Sekcja Archeologii i Historii Starożytnej

Sekcja Archeologiczna założona został w listopadzie 1998 roku z inicjatywy studentów Instytutu Historii i od tamtego czasu działa pod opieką naukową dr Edelgardy Foltyn, pracownika ówczesnego Zakładu Archeologii, obecnie Zakładu Historii Starożytnej.

Głównym celem działalności Sekcji jest uczestniczenie w szeroko rozumianych pracach badawczych o charakterze archeologicznym (zarówno w pracach gabinetowych, jak i terenowych), a także popularyzacja wiedzy o dziejach i kulturze człowieka oraz pogłębianie zainteresowań archeologicznych.

Pierwszym z zadań, przed jakimi stanęła Sekcja było uczestnictwo w pracach przy porządkowaniu i inwentaryzacji materiałów archeologicznych ze stanowiska Łany Małe 16.

Następnym był program badawczy pt. „Rola Wysoczyzny Głubczyckiej w pra i wczesnohistorycznych dziejach ziem polskich. Na przykładzie Kietrza i okolic” (trwał w latach 1998-2002). Opiekę merytoryczną nad całością sprawowała dr Edelgarda Foltyn. W ramach przygotowań do tych prac członkowie Sekcji po dokonaniu kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, zapoznali się z dotychczasowym stanem badań archeologicznych w rejonie kietrzańskim. W okresie wakacyjnym, jako kontynuacja prac studialnych organizowano obozy archeologiczne w Pilszczu, gm. Kietrz. Tam studenci uczestniczyli w badaniach wykopaliskowych na jednym z najstarszych w Europie Środkowej stanowisku archeologicznym – stanowisku nr C w Rozumicach. W ramach tej działalności brano udział w eksplorowaniu stanowiska, wstępnej klasyfikacji uzyskanego materiału archeologicznego, czyszczenia zabytków i ich inwentaryzacji.

Członkowie Sekcji swoje zainteresowania pogłębiali poprzez częste wyjazdy do Muzeów (1998/99 do Krakowa na wystawę „Tutenchamon ukraińskich stepów”, „Wawel zaginiony”, do Bytomia „Archeologia gazociągu”, a także wycieczkę do Cieszyna – zwiedzanie Wzgórza Zamkowego, Muzeum Regionalnego i Zbiorów Archiwum; 2000/2001 odwiedzili wystawy znajdujące się w Muzeach w Opawie, Raciborzu i Poznaniu ). Udało im się również odwiedzić dwa miejsca, które dla archeologa mają znaczenie strategiczne, mianowicie: Górę Ślężę, a także Biskupin (członkowie uczestniczyli w organizowanym tam rokrocznie festynie).

Od 1999 roku członkowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach archeologicznych organizowanych w Rudach Raciborskich.

Oprócz działalności warsztatowej i wyjazdowej Sekcja zorganizowała dwa seminaria naukowe, których celem była popularyzacja wiedzy archeologicznej dla szerokiego grona studentów. Pierwsze zorganizowano 20 kwietnia 2001 roku nt.: „Rola źródeł archeologicznych w naukach historycznych”. Część referatów została opublikowana w „Pismach Humanistycznych”. Drugie nt.: „Świat i Śląsk w archeologii, historii i sztuce” zorganizowano 24 maja 2002 roku.

Ponadto członkowie Sekcji wzięli udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbył się w Poznaniu w dniach 27 – 31 III – Swoje referaty wygłosili: Jakub Morawiec, Bitwa w Øresundzie w świetle relacji współczesnych; Izabela Malmor, Średniowieczne gry i zabawy na Śląsku w świetle źródeł archeologicznych; Sebastian Strycharski, Początki osadnictwa na terenie Oświęcimia w świetle najnowszych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>