KONFERENCJA PANŚLĄSKA

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt
zaprosić na II Konferencję Panśląską, która odbędzie się 14 maja 2012 roku w
Katowicach. Tematem konferencji będzie Historia Śląska. Sukcesy i porażki.
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną. Zgłoszenia
prosimy o przesłanie wraz z abstraktem (0d 800 – 2400 znaków) oraz opinią
pracownika naukowego (przynajmniej ze stopniem doktora) na adres:
aga27-02@tlen.pl lub agatakrzon@gmail.com do 30 kwietnia 2012 roku.
Na wystąpienie każdego z referentów przewidziano 20 minut. Organizatorzy
przewidują również czas na dyskusję.
Udział w konferencji nie wymaga opłaty konferencyjnej, w przypadku zainteresowania noclegiem prosimy o zaznaczenie tej informacji
w zgłoszeniu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe
organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.
Wszystkie pytania dotyczące II Konferencji Panśląskiej, prosimy przesłać na
Serdecznie zapraszamy