Uniwersytet
¦l±ski
Instytut Fizyki
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. U¦ dr hab. Marian Paluch

Marian Paluch
Instytut Fizyki
Uniwersytetu ¦l±skiego
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice


pokój 10 /parter
tel: (+48) 32 359 1484

fax(+48) 32 2588431
e-mail: marian.paluch@us.edu.pl
Strona główna
Wykształcenie i kwalifikacje
Zainteresowania naukowe
Do¶wiadczenie międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Często cytowane artykuły
Publikacje
Konferencje
Granty
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Curriculum Vitae (pdf)

wrzesień 2008
Polski    English