Biuletyn Historyczny

BIULETYN

 

„Biuletyn Historyczny” był organem informacyjnym wydawanym od kwietnia 1994 roku z inicjatywy studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współpracujących ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków (dalej: SKNH). Pierwszy numer gazetki ukazał się w kwietniu 1994 roku, dzięki zaangażowaniu się w jej edycję grupy ówczesnych studentów historii.

Gazetka powołana została do życia, aby w pierwszym rzędzie propagować aktywność naukową prowadzoną przez członków SKNH, stąd pierwotnie na jej łamach zamieszczane były informacje na temat prac SKNH oraz działalności naukowej Instytutu Historii. Dość szybko „Biuletyn Historyczny” zdobył sobie uznanie wśród studentów i pracowników naukowych, stając się wizytówką studentów-historyków Uniwersytetu Śląskiego. Na jego stronach obok wykładów ludzi nauki, odczytów oraz róşnego rodzaju sprawozdań, coraz częściej zaczęły się pojawiać artykuły studentów historii poświęcone tematyce historycznej, recenzje i polemiki. Formuła biuletynu w ciągu 10-lecia jego istnienia ulegała częstym modyfikacjom, odzwierciedlając aktualne zainteresowania oraz tendencje historyczne występujące wśród studentów-historyków. Od 2001 roku pojawiają się edycje „Biuletynu Historycznego” poświęcone w całości krajowym i zagranicznym wyjazdom oraz seminariom naukowym organizowanym przez SKNH.

Niemniej jednak pewne rubryki, jak te prezentujące informacje na temat życia naukowego Instytutu Historii, pozostały w formie nie zmienionej.Zarówno formuła, jak i treść zamieszczanych na łamach „Biuletynu Historycznego” artykułów, od początków jego istnienia, uzaleşniona była i jest, tylko i wyłącznie od czytelników-studentów. Biuletyn nie ukazuje się z regularną częstotliwością, mimo to dzięki przejawianej przez studentów spiritus movens, wydawany jest do dnia dzisiejszego bez powaşniejszych zakłóceń.

Przez wszystkie lata istnienia „Biuletynu Historycznego”, jego główną siłą sprawczą była Redakcja, z którą współpracowali studenci, a także udzielający częstokroć cennych rad pracownicy naukowi Instytutu Historii. W latach 1994-1995 pod przewodnictwem Bartłomieja Kamińskiego, biuletyn współtworzyli: Bożena Czwojdrak, Zbigniew Faruga, Zbigniew Kantyka, Miłosz Omastka, Wojtek Płosa, Andrzej Szulczyński. W latach 1996-1997 Redakcją kierowali: Marta Archman, Marzena-Julia Boguszewska, Bożena Czwojdrak, Agnieszka Górna, Marta Hruzik, Barbara Kalinowska, Zbigniew Kantyka, Monika Kurdziel, Wiktor Puchała, Grzegorz Sztoler, Rafał Zawiślak. Pod zwierzchnictwem Renaty Rogozik (1997-1999), gazetkę wydawali: Barbara Kalinowska, Zbigniew Kantyka, Anna Krzemińska, Ewelina Machoczek, Grzegorz Sztoler, Bartłomiej Warzecha, Michał Węcel, Rafał Zawiślak. Z redaktorem naczelnym, Ewą Jasińską (1999-2000) współpracowali: Anna Krzemińska, Donata Rogozik, Bartłomiej Warzecha oraz Grzegorz A. Wiśniewski. W latach 2000-2004 Redakcję współtworzyli: Monika Kabała, Anna Kowalewska, Izabela Lar, Katarzyna E. Sikoń (redaktor naczelny) i Sebastian Strycharski.

Koniec wydawania „Biuletynu” nastał w roku 2004, kiedy wyszedł ostatni numer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>