studenckie (np. „Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym” zorganizowanej w Turawie (6 -8 V 1999); II Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna pt. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Polski, Kraków 8-10 II 2000, na której swój referat wygłosiła Anna Krzemińska nt. Ocena uczt przez średniowiecznych autorów najstarszych polskich kronik; Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X – XII w.), Polanica Zdrój 22 – 24 IX 2000; Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, Częstochowa – Złoty Potok 10 – 14 X 2000; Kościół w mieście, Lubliniec 11 – 14 X 2000; Sesja Ikonograficzna, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 7 – 9 III 2001 – swój referaty wygłosili: Mariusz Matuszewski, Łukasz Oleksak, Motywy orła w kościele pocysterskim w Rudach (16-18 wiek).

Dość ważna dla studentów jest możliwość publikowania własnych tekstów – w tym także naukowych, na łamach kilku periodyków, m.in.: na łamach „Biuletyny Historycznego”, „Pism Humanistycznych”, „Kęczanina” i „Głosu Mysłowic”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>