Podziękowania za zaangażowanie na rzecz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dnia 20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków za zorganizowanie “Dania Otwartego” Wydziału Nauk Społecznych. Dyplomy z tej okazji mieliśmy zaszczyt odebrać z rąk samego Dyrektora Instytutu Historii prof. Jerzego Sperki.

 

Dar dla Polonii w Krasnodarze

W ubiegłym roku Studenckie Koło Naukowe Historyków, we współpracy z licznymi organizacjami pozauczelnianymi, zorganizowało zbiórkę podręczników do nauki języka polskiego i literatury pięknej dla Polonii w Krasnodarze. Zbiórka ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w konsekwencji udało nam się zebrać aż 500 kg książek. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki naszej pomocy Polacy za granicą mogą pielęgnować język polski.