XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Przygotowania do XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków trwają od blisko roku – ogólna koncepcja i ramowy program zostały opracowane jeszcze w okresie, w którym Katowice występowały jako kandydat do organizacji XX OZHS. Wówczas nawiązano pierwsze kontakty z instytucjami, z którymi prowadzona jest teraz współpraca oraz z potencjalnymi sponsorami, a także pozyskano patronaty honorowe Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Dyrektora Instytutu Historii UŚ. W kwietniu 2011, na sejmiku studentów historii podczas XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Katowice 9 głosami na 13, zostały wybrane organizatorem jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.

Wkrótce potem wybrano Komitet Organizacyjny XX OZHS, który składa się z dziewięciu osób, studentów oraz doktorantów:

 • Agata Muszyńska (koordynacja projektu): finanse, nadzór nad procesem kwalifikacji referatów
 • Bartłomiej Broda: współpraca z doktorantami i wolontariuszami
 • Dawid Madziar: kontakty z mediami
 • Marcin Król: promocja, strona i rejestracja internetowa, wydarzenia towarzyszące
 • Anna Kubica: koordynator studentów zagranicznych i logistyka
 • Katarzyna Kawecka: noclegi
 • Anna Knaś: aprowizacja
 • Alan Zych: wycieczki
 • Łukasz Jończyk: imprezy integracyjne

Komitet zbiera się przynajmniej raz na trzy tygodnie, dyskutując nad postępami w pracach i problematycznymi kwestiami. Jego działania wspiera prezes SKNH UŚ, Agata Krzon oraz opiekun SKNH UŚ, dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

Jeszcze pod koniec roku akademickiego 2010/2011 oraz wakacji opracowano szczegółową koncepcję Zjazdu oraz imprez towarzyszących oraz drobiazgowy kosztorys, obejmujący przewidywane koszty i możliwe źródła dofinansowania.

Harmonogram najważniejszych prac od tego okresu do stycznia 2012 przedstawiał się następująco:

 

sierpień 2011

 • Udało się pozyskać patronaty honorowe Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Władysława Stępniaka, Prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach Prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki oraz Prezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach dr hab. Prof. UŚ Antoniego Barciaka.
 • Rozpoczęła się praca nad serwisem internetowym XX OZHS oraz systemem logowań. Jego zamysłem było, aby cały proces rejestracji na Zjazd i jego wydarzenia towarzyszące (od wysłania zgłoszenia referatu do rejestracji na noclegi, wycieczki i imprezy integracyjne) przebiegał w formie elektronicznej, poprzez serwis internetowy Zjazdu. System został skonstruowany tak, aby przetwarzał wprowadzane dane i zwracał je w formie plików tekstowych (list, tabel) co przy kilkuset uczestnikach na pewno ułatwi pracę organizatorom.

 

Wrzesień 2012

 • Patronat medialny nad XX OZHS objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach

Portal historyczny Historia.org.pl

oraz największe czasopismo o charakterze historycznym w Polsce, „Mówią Wieki”.

 

Październik 2012

 • Został uruchomiony serwis internetowy XX OZHS – xxozhs.us.edu.pl.

 • Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz na wniosek organizatorów przyznał dni dziekańskie, wolne od zajęć dydaktycznych, na czas obrad XX OZHS, w terminie 12-13 kwietnia 2012.
 • Patronat medialny nad XX OZHS objęło Radio Katowice

listopad 2012

 • Na stronie internetowej TVP Katowice ukazała się notka informująca o XX OZHS.

http://www.tvp.pl/katowice/patronaty/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/5594821

 • Zostały wysłane oficjalne zaproszenia do udziału w XX Zjeździe do wszystkich kół naukowych historyków oraz ośrodków akademickich w Polsce, na których prowadzony jest kierunek historia, a także do ośrodków zagranicznych z Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim. Zaproszenia zaopatrzone zostały w wymogi merytoryczne odnośnie zgłoszenia oraz wykaz istotnych terminów. Zaproszenie wraz z załącznikami ukazało się również na stronie internetowej patrona medialnego Zjazdu, Historii.org.pl.
 • Organizatorzy pozyskali wparcie biura KASK (Katowice Alternatywną Stolicą Kultury), którego dyrektor zobowiązał się opłacić koszty Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego oraz koncertu kończącego Zjazd.
 • Rozpoczęto starania o nieodpłatne udostępnienie Sali Sejmu Śląskiego na uroczystą inaugurację XX OZHS, a także westybulu w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego, w celu zorganizowania bankietu po inauguracji.
 • Patronat medialny nad Zjazdem objęły Dziennik Zachodni wraz z gazetą Echo Miasta.

