Publikacje

 • Badura A., Biskup wrocławski Cyprian – przykład kariery, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku, T.III, cz. I, Toruń 2001.
 • Bruski J.J., Rusini Karpaccy – separatyzm czy przebudzenie narodowe? (Z genezy współczesnego rusinizmu), [w:] Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność, red. M. W. Wanatowicz, Katowice 1995.
 • Corpus Inscriptorium Poloniae, Muzeum Świętokrzyskie, Kielce 1975.
 • Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, red. Hanna Honysz, Janusz Mokrosz, Katowice-Rybnik 2007.
 • Greiner P., Srebrna Góra – badania prowadzone przez studentów historii Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Historyczne badania regionalne. Materiały II ogólnopolskiej sesji studenckich historyków, Bocheniec 22-25 kwietnia 1979, Kielce 1980.
 • Greiner P., Kihl J., Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego (1969-1978), [w:] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego nr 5, 1978.
 • Kaczmarek R., Próba demokratycznego przewrotu w Atenach w 490 roku p.n.e.[w:] Rewolucja, przewrót, przemiany społeczne w Staroşytności, Warszawa 1980.
 • Kaczmarek R., Studencka sesja Kół Naukowych Historyków w Katowicach, [w:] Kwartalnik Historyczny 3-4, Warszawa 1981.
 • Kalinowska B., Rogozik D., 65 lat Archiwum Państwowego w Katowicach [w:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Poznań 16-17 kwietnia 1998, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Poznań 1998
 • Kalinowska B., Kształcenie Archiwistów w Niemczech, [w:] Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Katowice 2000.
 • Kalinowska B., Komputerowa baza danych dla zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin 2002.
 • Kowalewska Anna, Lar Izabela, Kościół katolicki wobec polityki nazistowskich Niemiec (walka o msze polskie w rejencji katowickiej w latach 1939-1942) [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk, red. Zdzisław Budzyński i Jolanta Kamińska – Kwak, Rzeszów 2003.
 • Krzemińska A., Funkcje uczt w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Ruś) w świetle XII – wiecznych źródeł narracyjnych, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku, T.III, cz. I, Toruń 2001.
 • Krzemińska A., Studencki Obóz Naukowy Kęty 2000, „Kęczanin”, nr 8 (2000).
 • Krzemińska A., Sprawozdanie ze studenckiego obozu naukowego w Kętach, „Kęczanin”, nr 9 (2000).
 • Krzemińska A., Śmiałek T., Najstarsze inskrypcje w sołectwie Bielany do 1918 roku, „Kęczanin”, nr 10 (2001).
 • Kwiatkowska T., Praca sekcji Epigraficznej Studenckiego Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Historyczne badania regionalne. Materiały II ogólnopolskiej sesji studenckich historyków, Bocheniec 22-25 kwietnia 1979, Kielce 1980.
 • Matuszewski M., Kilka uwag na temat przydroşnych krzyşy oraz kapliczek z obszaru Bulowic, „Kęczanin”, nr 11 (2001).
 • Matuszewski M., Kabała M., Owoc W., Z badań na stanowisku „C” Rozumice woj. Opolskie, gm. Kietrz, [w:] Pisma Humanistyczne, z. IV, Katowice 2002.
 • Matuszewski M., Oleksak Ł., Motyw Orła w kościele pocysterskim w Rudach (XVI-XVIII w.), [w:] Pisma Humanistyczne, z. IV, Katowice 2002.
 • Matuszewski M., Uwagi o translokacji opactwa Cystersów z Łudźmierza do Szczyrzyca, [w:] Pisma Humanistyczne, z. V, Katowice 2003.
 • Morawiec J., Kwestia najazdów wikińskich na południowe wybrzeşe Bałtyku w świetle przekazów pisanych oraz danych archeologicznych, [w:] Pisma Humanistyczne, z. III, Katowice 2001.
 • Nawrat S., Co dają nam miejsca w których zatrzymał się czas, [w:] Pisma Humanistyczne, z. III, Katowice 2001.
 • Nawrat S., Znak i symbol oka w staroşytnym Egipcie, [w:] Pisma Humanistyczne, z. V, Katowice 2003.
