Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 19.02.2019

Dnia 19 lutego miało miejsce kolejne Zebranie Walne Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem prezesa – Kacpra Perkowskiego. Spotkanie to było poprzedzone referatem naszego kolegi i jednocześnie prezesa Sekcji Historii Starożytnej – Adriana Wosia pt. “Rola kobiety w Medo-Persji”. Główna część posiedzenia była poświęcona na zaznajomienie się z nowym Statutem SKNH UŚ oraz głosowanie nad wprowadzeniem go w życie. Głosowanie to przebiegło jednomyślnie, gdyż wszyscy zgromadzeni widzieli potrzebę zmian i ponownego określenia kompetencji oraz obowiązków wszystkich członków koła, w tym zarządu. Na końcu omówiliśmy sprawy związane z obecną działalnością Koła oraz pomysły na jego dalsze funkcjonowanie. Kluczową rolę objęła rozmowa na temat zbliżającej się konferencji pt. “Ludzie i ich czasy”. Planowany czas tego wydarzenia ma przypaść na 26 kwietnia, a jego celem jest przybliżenie studentom oraz osobom zainteresowanym, tematyki związanej z procesami industrialnymi wpływającymi na życie społeczeństwa w XIX wieku. Kolejne, przewidywane posiedzenie ma odbyć się 26 marca.

Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 30.10.2018

Dnia 30 października o godzinie 11:20 odbyło się pierwsze walne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem nowego prezesa Kacpra Perkowskiego. W zebraniu tym uczestniczyło ponad 30 osób, zarówno nowych jak i tych już działających. Podczas spotkania zapadły ważne decyzje dotyczące funkcjonowania koła. Najważniejsze z nich to wprowadzenie nowych inicjatyw jakimi są: cykliczne odczyty referatów napisanych przez członków oraz „wieczorki filmowe”. Nastąpił też wybór prezesów nieobsadzonych do tej pory sekcji. W jednomyślnym głosowaniu prezesem Sekcji Historii Kościoła został Konrad Siembiga, a prezesem Sekcji Nowożytnej – Sebastian Kolarczyk. Następnie zapadła decyzja zawieszenia działalności Sekcji Archiwalnej i włączenie jej do Sekcji Historii Śląska, której prezesem jest Marek Jurkowski. Dodatkowo z racji nagromadzenia nieuporządkowanej dokumentacji powołano urząd sekretarza, na który została wybrana Oliwia Krupska. Po wyborze prezesów i sekretarza, z licznego grona zebranych wyłonili się chętni, których zadaniem będzie zaaktualizowanie statutu oraz zmodyfikowanie działającej strony internetowej. Ponadto poruszone zostały tematy organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki, pokoju należącego do koła oraz przyszłych planów aktywności. Na koniec zebrano listę obecności i listę członków poszczególnych sekcji oraz zaplanowano kolejne zebranie Studenckiego Koła Naukowego Historyków na 27 listopada.

Wizyta w KL Auschwitz.

W dniu 21.10.2013 roku grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ wzięła udział w wizytacji obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w ramach wystawy „Przetrwanie przez sztukę”.  Po obozie grupa przemieszczała się śladami Franciszka Znamirowskiego, więźnia KL Auschwitz-Birkenau. Następnie grupa udała się do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w którym miała miejsce wystawa prac Franciszka Zamirowskiego, które tworzył podczas jego pobytu w obozach. Wysłuchaliśmy także wykładu wprowadzającego, który wygłosił dr Roman Smolorz z Uniwersytetu w Ratyzbonie.IV edycja kalendarza „Wykładowcy na wesoło” !

Od 7 stycznia można zakupić IV już edycję kalendarza „Wykładowcy na wesoło”. Tym razem na naszych kartach zagościli szefowie zakładów w Instytucie Historii oraz Dyrekcja Instytutu. Serdecznie zapraszamy do pokoju 026, gdzie można zakupić egzemplarz (cena – 15 zł).

Sprawozdanie z Walnego zebrania SKNH UŚ.

