Uniwersytet
Śląski
Instytut Fizyki
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. UŚ dr hab.  Marian Paluch

Doświadczenie międzynarodowe


2007
(2 miesiące)
The Hebrew University
Department of Applied Physics

Jerozolima, Izrael
Visiting scientist; wygłoszenie kilku wykładów na temat dynamiki molekularnej cieczy formujących szkła w warunkach wysokiego ciśnienia
2006
(3 miesiące)
The University of Akron
Department of Polymer Science

Akron, USA
Visiting scientist; wygłoszenie seminarium dla studentów o spektroskopii dielektrycznej
2004
(2 miesiące)
The University of Pisa
Department of Physics

Piza, Włochy
Visiting scientist; pomoc w konstruowaniu aparatury do pomiarów wysokociśnieniowych
2003
(3 miesiące)
Naval Research Laboratory
Waszyngton, D.C., USA
Visiting scientist; pomoc w konstruowaniu aparatury do pomiarów wysokociśnieniowych; badania przejść ciecz-szkło w warunkach wysokiego ciśnienia 
2001-2002
(1 rok)
Naval Research Laboratory
Waszyngton, D.C., USA
1999-2001
(2 lata)
Max-Planck Institute for Polymer Research
Mainz, Niemcy
Post-doc; osoba odpowiedzialna  za pracownię spektroskopii dielektrycznej; badania dynamiki molekularnej polimerów


Strona główna
Wykształcenie i kwalifikacje
Zainteresowania naukowe
Doświadczenie międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Często cytowane artykuły
Publikacje
Konferencje
Granty
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Curriculum Vitae (pdf)

wrzesień 2007

Polski    English