Uniwersytet
Śląski
Instytut Fizyki
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. UŚ dr hab. Marian Paluch

Zainteresowania naukowe

  1. Dynamika przejścia szklistego w polimerach oraz cieczach o małej masie molekularnej tworzących szkła. 
  1. Relaksacyjne i termodynamiczne własności w warunkach wysokiego ciśnienia cieczy złożonych: cieczy przechłodzonych, stopionych polimerów, ciekłych kryształów i biopłynów.
  1. Zjawiska krytyczne i przejścia fazowe w roztworach krytycznych o ograniczonej mieszalności.
  1. Najczęściej stosowane techniki eksperymentalne: szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna, spektroskopia mechaniczna, dynamiczne rozpraszanie światła


Strona główna
Wykształcenie i kwalifikacje
Zainteresowania naukowe
Doświadczenie międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Często cytowane artykuły
Publikacje
Konferencje
Granty
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Curriculum Vitae (pdf)

wrzesień 2007

Polski    English