 • Nekropolie radzieckie w województwie katowickim, red. Franciszek Serafin, Katowice 1976.
 • Ogólnopolska sesja studentów-historyków w Opolu, „Trybuna Opolska” nr 128, 4 maja 1972.
 • Oświecenie. Schyłek czy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej, red. Maciej Kucharski, Dariusz Nawrot, Katowice 1993.
 • Owczarek-Rawska J., Studenci w pracach nad inskrypcjami staropolskimi. Z badań nad epigrafiką polską, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, nr 5, 1978.
 • Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Archiwistów, Katowice 12-14 kwietnia 2000 roku, red. Anna Krzemińska, Katowice 2000.
 • Pieczonka I., Morawiec K., Z badań nad pradziejowym i wczesnośredniowiecznym osadnictwem rejonu gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem materiałów archeologicznych ze stanowiska 16 w Łanach Małych, [w:] Pisma Humanistyczna, z. II, Katowice 2000.
 • Pietrzyk I., Funkcjonowanie kancelarii górnośląskiej na przykładzie kancelarii Bolesława II i Bolesława III, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku, T.III, cz. I, Toruń 2001.
 • Rusinowski M., Inskrypcje w parafii ss. Katarzyny i Małgorzaty, „Kęczanin”, nr 10 (2000).
 • Sikoń Katarzyna, Problemy kształtowania się granicy polsko – niemieckiej na Górnym Śląsku (lipiec – wrzesień 1921) w świetle Górnoślązaka, [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk, red. Zdzisław Budzyński i Jolanta Kamińska – Kwak, Rzeszów 2003.
 • Słabicka R., Inskrypcje w Kętach – Klasztor OO. Reformatorów, „Kęczanin”, nr 11 (2000).
 • Słabicka R., Klasztor oo. Reformatorów – Kęty, „Kęczanin”, nr 11 (2000).
 • Spyra P., Jak doszło do podziału Śląska Cieszyńskiego, „Myśl Polska o Kresach” nr 10, grudzień 1994, s. 1 i 2.
 • Spyra P., Narodowcy wobec holocaustu, „Myśl Polska” nr 1, styczeń 1995, s. 1 i 6.
 • Spyra P., Kościół katolicki a Rewolucja Francuska, Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich cz. I nr 6, czerwiec 1996, s. 33 – 34, cz. II nr 7/8, lipiec/sierpień 1996, s. 29.
 • Spyra P., Utrzymanie dyscypliny wojskowej w oddziałach Powstania Styczniowego na terenie Guberni Radomskiej, [w:] Kieleckie Studia Historyczne, T.14/1996.
 • Staneczek P., Oleksak Ł., Badania historyczne, „Kęczanin”, nr 8 (2001).
 • Szczech B., Powiat lubliniecki w powstaniach śląskich, [w:] Z walk o polskość Śląska 1919-1921, red. I. Pawłowski, Opole 1974.
 • Szkoda J., Ślagurska A., Wkład prac magisterskich w historyczne badania nad regionem śląskim [w:] Historyczne badania regionalne. Materiały II ogólnopolskiej sesji studenckich historyków, Bocheniec 22-25 kwietnia 1979, Kielce 1980.
 • Sztoler G., Archiwum Federalne w Koblencji jako przykład archiwum europejskiego, [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 1998.
 • Sztoler G., Cysterskim szlakiem, Dziennik Zachodni nr 54, 5 marca 1998.
 • Sztoler G., Plany reformy kierunku archiwalnego na Uniwersytecie Śląskim [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 1998.
 • Szymański J., Z doświadczeń włączania studentów do badań naukowych, Życie Szkoły Wyższej, nr 12, 1975, s. 107-110.
 • Szyszka M., Próba rekonstrukcji wnętrza kościoła przedromańskiego na podstawie zachowanych przekazów źródłowych, [w:] Pisma Humanistyczne, z. III, Katowice 2001.
 • Wyparlo A. A., Julian Apostata jako neoplatonik, [w:] Pisma Humanistyczne, z. V, Katowice 2003.
 • Wyparlo A., 35 lat minelo, [w:] „Suplement”, nr 3, marzec 2004.
 • Wyparlo A., A czas plynie…, [w:] „Suplement”, nr 4, kwiecień 2004.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>