Uniwersytet
Śląski
Instytut Fizyki
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. UŚ dr hab. Marian Paluch

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

  1. Laureat I edycji konkursu TEAM ogłoszonego przez  Fundację na rzecz Nauki Polskiej  w 2008 r. - kierownik projektu pt. From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy;
  1. Członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Dielektrycznego (2006);
  1. Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach:
  • 2006 (II stopnia); 
  • 2005 (III stopnia); 
  • 2003 (I stopnia);
  1. Stypedysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w okresie 1.01.1998 – 31.12.1998.
Strona główna
Wykształcenie i kwalifikacje
Zainteresowania naukowe
Doświadczenie międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Często cytowane artykuły
Publikacje
Konferencje
Granty
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Curriculum Vitae (pdf)

wrzesień 2008

Polski    English