Dnia 5 marca odbyło się walne zebranie SKNH UŚ z udziałem opiekuna – Pani doktor Barbary Kalinowskiej-Wójcik.  Spotkanie rozpoczął prezes Dawid Madziar, omawiając plany działalności Koła Naukowego w letnim semestrze. Na czoło tej działalności wychodzi Konferencja PAN Śląska, która ma odbyć się przy współpracy z Instytutem Badań Regionalnych oraz z udziałem ośrodków akademickich z Wrocławia i Opola oraz czeskich – z Opawy i Ostrawy. Drugim ważnym punktem będzie Festiwal Nauki organizowany przez Samorząd Studencki. Z ramienia SKNH UŚ koordynatorem tej imprezy została Patrycja Dziurka. Następnie Dawid przypomniał o zbliżających się tradycyjnie już Dymarkach Rudzkich i zachęcił do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu szczególnie nowych członków Koła. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się kolejny mecz studentów z wykładowcami Instytutu Historii. Prezes Koła zaprosił również członków koła do uczestnictwa w planowanej serii spotkań „Historia a film”, którego pomysłodawczynią jest p. Daria Chudoba, a współpracuje z Sekcją Historyków Integralnych. Pierwszym filmem będzie „Pancernik Potiomkin”. Kolejną podniesioną kwestią była współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Workshop IPN”. Ostatnią wspomnianą przez Dawida rzeczą był wyjazd do Lwowa, organizowany przez Prezesa sekcji Kresów Wschodnich. W ramach wyjazdu członkowie SKNH UŚ wystąpią z referatami dla dzieci w polskiej szkole. Tematyką przewodnią będą powstania narodowe. Spotkanie zakończyła krótka dyskusja.

Spotkanie Sekcji Archiwalnej i Historii Śląska

W dniu 6 listopada 2012 roku odbyło się zebranie Sekcji Archiwistyki i Historii Śląska. Prezesi sekcji – Kamil Brela i Konrad Kołakowski  przedstawili plany działalności sekcji – m.in. współpracę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Szopienicach, kwestię wyjść do Muzeum Historii Katowic oraz do Domu Modlitwy w Katowicach. Była także mowa o XV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Toruniu – rozmawiano o referatach na zjazd, omawiano tematykę i całość zagadnień tego zjazdu dotyczących. Sekcje mają w planach pomoc przy odnowieniu cmentarza ewangelickiego w Szopienicach oraz ścisłą współpracę przy organizacji konferencji PAN Śląskiej.

Wystawa „Ocalić od zapomnienia”

W dniach 19-23 listopada dwaj członkowie SKNH UŚ – Konrad Kołakowski i Alan Zych organizowali wystawę pt.” Ocalić od zapomnienia”, mającą na celu przywrócenie pamięci o starych przemysłowych miejscach terenie Górnego Śląska. Wystawa odbyła się przy współpracy ze stowarzyszeniem „Genius Loci”. Wystawa miała miejsce na korytarzach Wydziału Nauk Społecznych i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Sprawozdanie z Konferencji „Ludzie i ich czasy: czasy po 1945 r.”

Dnia 10.12.2012 r. odbyła się kolejna już konferencja z cyklu „Ludzie i ich czasy” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ. Tym razem obszarem zainteresowań referentów były czasy po roku 1945. Konferencję rozpoczęła organizator konferencji, Małgorzata Wolska, prezes Sekcji Historii Nowożytnej i Najnowszej. Po przywitaniu gości inauguracyjny wykład wygłosił dr hab. Kazimierz Miroszewski, wprowadzając słuchaczy w meandry tamtych czasów.

Następnie wystąpili referenci z następującymi referatami :

Daria Chudoba – „O bibelotach i robotach kuchennych. Obraz kobiety amerykańskiej w świetle krótkometrażowych filmów instruktażowych z lat 1945-1968.”

Zbigniew Przybyłka – „Stendhalowskie zwierciadło czy czysty eskapizm ? Lęki, fascynacje i mody zachodniej cywilizacji w Jamesie Bondzie od 1962 r. po czasy obecne.”