 

 • Udało się pozyskać patronat honorowy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Na stronie ministerstwa pojawiła się notka o XX OZHS:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/patronaty/patronaty/artykul/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/

 

 • 15 listopada została uruchomiona I tura elektronicznych rejestracji, umożliwiająca zarejestrowanie swojego zgłoszenia.

Grudzień 2012

 • Odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Naczelnikiem Wydziału Promocji UM Katowic Waldemarem Bojarunem w sprawie wsparcia dla XX OZHS. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów transportu w czasie wycieczek i imprez integracyjnych, pokrycia kosztów usług przewodników PTTK oraz współ-sfinansowania jednego z wydarzeń towarzyszących Zjazdu: Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego.
 • Organizatorzy pozyskali dofinansowanie na XX OZHS od Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesława Kaczanowicza.
 • Swojego poparcia dla XX OZHS udzielił Marszałek Jerzy Gorzelik. Organizatorzy otrzymali pismo polecające, zaś Pan Marszałek zobowiązał się, że zwróci się z oficjalną korespondencją bezpośrednio do obiektów, które znajdują się na trasach wycieczek po regionie i ZKWK Guido, z prośbą o umożliwienie uczestnikom Zjazdu ich nieodpłatnego zwiedzania.
 • Ukazał się pierwszy wywiad z organizatorami Zjazdu na portalu Historia.org.pl.

http://www.historia.org.pl/index.php/publicystyka/publicystyka/wywiady/2800-zjazd-qpo-lskuq-wywiad-z-organizatorami-xx-ozhs-w-katowicach.html

 

 • Na potrzeby XX OZHS zostały zamówione bawełniane torby z nadrukiem, przedstawiającym logo konferencji, które zostaną przeznaczone dla uczestników i gości Zjazdu.

Styczeń 2012

 • Nawiązano współpracę ze sklepem „Woododobu”, który zajmuje się sprzedażą gier planszowych (podczas XX OZHS zostanie ustawione stoisko, poświecone tematyce planszowych gier historycznych), a także z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Policji Województwa Śląskiego (okresu międzywojennego), która weźmie udział w Grze Miejskiej.
 • Wysłane zostały oficjalne zaproszenia dla uczestników Zjazdu z krajów objętych procedurą wizową, a więc Białorusi i Ukrainy.
 • Ostatecznie ukształtowała się koncepcja panelu eksperckiego „Regionalizm, autonomia, separatyzm”, w którym udział wezmą eksperci z dziedziny historii (prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek), socjologii (prof. zw. dr hab. Jacek Wódz) oraz politologii (dr Małgorzata Myśliwiec).
 • Potwierdzono termin imprez integracyjnych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu dla uczestników XX Zjazdu (12 i 13 kwietnia)
 • 8 stycznia zakończyła się rejestracja zgłoszeń w serwisie XX OZHS. Organizatorzy otrzymali ponad 300 zgłoszeń z Polski oraz blisko 30 z zagranicy: z Niemiec (Uniwersytet w Bochum i Uniwersytet w Regensburgu), z Czech (Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Karola w Pradze), ze Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), z Ukrainy (Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki), z Grodna (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) i z Rosji (Rosyjska Akademia Nauk). Zgłoszenia, składające się z tematu, abstraktu, wykazu źródeł i literatury oraz rekomendacji pracownika naukowego macierzystej uczelni, zostały przekazane do oceny pracownikom Instytutu Historii UŚ, którzy do końca stycznia zdecydują, które z nich zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Zjeździe, a które nie spełniają wymogów merytorycznych wystąpienia naukowego i tym samym zostaną odrzucone.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>