Inauguracyjne walne zebranie SKNHUŚ (18. 10. 2011) na rok akademicki 2011/2012.

I.Rozpoczęcie obrad: Prezes SKNHUŚ Agata Krzon przybliża działalność Koła nowym członkom. By umożliwić im integrację, Prezes zaproponowała wycieczkę do Rud Wielkich, która miałaby odbyć się pod koniec listopada 2011 r. Zaprezentowany został zebranym nowy zarząd: Prezes Agata Krzon; wiceprezes Marcin Król; sekretarz Dawid Madziar; skarbnik Alan Zych.

II. Przedstawienie sekcji i ich prezesów:

-prezes Sekcji Archeologii i Historii Starożytnej:Grzegorz Bartusik.

-prezes Sekcji Rekonstrukcji Historycznej: Tomasz Karżewicz

-prezes Sekcji Mediewistycznej: Dawid Madziar

-prezes Sekcji Historii Nowożytnej i Najnowszej: Mateusz Witek

-prezes Sekcji Historii Społeczno-Gospodarczej: Katarzyna Kawecka

-prezes sekcji Kresów Wschodnich: Robert Grajny

-prezes sekcji historii Śląska: Agnieszka Chlebek

III. Wybory do wakujących sekcji: -historyków integralnych- wybrany został Łukasz Jończyk.

- archiwistów-  wybrana na p.o. prezesa Ania Kubica (członek stowarzyszony)

-wojskowości- nie wybrany (p.o. Damian Kalisz)

IV. Przedstawienie planów SKNHUŚ na rok akademicki 2011/2012.

- Przybliżenie członkom wszystkich kwestii związanych z organizacją XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który ma się odbyć w dniach 11-14 kwietnia 2012 r. w Katowicach.

- Organizacja konferencji z serii: „Ludzie i ich czasy. XX wiek (okres 1918-1945).

- Informacje o organizacji 2 dniowej wycieczki na rekonstrukcję bitwy pod Austerlitz.

- Organizacja konferencji Panśląskiej.

-Wyjscie do gmachu sejmu śląskiego.

- Seria spotkań organizowanych przez sekcję rekonstrukcji historycznych poświęconych ubiorom, uzbrojeniu itp. Społeczeństwa z poszczególnych epok.

- Wyjazd na szturm twierdzy Zamość.

- Organizacja Balu Historyka.

-Kalendarz „wykładowcy na wesoło”- prośba Pani Prezes o zgłoszenie się osób chcących narysować karykatury.

V. Przedstawienie się nowo wybranego prezesa sekcji historyków integralnych- Łukasz Jończyka.

VI. Zapisywanie się nowych członków SKNHUŚ do poszczególnych sekcji.

VII. Zakończenie obrad.

Lista obecności na walnym zebraniu SKNHUŚ dnia 18.10.2011:

 1. Agata Krzon

 2. Marcin Król

 3. Alan Zych

 4. Łukasz Jończyk

 5. Marcin Młodzik

 6. Mateusz Witek

 7. Katarzyna Kawecka

 8. Dawid Madziar

 9. Łukasz Kaoperski

 10. Łukasz Ficek

 11. Adrian Kuczowicz

 12. Artur Łojek

 13. Magdalena Mikrut

 14. Jakub Krupa

 15. Karolina Sułek

 16. Patrycja Dziurka

 17. Mariusz Koszowski

 18. Agnieszka Chlebek

 19. Marcin Smierz

 20. Tonda Szturc

 21. Kozioł Krzysztof

 22. Danuta Ożarowska

 23. Damian Domżalski

 24. Jessika Kubasiak

 25. Łukasz Stępień

 26. Dominika Mantur

 27. Bartłomiej Onak

 28. Michał Skrzypczyński

 29. Tomasz Karżewicz

 30. Kamil Brela

 31. Konrad Kołakowski

 32. Sonia Skrodzka

 33. Aleksandra Jochymek

 34. Zbigniew Mazurak

 35. Anna Kubica

 36. Agata Muszyńska

 

Wyjazd integracyjny – andrzejki 2011

Wyjazd integracyjno – andrzejkowy
25 – 27.11.11
Rudy Raciborskie

Zjazd absolwentów, kołowiczów i kandydatów do SKNHUŚ!

W planach: Jesienne spacery wokół kompleksu klasztorno – pałacowego,
muzeum kolejki wąskotorowej,
wspólne oglądanie filmów,
LARP
jeżeli pogoda dopisze – ognisko.

Cena: 10 zł (plus dojazd)

XX OZHS w Katowicach!!!

 

Po raz pierwszy na Górnym Śląsku odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – najważniejsza, doroczna konferencja studentów i doktorantów.  Decyzja o tym zapadła w Toruniu, w drodze wyborów przeprowadzonych wśród ośrodków naukowych całej Polski. Jest to niewątpliwy zaszczyt, ale i niesamowita odpowiedzialność.

Swoją działalność rozpoczął już Komitet Organizacyjny XX OZHS. Ruszyła również strona internetowa, na której możecie poznać szczegóły dotyczące organizacji oraz przebiegu zjazdu.

http://xxozhs.us.edu.pl/