Dominika Ożarowska – „…Ocalałeś nie po to, aby żyć; Masz mało czasu, musisz dać świadectwo… Życie i twórczość Arno Lustigera.”

Damian Domżalski – „Upadek mitu „Solidarności” na ziemi zawierciańskiej”.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której referenci odpowiadali na pytania tak uczestników, jak i słuchaczy.  Po pytaniach nadszedł czas na podsumowanie konferencji, podziękowania i zaproszenia na kolejną edycję konferencji.

 

 

Sprawozdanie z walnego zebrania SKNH UŚ

W dniu 16 października odbyło się pierwsze walne zebranie członkowskie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Koła, Dawid Madziar, który przedstawił wszystkim członkom Koła ogólne założenia i plany na rok akademicki. Były to :

  • Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy pod Austerlitz
  • Konferencja „Ludzie i ich czasy”
  • Konferencja PAN Śląska
  • Spotkanie integrecyjne Koła w Rudach Raciborskich
  • Wydanie kolejnej edycji kalendarza
  • Plany ostatecznego wyglądu czasopisma kołowego

 

Następnie wypowiadali się po kolei prezesi sekcji sekcji, pokrótce opowiadając o planach swoich sekcji na rok akademicki. Zostały także puszczone listy, aby zapisywali się chętni do bycia członkami SKNH UŚ, listy dla chętnych na wyjazdy na spotkanie integracyjne oraz na wyjazd pod Austerlitz. Z krótkim wystąpieniem odwiedził nas także mgr Dawid Duch, opowiadając o projekcie, do współpracy w którym zaprosił wszystkich zainteresowanych.

 

Sprawozdanie z wyjazdu do Lwowa w dniach 6-9 lutego 2012r.

W dniu 6.02.2012 r. grupa studentów historii UŚ w liczbie 10 osób udała się do Lwowa na konferencję historyczną organizowaną przez Sekcję Kresów Wschodnich Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ we współpracy z Polską Szkołą Średnią nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Podczas tej konferencji wygłoszono łącznie 9 referatów dotyczących historii nowożytnej i najnowszej: 6 przez naszych studentów oraz 3 przez polskich licealistów.

Cała grupa wyruszyła pociągiem z katowickiego dworca PKP w poniedziałek o godzinie 3 nad ranem w kierunku Przemyśla, skąd przedostała się do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce, które szybko przekraczyła. Popołudniu wszyscy byli już zakwaterowani w mieszkaniach w centrum miasta i cały pozostały wieczór spędzili na jego zwiedzaniu. Dzień następny, wtorek 7 lutego, również wszyscy spędzili na zwiedzaniu najważniejszych zabytków starego miasta.

Środa 8 lutego była dniem konferencyjnym. W południe nasza grupa przeszła do Polskiej Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny, która znajduje się przy kościele tegoż wezwania u stóp Cytadeli Lwowskiej. Całe obrady odbyły się na sali gimnastycznej szkoły przy publiczności najstarszych klas. Nasi studenci wygłosili referaty z historii nowożytnej i najnowszej, a  lwowscy uczniowie przygotowali wystąpienia o tematyce napoleońskiej.

Po konferencji oczarowani urokiem miasta, mimo silnego mrozu, wszyscy zdecydowali się zostać jeden dzień dłużej we Lwowie, aby możliwie jak najwięcej zwiedzić . Na czwartek zaplanowano powrót do Katowic. Studenci skierowali się do Przemyśla, skąd już wracali bezpośrednio pociągiem do Katowic.

Konferencja w wyżej wspomnianej szkole zapoczątkowała cykl podobnych wydarzeń, które zamierzamy zrealizować w przyszłości. Cieszy nas aktywność i zainteresowanie młodych Polaków ze Lwowa tematyką historyczną, jak i zainteresowanie naszych studentów tematyka lwowską. Następny taki wyjazd planujemy zorganizować za rok, w nieco cieplejszym terminie, na który już teraz serdecznie zapraszamy.