Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ – 30.03.2021 r.

30 marca 2021 roku o godzinie 19.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się trzecie Zebranie Walne, którego głównym celem było wybranie nowego Przewodniczącego Sekcji Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej po zrezygnowaniu ze sprawowania tej funkcji Seweryna Botora.

Na stanowisko Przewodniczącego Sekcji zgłosił się jako jedyny Marcin Wawiórko, który na wstępie przedstawił się zgromadzonym i wyjaśnił, dlaczego chciałby objąć to stanowisko. Następnie odbyło się głosowanie, w wyniku którego został wybrany Przewodniczącym Sekcji Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej –  głosów: 14 za; 1 się wstrzymała.

Z uwagi, że Katarzyna Gałęziok zrezygnowała ze stanowiska Przewodniczącej Sekcji Historii Kobiet, Zarząd zdecydował o zlikwidowaniu tej Sekcji argumentując swoją decyzję mało liczbą członków w Sekcji oraz jej słabą aktywnością w ostatnich latach.

W dalszej części Zebrania, Prezes – Karol Kustra poinformował zgromadzonych o wprowadzeniu dyżurów online i zachęcił wszystkich do uczestnictwa w nich argumentując to możliwością integracji oraz pomocy dla członków SKNH. Dalej Opiekun Naukowy – dr Paweł Duda przedstawił propozycję udziału w filmiku promocyjnym Instytutu Historii planowanym na 10 kwietnia na zamku w Będzie, a na koniec Wiceprezes – Daniel Czardybon przekazał najnowsze informacje odnośnie Międzynarodowej Konferencji we Lwowie pt. „Wojna chocimska 1620-1621”.