Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze przy MSNP

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT
- e-mail: promsnp@wp.pl
- adres: ul. Bankowa 11, 44-007 Katowice
- osoby do kontaktu:
    - Kierownik Centrum - dr Renata Jankowska
 

CZŁONKOWIE                                           DOKUMENTY
- Grzegorz Libor                                       - regulamin <kliknij>
- Rafał Brodowy
 
OSOBY ZAPRZYJAŹNIONE
- dr Jolanta Gałuszka
- mgr Ireneusz Gałuszka
- Dominik Wycisło
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprasza na konferencję naukową

„Polityka zagraniczna V Republiki Francuskiej”

Katowice, 30 X 2012

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad głównymi problemami polityki zagranicznej i dyplomacji V Republiki Francuskiej.

Grupy tematyczne:

1)     Polityka Zagraniczna V Republiki Francuskiej wobec Afryki.

2)     Polityka Zagraniczna V Republiki Francuskiej wobec Bliskiego Wschodu.

3)     Polityka Zagraniczna V Republiki Francuskiej wobec Unii Europejskiej.

4)     Polityka Zagraniczna V Republiki Francuskiej wobec Wschodu
(Rosja, obszar postradziecki, Chiny).

5)     Polityka Zagraniczna V Republiki Francuskiej wobec Stanów Zjednoczonych.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie na adres promsnp@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA - POBIERZ >>>

Terminy

Termin zgłoszenia udziału wraz z referatem: do 1X  2012

Termin zgłoszenia udziału bez referatu: do 20 X 2012

Termin przesłania artykułu do publikacji: do 20 X 2012


Referaty i wystąpienia

Czas na wygłoszenie referatu: maks. 20 min.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

WYMOGI DLA TEKSTÓW - POBIERZ >>>

 


>>>> ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI - OŚWIĘCIM 2010 <<<<

Polityki językowe – wielojęzyczność i wielojęzykowość
w Europie

Data: 15 kwietnia 2010 roku

Konferencja jest wspólną inicjatywą
Koła Naukowego Myśli Społeczno - Politycznej przy PWSZ w Oświęcimiu
oraz
Studenckiego Centrum Naukowo-Badawczego przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

- Polityki językowe poszczególnych krajów Europy.

- Sytuacja językowa mniejszości.

- Problem języków regionalnych.

- Wielojęzyczność i wielojęzykowość w Unii Europejskiej.

- Ochrona mniejszości językowych w ramach Rady Europy

- Prawa językowe a prawa człowieka.

Przedstawione podczas konferencji referaty zostaną opublikowane
w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 15 marca 2010 roku.

Referaty gotowe do druku należy nadesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2010 roku.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany na kilka tygodni przed terminem konferencji.

Osoby odpowiedzialne:

dr Bogdan Nowosad:   bogdannowosad@poczta.onet.pl

dr Renata Janowska:      renata.jankowska@us.edu.pl

mgr Zbigniew Klima (sekretarz konferencji):    zwora@gazeta.pl

DO POBRANIA => karta zgłoszeniowa

---------------------------------------------

 
"NIE TYLKO DLA POLITOLOGA" - comiesięczne wykłady otwarte w MSNP UŚ
 

Wykład "Irak oczami Irakijczyka" - odwołany

Informujemy, iż wykład "Irak oczami Irakijczyka" zaplanowany na 16 grudnia na g. 9.30 został przełożony na termin styczniowy.

Przyczyną odwołania spotkania z cyklu "Nie tylko dla Politologa" jest choroba prowadzących.

Za utrudnienia przepraszamy.

----------

Październik 2009 - zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładzie
" La mafia nella politica in Italia" (Mafia w polityce we Włoszech). Wykład odbędzie się w języku polskim. Dokładny termin i miejsce zostaną podane wkrótce!

Wykład zorganizowany został przez Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze przy MSNP przy współpracy z:
 
 

ArteAffari
polsko-włoska szkoła muzyczno-językowa
ul.Andrzeja 3/2 (obok dworca PKP)
Katowice - Centrum
tel: +48 (32) 353 89 26
kom. + 48 502 059 428
skype: arteaffari
gg: 5633232
arteaffari@interia.pl
poster <kliknij

Dotychczasowe wykłady zorganizowane przez Centrum:

1. Islam jako religia - 23 kwietnia 2009 roku, Uniwersytet Śląski
- prowadzący: Grzegorz Libor wraz z przedstawicielami Centrum Islamu w Katowicach - Panem Abduljabbar Koubaisy oraz Panem Abdelwahab Bouali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt w trakcie realizacji:
           
TURECKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rocznym projekcie badawczym, którego przedmiotem analizy jest tak płaszczyzna ekonomiczna, społeczna, jak i polityczna oraz kulturowa Turcji wobec możliwej, dalszej integracji europejskiej. Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań, konferencji, wyjazdów, a także studenckich projektów naukowych, które staną się podstawą opracowania publikacji książkowej będącej podsumowaniem naszych prac.
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI - 3 LISTOPAD 2009 (patrz strona główna)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt zrealizowany:
           
 
REGIONY W EUROPIE  
 
Studenckie Centrum Naukowo - Badawcze przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (SCNB) zorganizowało dnia 10 grudnia 2008 roku na Wydziale Nauk Społecznych konferencję naukową "Europa Regionów".

Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat regionów państw europejskich stąd koncentracja wokół 3 elementów:
             
 
1. Polityki regionalnej UE,
2. Problemu decentralizacji na przykładzie wybranych państw europejskich,
3. Ruchów regionalnych i tendencji separatystycznych.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PUBLIKACJE CENTRUM
 
- "Europa regionów" - red. Renata Jankowska