Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ 14.01.2021 r.

14 stycznia 2021 roku o godzinie 19.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się drugie Zebranie Walne, którego głównym celem było uchwalenie nowego Statutu, podsumowanie dotychczasowej działalności Koła oraz przedstawienie planów na najbliższy semestr.

Zebranie Walne rozpoczęło się od głosowania za przyjęciem nowego Statutu SKNH UŚ. 22 członków głosowało – za, 2 – przeciw.

Następnie Opiekun Naukowy dr Paweł Duda, przy poparciu Zarządu wyszedł z propozycją nadania Członkostwa Honorowego, zasłużonemu dla SKNH – Karolowi Krajewskiemu. Głosowanie przebiegło jednomyślnie, 24 członków była – za. Na ten moment jest to uhonorowanie drugiej osoby tytułem Członka Honorowego – pierwszym został Kacper Perkowski, który był Prezesem SKNH w roku akademickim 2018/2019.

W dalszej części Zebrania, Prezes – Karol Kustra podsumował dotychczasową działalność Koła oraz Sekcji wykazaną podczas pierwszego semestru w oparciu o informacje zamieszczane na oficjalnych kanałach informacyjnych Sekcji. Wyróżniona została działalność następujących Sekcji: „Mediewistycznej”, „Nowożytnej (XVI-XVIII w.)”, Nowożytnej (XIX w.), „Kościoła” oraz „Śląska i Archiwistyki”. Wyznaczono cele na semestr letni, z których należy wyróżnić organizowanie webinariów na fanpage’u Koła z zaproszonymi pracownikami Instytutu Historii. Kacper Perkowski przedstawił inicjatywę mającą na celu prowadzenie zdalnych lekcji historii dla Polonii w Krasnodarze. Sekretarz – Kamil Pawłowski zabrał głos na temat Śląskiego Festiwalu Nauki, który nakreślił plan działania oraz przekazał najważniejsze informacje na jego temat. Następnie obecni Przewodniczący Sekcji po kolei przedstawili swoje planowane inicjatywy w ramach Sekcji, na semestr letni („Mediewistyczna”, „Nowożytna (XVI-XVIII w.)”, „Nowożytna (XIX w.)”, „Kościoła”, „Starożytna”).

Na koniec głos zabrał Wiceprezes – Daniel Czardybon poinformował członków o planowanej na koniec kwietnia Międzynarodowej Konferencji we Lwowie pt. „Wojna chocimska 1620-1621” oraz wyznaczył termin nadsyłania tematów do dnia 6 lutego br. Daniel podsumował również dotychczasowy nabór do czwartego numeru czasopisma kołowego Fax Historica, a także przedstawił pomysł na zapoczątkowanie nowej serii na fanpage’u Koła polegającej na krótkich wywiadach z pracownikami Instytutu Historii, będących w przeszłości członkami Koła.