Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ – 26.10.2021 r.

26.10.2021 r. o godzinie 13:00, w sali 141 odbyło się pierwsze Zebranie Walne przypadające na rok akademicki 2021/2022. Celem zebrania było wybranie Przewodniczących Sekcji Historii: XIX i XX w. oraz Turystyki Historycznej. Dodatkowo na Zebraniu  przedstawiono plany na najbliższy rok akademicki, udzielono nowym członkom informacji dotyczących funkcjonowania Koła oraz Przewodniczący Sekcji zaprezentowali swoje inicjatywy na najbliższy semestr. Wybory poprzedzone były przyjmowaniem zgłoszeń na każde ze stanowisk.

O godzinie 13:10 nastąpiło pierwsze głosowanie, mające na celu wybranie Przewodniczącego Sekcji Historii XIX i XX w. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Dominik Czernecki, który na wstępie przedstawił się zgromadzonym i przedstawił swój pomysł na Sekcję. W wyniku głosowania, został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Historii XIX i XX w. Głosowanie zakończyło się wynikiem: 25 głosów – za, 5 – wstrzymało się.

Następnie o godzinie 13:15 odbyło się drugie głosowanie, które miało na celu wybranie Przewodniczącego Sekcji Turystyki Historycznej. Jedyną kandydatką została Weronika Paszek, która również przedstawiła swoje plany dotyczące Sekcji. Głosowanie zakończyło się wynikiem: 28 członków głosowało – za, 2 – wstrzymało się.

W dalszej części Zebrania Prezes – Karol Kustra udzielił informacji dotyczących planowanego wyjazdu na rekonstrukcję bitwy pod Austerlitz i rozpoczął wstępne zapisy , zachęcił również nowych członków do aktywnego uczestnictwa w życiu Koła.

Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ – 28.09.2021 r.

28 września 2021 roku o godzinie 12:10 odbyło się ostatnie Zebranie Walne w roku akademickim 2020/2021, którego celem było podsumowanie minionego roku akademickiego oraz wybór nowego Zarządu i Przewodniczących Sekcji. W pierwszej kolejności członkom zostały wręczone zaświadczenia przez prof. dr hab. Jerzego Sperkę – dyrektora Instytutu Historii oraz Karola Kustrę – Prezesa SKNH za aktywny udział w inicjatywach organizowanych w ramach SKNH. Następnie głos zabrał Prezes Karol Kustra, który posumował ubiegły rok akademicki i podziękował wszystkim za współpracę.

O godzinie 12:35 rozpoczęto wybory do Zarządu i na stanowiska Przewodniczących Sekcji. Prezesem ponownie został Karol Kustra (głosów: 13 za; 1 wstrzymała się), a Wiceprezesem Daniel Czardybon (głosów: 13 za, 1 wstrzymała się. Na stanowisku Sekretarza nastąpiła zmiana, bowiem Kamil Pawłowski nie ubiegał się o reelekcję, na jego miejsce jednogłośnie wybrano Mateusza Kopcia. Po wybraniu Zarządu odbyły się wybory powołujące Przewodniczących Sekcji SKNH UŚ:

Przewodniczący Sekcji Historii Starożytnej – Marek Szymura – głosów: 13 za; 1 się wstrzymała.

Przewodniczący Sekcji Mediewistycznej – Przemysław Babicki – głosów: 13 za; 1 się wstrzymała.

Przewodniczący Sekcji Historii Nowożytnej (XVI-XVIII w.) – Hubert Chlebik –głosów: 13 za, 1 się wstrzymała.

Sekcja Historii Nowożytnej (XIX w.) oraz Sekcja Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej zostały zawieszone do następnego Zebrania Walnego, natomiast Sekcja Historii Kościoła i Sekcja Historii Śląska i Archiwistyki zostały zlikwidowane. Dr Paweł Duda poruszył kwestię powołania nowej Sekcji Turystyki Historycznej, jednak konkretne działania wobec tego pomysłu zostaną podjęte w przyszłości. Na zakończenie wyznaczono cele na przyszły rok akademicki.