Opis pozostałych książek wkrótce.

"Ekologia Człowieka, Tom I: Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze"
N. Wolański

Mówienie o ekologii stało się ostatnio bardzo modne, zwykle akcentuje się jednak zmiany środowisku, których nie do końca świadomym autorem jest człowiek, zapominając o tym, że nasze otoczenie również wpływa na nas każdego dnia. Wszystkim tym, którzy chcą wyjść poza schematyczne ujęcia dotyczące tej tematyki i dowiedzieć się co tak naprawdę kryje się pod nazwą ekologia człowieka warto polecić dwutomowy podręcznik światowej sławy badacza - Napoleona Wolańskiego. Książka ta, podobnie jak tematyka, której jest poświęcona, jest interesująca dla studentów i specjalistów wielu dyscyplin naukowych – począwszy od ochrony środowiska i biotechnologię poprzez pedagogikę, socjologię i psychologię aż do urbanistyki i planowania przestrzennego.
Tom pierwszy - Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. obejmuje trzy części, w których omówiono przedmiot i zakres ekologii człowieka, warunki i czynniki wpływające na organizm, różne rodzaje biologicznych zmian przystosowawczych, a także zróżnicowanie i geograficzne rozmieszczenie człowieka, które jest wynikiem jego przystosowania do odmiennych nisz ekologicznych.
Wszystko to (i wiele więcej) przedstawione zostało w przejrzystej formie i miłej dla oka oprawie graficznej, które sprawiają, że niezwykle łatwo odnaleźć potrzebną informację i wrócić do szczególnie ważnych wątków. Sprzyja temu, między innymi, słownik i indeks rzeczowy znajdujący się na końcu tomu.


"Ekologia człowieka, Tom II: Ewolucja i dostosowanie biokulturowe."
N. Wolański

Tom drugi – Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. składa się z trzech części, w których omówiono: powstanie człowieka i społeczno kulturowe formy jego występowania, przystosowania kulturowe, a także problemy biokulturowe. Autor poszukuje w nim odpowiedzi na pytanie o charakter wpływu współżycia społecznego i praktyk kulturowych na relacje między człowiekiem a środowiskiem. Opisuje także zachowania żywieniowe i higieniczne oraz ich skutki w procesie rozwoju i ochrony zdrowia człowieka. Przedstawia perspektywy wynikające z globalizacji i tworzenia się społeczeństwa uprzemysłowionego.
Jak zaznacza sam autor książka nie jest zbiorem „odpowiedniej dozy wiadomości (...), trudniejszej lub bardziej „przeżutej”, którą po egzaminie na ogół się zapomina”. Podaje ona za to pewne fakty i ukierunkowuje sposób ich kojarzenia i wnioskowania, co ułatwia zapamiętanie ważnych informacji i zachęca do dalszych poszukiwań intelektualnych. By stały się one łatwiejsze i bardziej owocne, Napoleon Wolański dąży do ujednolicenia nazewnictwa właściwego dla poszczególnych dyscyplin. W przypadku braku jednego powszechnie używanego polskiego odpowiednika, podaje obok tłumaczenia termin angielski, co może okazać się przydatne w lekturze obcojęzycznej literatury fachowej.
Jest to jedno z nielicznych tak obszernych kompendiów wiedzy o ekologii człowieka. Oba tomy spinają klamrą całokształt tego, co warto wiedzieć na ten temat – aspekt biologiczny i duchowy ludzkości, połączony środowiskiem, w którym żyjemy.

