Wystawa „Ocalić od zapomnienia”

W dniach 19-23 listopada dwaj członkowie SKNH UŚ – Konrad Kołakowski i Alan Zych organizowali wystawę pt.” Ocalić od zapomnienia”, mającą na celu przywrócenie pamięci o starych przemysłowych miejscach terenie Górnego Śląska. Wystawa odbyła się przy współpracy ze stowarzyszeniem „Genius Loci”. Wystawa miała miejsce na korytarzach Wydziału Nauk Społecznych i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Sprawozdanie z Konferencji „Ludzie i ich czasy: czasy po 1945 r.”

Dnia 10.12.2012 r. odbyła się kolejna już konferencja z cyklu „Ludzie i ich czasy” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ. Tym razem obszarem zainteresowań referentów były czasy po roku 1945. Konferencję rozpoczęła organizator konferencji, Małgorzata Wolska, prezes Sekcji Historii Nowożytnej i Najnowszej. Po przywitaniu gości inauguracyjny wykład wygłosił dr hab. Kazimierz Miroszewski, wprowadzając słuchaczy w meandry tamtych czasów.

Następnie wystąpili referenci z następującymi referatami :

Daria Chudoba – „O bibelotach i robotach kuchennych. Obraz kobiety amerykańskiej w świetle krótkometrażowych filmów instruktażowych z lat 1945-1968.”

Zbigniew Przybyłka – „Stendhalowskie zwierciadło czy czysty eskapizm ? Lęki, fascynacje i mody zachodniej cywilizacji w Jamesie Bondzie od 1962 r. po czasy obecne.”

Dominika Ożarowska – „…Ocalałeś nie po to, aby żyć; Masz mało czasu, musisz dać świadectwo… Życie i twórczość Arno Lustigera.”

Damian Domżalski – „Upadek mitu „Solidarności” na ziemi zawierciańskiej”.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której referenci odpowiadali na pytania tak uczestników, jak i słuchaczy.  Po pytaniach nadszedł czas na podsumowanie konferencji, podziękowania i zaproszenia na kolejną edycję konferencji.

 

 

Sprawozdanie z walnego zebrania SKNH UŚ

W dniu 16 października odbyło się pierwsze walne zebranie członkowskie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Koła, Dawid Madziar, który przedstawił wszystkim członkom Koła ogólne założenia i plany na rok akademicki. Były to :

  • Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy pod Austerlitz
  • Konferencja „Ludzie i ich czasy”
  • Konferencja PAN Śląska
  • Spotkanie integrecyjne Koła w Rudach Raciborskich
  • Wydanie kolejnej edycji kalendarza
  • Plany ostatecznego wyglądu czasopisma kołowego

 

Następnie wypowiadali się po kolei prezesi sekcji sekcji, pokrótce opowiadając o planach swoich sekcji na rok akademicki. Zostały także puszczone listy, aby zapisywali się chętni do bycia członkami SKNH UŚ, listy dla chętnych na wyjazdy na spotkanie integracyjne oraz na wyjazd pod Austerlitz. Z krótkim wystąpieniem odwiedził nas także mgr Dawid Duch, opowiadając o projekcie, do współpracy w którym zaprosił wszystkich zainteresowanych.

 

wykład: Pomiędzy przeszłością a historią – Władysław Opolczyk a jego czasy.

W najbliższy czwartek Dyrektor IH prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka wygłosi w Rybniku wykład: Pomiędzy przeszłością a historią – Władysław Opolczyk a jego czasy.
Zapraszamy!

Wyjazd naukowy pt.: „KIJÓW – MOSKWA – WILNO „Trzy stolice – wędrówki dalekie czy bliskie?”