Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Sląski

Poniżej znajdziecie Państwo odnośniki do wydarzeń nadchodzących w najbliższym czasie:

 • 14 stycznia 2015, Seminarium Noworoczne Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej w sali seminaryjnej Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach.

  Plan spotkania:
   
  1. Słowo wstępne - ref. Dr Armand Cholewka (5min)
   
  2. Wykłady: 
  Aneta Wajda: CyberKnife - wybrane zagadnienia z dozymetrii (15min+5)
  - Joanna Praźmowska : Tomoterapia dla fizyków (15min+5)
  - Aleksandra Woźnica : Zastosowanie radioterapii u pacjentów z rozrusznikem (15min+5)
   
  3. Przyjęcie nowych Członków (5 min)
   
  4. Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTFM oraz pierwszego zebrania Zarządu Głównego PTFM w nowej kadencji - ref. Prof. Krzysztof Ślosarek/Dr Armand Cholewka (15 min)
   
  5. Wolne wnioski 

   

   

   

 • 12-13 grudnia 2014 Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014 w Zabrzu >link<

123.png

Aktualności

cancer-164791-m.jpg