Wyjazd SKNHUŚ na rekonstrukcję bitwy pod Austerlitz- 2-3.12.2011 r.

Doroczna, tradycyjna już wycieczka SKNHUŚ na rekonstrukcję bitwy pod Austerlitz, została w tym roku poszerzona o zwiedzanie Brna. Plan wycieczki obejmował Twierdzę Špilberk, katedrę Piotra i Pawła oraz Brneńskie podziemia. Mieliśmy okazję obejrzeć słynne, czeskie jarmarki przedświąteczne oraz skosztować czeskich specjałów. Drugi dzień wycieczki był już bardziej tradycyjny. Po obejrzeniu muzeum Austerlitz w , obejrzeniu rekonstrukcji, zwiedziliśmy jeszcze Slavkov u Brna i powoli skierowaliśmy się w kierunku Katowic. Od strony naukowej opiekę nad wyjazdem objął prof. UŚ dr hab. Dariusz Nawrot. W wyjeździe wzięło udział 46 osób, w tym gościnnie 22 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie Batorym oraz dwóch nauczycieli opiekunów.

Wyjazd integracyjny- 25- 27. 11. 2011 r.

Wyjazd do Rud Raciborskich w dniach 25-27 XI 2011, był okazją do integracji pomiędzy nowymi członkami SKNHUŚ z studentami działającymi w jego strukturach od dłuższego czasu, a nawet z absolwentami posiadającymi status członków stowarzyszonych. W wyjeździe uczestniczyły również osoby z wymiany studenckiej, dwoje Czechów, którzy pomimo bariery językowej, potrafili odnaleźć się w towarzystwie i organizowanych przez członków SKNHUŚ grach terenowych i zabawach.

W sobotę, tj. 26 XI, zorganizowano odbyła się wycieczka krajoznawcza po Rudach, która obejmowała okolice klasztoru, park z ruinami pomnika żołnierzy poległych w czasie wojen napoleońskich, muzeum kolei wąskotorowej.

Na popołudnie zaplanowano grę terenową z zadaniami, która toczyła się wokół klasztoru.

Natomiast po powrocie do ośrodka rozegrano LARPA. Wieczorem cześć członkiń Koła urządziła

wróżby andrzejkowe dla każdego uczestnika wyjazdu ze specjalną wróżbą SKNHUŚ.

Wyjazd zakończył się w niedziele 27 XI 2011 roku.

Wyjście do gmachu Sejmu Śląskiego- 7. 11. 2011

Wyjście miało na celu zapoznanie z budowlami powstałymi w Katowicach, w okresie międzywojennym. Studenci udali się do dawnego gmachu Sejmu Śląskiego (obecnie Śląski Urząd Wojewódzki), gdzie mogli zobaczyć m.in. Salę Sejmową, Salę Złotą, Skarbiec, dawne mieszkanie wojewody oraz dwie, z kilku istniejących na Śląsku wind paciorkowych. Zobaczyli również Dom Oświatowy oraz Dom mieszkalny profesorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i Gmach Urzędów Niezespolonych. Następnie udali się do Archikatedry Chrystusa Króla, gdzie mogli zapoznać się z historią diecezji śląskiej (katowickiej), która powstała w okresie międzywojennym. Po archikatedrze oprowadził studentów proboszcz ksiądz prałat Stanisław Puchała.

Dymarki Jesienne- 27.09. 2011 – 6.10.2011

Jak co roku Studenckie Koło Naukowe Historyków wraz z Parkiem Krajobrazowym

Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich współtworzyły warsztaty

historyczno- kulturowe dla dzieci z szkół podstawowych. Współpraca między oboma

organizacjami realizowana dwa razy do roku, na wiosnę i jesień, pod hasłem Officina

Ferraria Rudensia- Dymarki Rudzkie, rozwija się i owocuje nowymi wolontariuszami, oraz

z mniej naukowego punktu widzenia- nowo zawieranymi przyjaźniami. Jest to dla każdego

z obecnych olbrzymie doświadczenie pracy z dziećmi, przekazywania wiedzy na forum

większym i trudniejszym, niż żywo zainteresowana historią grupa studencka.

W ciągu dziesięciu dni ok. 1500 dzieci z ok. 35 szkół, dzięki trzynastu wolontariuszom

Koła Naukowego, oraz pomocy gimnazjalistów z Rudy Śląskiej i rybnickiego bractwa

rycerskiego poznawało życie rudzkich cystersów, jak również kulturę średniowiecza.

Koło reprezentowali: Agata Krzon, Marcin Król, Michał Kompała, Paweł Bizacki, Łukasz

Jończyk, Marcin Młodzik, Katarzyna Kawecka, Dawid Madziar, Ryszard Patyna, Anna

Kubica, Mateusz Witek, Szymon Bialik, Grzegorz Bartusik.

„Imperium carów- minione lata świetności?”

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym wyjeździe naukowym!