Memetyka... to interdyscyplinarny portal poświęcony memetyce i ewolucji kulturowej we wszelkich jej przejawach i dialogowi między przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19

pobierz najnowszy numer
Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny 2018


Starsze numeryDla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa. Pasowałoby tu słowo »mimem«, gdyż wywodzi się z odpowiedniego greckiego rdzenia. […] Jeśli potrzebne byłoby jakieś dodatkowe uzasadnienie, słowo to można również uważać za spokrewnione z angielskim słowem memory (pamięć) lub francuskim meme (taki sam).

R. Dawkins, "Samolubny gen", przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266

Z punktu widzenia nauk o kulturze, zaproponowane przez Dawkinsa pojęcie memu jako jednostki przekazu kulturowego, utożsamianego z naśladownictwem, jest nieprecyzyjnym i nieadekwatnym do aktualnej wiedzy o kulturze, przekazie kulturowym i pamięci kulturowej. W artykule dokonuje się reinterpretacji definicji memu, zmierzając do doprecyzowania jej z pożytkiem dla teorii kultury. Dokonując krytyki antropologicznych koncepcji przekazu kulturowego i odnosząc się do teorii pamięci Jana Assmanna, autorka dokonuje rozróżnień na „mem” pojmowany jako najmniejsza cząstka informacji kulturowej, podlegająca „przepisywaniu” w głębokich strukturach systemów kulturowych (kodach kultury), na „mem” jako fragment pamięci komunikatywnej, jednostkę powielanych zachowań komunikacyjnych (także medialnych) i „mem” jako materialny węzeł kulturowej pamięci rzeczy.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej
,
Teksty z Ulicy, Nr 15.


15979 otwarć strony i podstron w latach 2007-2011

Zewnętrzny licznik wejść na portal
Bolanda.pl
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t