„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19

Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny 2018

pobierz cały numer

Wokół teorii:

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard
[pobierz pdf]

Andrzej Stępnik
Susan Blackmore o jaźni: czy jaźń można zredukować do mempleksu?
[pobierz pdf]

Piotr Łaszczyca
Inteligencja, jej memy oraz fizyka i mechanika
[pobierz pdf]

Wojciech Borkowski
Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny
[pobierz pdf]

Justyna Tymieniecka-Suchanek
Podmiotowość człowieka w cieniu technokracji. Na podstawie utworów fantastycznych Walerija Briusowa
[pobierz pdf]

Wokół praktyki:

Sebastian Skolik
Z punktu widzenia memobota. Wikipedia jako środowisko kulturowej presji selekcyjnej
[pobierz pdf]

Robert Boroch
Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (2005–2008)
[pobierz pdf]

Agata Leszczyńska
Semantyczna analiza jednostek: „transmission”, „transmisja” i „przekaz” na przykładzie Samolubnego genu Richarda Dawkinsa
[pobierz pdf]

Przekłady, recenzje, polemiki, głosy

Bruce Edmonds
Trzy wyzwania, które mogą zapewnić przetrwanie memetyki
[pobierz pdf]

Emilia Wieczorkowska
Czy medioznawcom „po drodze” z memetyką? Recenzja książki Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu
[pobierz pdf]

Stanisław Masłowski
Skam – kultura nadaje sens światu. Recenzja książki Niny Witoszek Najlepszy kraj na świecie. Pamflet
[pobierz pdf]
15979 otwarć strony i podstron w latach 2007-2011

Zewnętrzny licznik wejść na portal
Bolanda.pl
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t