Sprawozdanie z wyjazdu do Lwowa w dniach 6-9 lutego 2012r.

W dniu 6.02.2012 r. grupa studentów historii UŚ w liczbie 10 osób udała się do Lwowa na konferencję historyczną organizowaną przez Sekcję Kresów Wschodnich Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ we współpracy z Polską Szkołą Średnią nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Podczas tej konferencji wygłoszono łącznie 9 referatów dotyczących historii nowożytnej i najnowszej: 6 przez naszych studentów oraz 3 przez polskich licealistów.

Cała grupa wyruszyła pociągiem z katowickiego dworca PKP w poniedziałek o godzinie 3 nad ranem w kierunku Przemyśla, skąd przedostała się do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce, które szybko przekraczyła. Popołudniu wszyscy byli już zakwaterowani w mieszkaniach w centrum miasta i cały pozostały wieczór spędzili na jego zwiedzaniu. Dzień następny, wtorek 7 lutego, również wszyscy spędzili na zwiedzaniu najważniejszych zabytków starego miasta.

Środa 8 lutego była dniem konferencyjnym. W południe nasza grupa przeszła do Polskiej Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny, która znajduje się przy kościele tegoż wezwania u stóp Cytadeli Lwowskiej. Całe obrady odbyły się na sali gimnastycznej szkoły przy publiczności najstarszych klas. Nasi studenci wygłosili referaty z historii nowożytnej i najnowszej, a  lwowscy uczniowie przygotowali wystąpienia o tematyce napoleońskiej.

Po konferencji oczarowani urokiem miasta, mimo silnego mrozu, wszyscy zdecydowali się zostać jeden dzień dłużej we Lwowie, aby możliwie jak najwięcej zwiedzić . Na czwartek zaplanowano powrót do Katowic. Studenci skierowali się do Przemyśla, skąd już wracali bezpośrednio pociągiem do Katowic.

Konferencja w wyżej wspomnianej szkole zapoczątkowała cykl podobnych wydarzeń, które zamierzamy zrealizować w przyszłości. Cieszy nas aktywność i zainteresowanie młodych Polaków ze Lwowa tematyką historyczną, jak i zainteresowanie naszych studentów tematyka lwowską. Następny taki wyjazd planujemy zorganizować za rok, w nieco cieplejszym terminie, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

III edycja meczu wykładowcy vs. studenci

WALNE ZEBRANIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

5.06 godz. 13:00

W wtorek piątego czerwca odbędzie się ostatnie w semestrze, walne zebranie SKNHUS. W programie zebrania:

- sprawozdanie z działalności koła
- zawieszenie sekcji niedziałających
- wybór nowego zarządu
- wydanie zaświadczeń o działalność i członkostwie

Obecność obowiązkowa dla każdego z członków SKNHUŚ. Informacja w miejscu zebrania będzie wywieszona na tablicy informacyjnej koła.

Sprawozdanie z uczestnictwa w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki

W dniach 25-27 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbył się XIV OZSA. Uniwersytet Śląski, a w szczególności Instytut Historii i Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ miało przyjemność reprezentować 4 studentów, z których każdy przedstawił wyniki swoich badań w zakresie archiwistyki i archiwaliów. Nasze koło reprezentowali:

Kamil Brela – „Zasoby archiwalne parafii ewangelickiej w Katowicach”

Paweł Gad – „System obiegu dokumentów w SEKAP”

Konrad Kołakowski – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”

Michał Przeniosło – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”.

 

Sam zjazd był udanym doświadczeniem, a organizacja stała na wysokim poziomie. Także poziom referatów mógł budzić podziw słuchających. Ukaże się także pozjazdowa publikacja z najlepszymi referatami. Głosowanie na organizację kolejnej edycji wygrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkania Forum Nordystycznego SKNH UŚ

Celem Forum Nordystycznego SKNH UŚ  są interdyscyplinarne  spotkania dyskusyjne poświęcone historii i literaturze Skandynawii w wiekach średnich. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 15 marca 2012 r. podejmując w niewielkim jeszcze gronie temat Europy i jej mieszkańców, jakimi przedstawiają ich średniowieczne sagi skandynawskie.

Kolejne spotkanie: „Odyn:  mitologia, wierzenia, literatura” miało miejsce 12 maja 2012 r. Naszym gościem był mgr Remigiusz Gogosz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zrodziła się idea Spotkań Nordystycznych, dających inspirację podobnemu przedsięwzięciu na naszym Uniwersytecie. W dyskusji udział wzięły także przedstawicielki kół naukowych z filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, co zapowiada jednocześnie naszą współpracę w przyszłości. Spotkanie dało okazję do skonfrontowania warsztatu historyka i filologa w sposobie patrzenia na historię i literaturę średniowiecznej Północy.

Spotkania Forum  Nordystycznego SKNH UŚ realizowane będą ponownie od jesieni przyszłego roku akademickiego. Zapraszamy serdecznie!