"Jak uczy się mózg"
M. Spitzer

Książka „Jak uczy się mózg” napisana przez Manfreda Spitzera nie jest „książką kucharską”. Nie ma w niej prostych rad, które sprawią, że uczenie się stanie się przyjemne, łatwe i, że będziemy w stanie nauczyć się chińskiego w trakcie jednej nocy. Zawiera jednak receptę na to w jaki sposób uczyć się oraz w jaki sposób nauczać innych aby było to efektywne, przyjemne i dawało poczucie spełnienia.
Uczenie się nie jest biernym procesem, lecz aktywnym działaniem, w trakcie którego mózg uczącego się ulega zmianom. Potrzebne do tego są odpowiednie warunki. Tak jak nie można biegać w ciasnej klatce, tak nie można się efektywnie uczyć z nie przygotowanym na to mózgiem. Wiemy, że uczenie się nie jest postrzegane jako nasza ulubiona działalność. Odliczamy czas, który nam pozostał do opuszczenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, studiów. Okazuje się jednak, że nasze mózgi zostały zaprogramowane do tego, żeby praktycznie nieustannie przyswajać informacje i je przetwarzać. Nawet wtedy, kiedy zupełnie nie mamy na to ochoty.
Autor zwraca uwagę, że uczenie się, to nie tylko obowiązek każdego ucznia i studenta, ale także proces, który obejmuje swym zakresem każdą czynność ludzką, która nie jest „zaprogramowana” i musi zostać skopiowana i przećwiczona, by można było się nią swobodnie posługiwać.
Spitzer podszedł do zagadnienia uczenia się wielopłaszczyznowo. Pokazuje nam jak na to zjawisko wpływają inne aspekty naszego życia, a wszystkie przytaczane teorie poparte są głównie badaniami neurobiologicznymi. Okazuje się, że na lepsze wyniki w uczeniu się ma wpływ brak przewlekłego stresu i pozytywna atmosfera, strach może na krótko poprawić naszą zdolność przyswajania informacji, lecz nie będą one zapamiętywane dokładnie i na długo.
Od dawna było wiadomo , że w różnych okresach czasu uczymy się z różną szybkością. Wiemy również, że ma to związek z mielinizacją naszych włókien nerwowych. Jako dzieci przyswajamy informacje zdecydowanie szybciej, niż jako dorośli. Różne przedmioty szkolne powinny być również nauczane w różny sposób, ponieważ za ich przyswojenie odpowiedzialne są inne części naszego mózgu.
Książka zmienia sposób patrzenia na proces uczenia się. Okazuje się, że nie musi to być nudne wkuwanie tylko po to by zaliczyć przedmiot, ale fascynująca wyprawa w głąb wiedzy, gdy tylko stworzy się ku temu odpowiednie warunki. Książka jest przydatna dla każdego, kto ma już dość nieskutecznego sposób w jaki się uczy i ma ochotę spróbować czegoś innego. Czyta się ją bardzo szybko i łatwo, mimo występujących w niej licznych odniesień do neurobiologii. Wszystkie zagadnienia są jasno wytłumaczone, a liczne przykłady i ilustracje sprawiają, że jest to za razem lektura przyjemna i pożyteczna.

„Mózg wzrokowy w działaniu”
A. David Milner, Melvyn A. Goodale

„ Mózg wzrokowy w działaniu” autorstwa Milnera i Goodale'a to przystępnie i w jasny sposób napisana lektura, stanowiąca doskonałe uzupełnienie dla „niespecjalistów” zajmujących się problemami wzroku od strony neurologicznej czy też psychologicznej. Od klarownych opisów przetwarzania wzrokowego naczelnych, zobrazowanych trafnymi przykładami oraz ilustracjami, przechodzimy do podstawowych zaburzeń związanych z percepcją, jak ślepowidzenie oraz innych obszarów zaburzeń wzroku – różnego typu agnozji, iluzyjnych zniekształceń wielkości, czy syndromu pomijania, które przedstawione w ciekawy, i dostępny dla laików sposób pozwalają nam czytać „Mózg...” z prawdziwym zainteresowaniem.
Książka nie jest jednak jedynie zbiorem odrębnych rozdziałów poświęconych kolejnym zaburzeniom, stanowi całość przedstawiającą teorię Milnera i Goodale'a. Teoria ta jest modyfikacją wcześniejszych koncepcji odnoszących się do percepcji autorstwa badaczy tj. Gibson czy Marr. Jej istota opiera się na działaniu dwóch podsystemów wzrokowych, z których pierwszy przetwarza informacje na potrzeby percepcji, a drugi na potrzeby działania, z czego drugie rozwiązanie stanowi nowość w świecie nauki.
„Mózg...” nie jest tylko kolejnym podręcznikiem, który przetwarza nie ulegające zmianom fakty, ale pozwala usystematyzować i poszerzyć wiedzę dotyczącą percepcji, zastanowić się nad możliwościami naszego mózgu i wynikającymi z jego funkcjonowania sytuacjami.
Idealna lektura dla studentów psychologii, filozofii oraz innych kierunków humanistycznych czy kognitywistycznych.