IV edycja kalendarza „Wykładowcy na wesoło” !

Od 7 stycznia można zakupić IV już edycję kalendarza „Wykładowcy na wesoło”. Tym razem na naszych kartach zagościli szefowie zakładów w Instytucie Historii oraz Dyrekcja Instytutu. Serdecznie zapraszamy do pokoju 026, gdzie można zakupić egzemplarz (cena – 15 zł).

Sprawozdanie z Walnego zebrania SKNH UŚ.

Dnia 5 marca odbyło się walne zebranie SKNH UŚ z udziałem opiekuna – Pani doktor Barbary Kalinowskiej-Wójcik.  Spotkanie rozpoczął prezes Dawid Madziar, omawiając plany działalności Koła Naukowego w letnim semestrze. Na czoło tej działalności wychodzi Konferencja PAN Śląska, która ma odbyć się przy współpracy z Instytutem Badań Regionalnych oraz z udziałem ośrodków akademickich z Wrocławia i Opola oraz czeskich – z Opawy i Ostrawy. Drugim ważnym punktem będzie Festiwal Nauki organizowany przez Samorząd Studencki. Z ramienia SKNH UŚ koordynatorem tej imprezy została Patrycja Dziurka. Następnie Dawid przypomniał o zbliżających się tradycyjnie już Dymarkach Rudzkich i zachęcił do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu szczególnie nowych członków Koła. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się kolejny mecz studentów z wykładowcami Instytutu Historii. Prezes Koła zaprosił również członków koła do uczestnictwa w planowanej serii spotkań „Historia a film”, którego pomysłodawczynią jest p. Daria Chudoba, a współpracuje z Sekcją Historyków Integralnych. Pierwszym filmem będzie „Pancernik Potiomkin”. Kolejną podniesioną kwestią była współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Workshop IPN”. Ostatnią wspomnianą przez Dawida rzeczą był wyjazd do Lwowa, organizowany przez Prezesa sekcji Kresów Wschodnich. W ramach wyjazdu członkowie SKNH UŚ wystąpią z referatami dla dzieci w polskiej szkole. Tematyką przewodnią będą powstania narodowe. Spotkanie zakończyła krótka dyskusja.

Spotkanie Sekcji Archiwalnej i Historii Śląska

W dniu 6 listopada 2012 roku odbyło się zebranie Sekcji Archiwistyki i Historii Śląska. Prezesi sekcji – Kamil Brela i Konrad Kołakowski  przedstawili plany działalności sekcji – m.in. współpracę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Szopienicach, kwestię wyjść do Muzeum Historii Katowic oraz do Domu Modlitwy w Katowicach. Była także mowa o XV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Toruniu – rozmawiano o referatach na zjazd, omawiano tematykę i całość zagadnień tego zjazdu dotyczących. Sekcje mają w planach pomoc przy odnowieniu cmentarza ewangelickiego w Szopienicach oraz ścisłą współpracę przy organizacji konferencji PAN Śląskiej.

„Film a historia”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze, z planowanej serii spotkań z cyklu „Film a historia”!

 

Celem projektu będzie spojrzenie na historię przez pryzmat najbardziej znaczących dzieł kinematografii światowej a których próżno szukać dzisiaj na kinowych afiszach i telewizyjnych ramówkach. Na każdym spotkaniu odbywać się będzie projekcja jednego wybranego filmu który zaznaczył się w historii kina i często do dziś jest obiektem kontrowersji jak i swoistego kulturowego „kultu”. Każda projekcja będzie poprzedzona krótkim komentarzem dr. Jacka Kurka oraz zakończona dyskusją na temat związany z filmem i jego rolą w historii.

Filmem który otworzy cykl „Film a historia” będzie „Pancernik Potiomkin” – arcydzieło radzieckiego kina propagandowego w reżyserii Siergieja Eisensteina, w którym zobaczymy sławną scenę masakry na odeskich schodach która przeszła do historii kinematografii światowej. Spotkanie odbędzie się 11.03.2013 (przyszły poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali 141 Wydziału Nauk Społecznych.

 

„Jeden z najlepszych filmów radzieckich, przez wielu uważany za najlepszy film w historii kina; ze słynną 6-minutową sceną masakry na schodach w Odessie. Film rozpoczyna się buntem marynarzy na statku „Potiomkin” z powodu złego wyżywienia. Kapitan każe pozostałym marynarzom rozstrzelać buntowników. Ci odmawiają wykonania zadania…”