Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Sląski

Kim jesteśmy

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Śląski zrzesza Członków reprezentujących różne grupy zawodowe wykorzystujące w swojej pracy elementy szeroko pojętej dziedziny nauki jaką jest fizyka medyczna. 
Wśród Członków PTFM o. Śląskiego są pracownicy

  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

  • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

  • Centrum Onkologii Instytutu Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach,

  • Centrum Onkologii w Katowicach,

  • Beskidzkiego Centrum Onkologii

oraz wielu klinik na terenie woj. Śląskiego.

Systematycznie organizowane seminaria połączone z zebraniami Oddziału pozwalają na głęboką dyskusję na tematy związane z problemami zarówno naukowymi jak również prawnymi dotyczącymi fizyki medycznej oraz samych fizyków medycznych. W dobie ciągłej ewolucji przepisów określających prawa i obowiązki fizyków medycznych jak również ich możliwości rozwoju kariery zawodowej zadaniem Towarzystwa jest scharakteryzowanie sylwetki Fizyków Medycznych jako dynamicznie rozwijającej się grupy zawodowej w służbie zdrowia.

Na nasze cykliczne spotkania jako prelegenci, bardzo często zapraszani są specjaliści z całej Polski przedstawiający „nowinki ze świata fizyki medycznej”.

Korzystając z rosnącego zainteresowania fizyką medyczną oraz członkostwem w Towarzystwie postanowiono organizować cykliczne pikniki Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski, które dają okazję nie tylko do prezentacji ośrodków, poznania działalności członków Oddziału ale przede wszystkim mocnej i trwałej integracji naszego środowiska.


123.png

Aktualności

ct-pet-580319-m.jpg