sprawdza HTML sprawdza CSS

Uniwersytet Śląski   -   Instytut Fizyki   -   Zakład Fizyki Ciała Stałego            
Publikacje, emeryt Jan Heimann, jako współautor, Scopus AU-ID(7003469809) [bazy]       English version

 1. P. Piszczek, I.B. Szymańska, E. Talik, J. Heimann, Deposition of thin copper layers using copper(II) carboxylate complexes with tert-butylamine as new CVD precursors, Chemical Vapor Deposition 19, 251-259 (2013)
 2. R. Sitko, E. Turek, B. Zawisza, E. Malicka, E. Talik, J. Heimann, A. Gągor, B. Feist, R. Wrzalik, Adsorption of divalent metal ions from aqueous solutions using graphene oxide, Dalton Transactions 42 (16) 5682-5689 (2013)
 3. I. Jendrzejewska, P. Zajdel, J. Heimann, J. Krok-Kowalski, T. Mydlarz, J. Mrzigod, Influence of manganese on magnetic and electronic properties of ZnCr2Se4, Materials Research Bulletin 47, 1881-1886 (2012)
 4. E. Malicka, A. Waśkowska, J. Heimann, R. Sitko, D. Kaczorowski, Structural and magnetic properties of CuCr2Se4 single crystal diluted with Sb(III), Journal of Alloys and Compounds 513, 353–358 (2012)
 5. E. Malicka, T. Groń, A. Ślebarski, A.W. Pacyna, J. Goraus, M. Fijałkowski, J. Heimann, Specific heat and magnetic susceptibility of single-crystalline ZnCr2-xAlxSe4 (x=0.15, 0.23),
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 72, 974-979 (2011)
 6. E. Malicka, T. Groń, A. Ślebarski, A. Gągor, A.W. Pacyna, R. Sitko, J. Goraus, T. Mydlarz, J. Heimann, Specific heat and magnetic susceptibility of single-crystalline ZnCr2Se4 spinels doped with Ga, In and Ce, Materials Chemistry and Physics 131, 142-150 (2011)
 7. E. Malicka, R. Sitko, B. Zawisza, J. Heimann, D. Kajewski, A. Kita, Non-destructive analysis of single crystals of selenide spinels by X-ray spectrometry techniques,
  Analytical and Bioanalytical Chemistry 399, 3285-3292 (2011)
 8. P. Piszczek, I.B. Szymańska, W. Bała, K. Bartkiewicz, E. Talik, J. Heimann, Microstructure and electrical properties of Cu films obtained by chemical vapor deposition of copper(I) pentafluoropropionate complexes with vinyltrialkylsilanes, Thin Solid Films 516, 3924-3930 (2008)
 9. E. Malicka, A. Waśkowska, J. Heimann, T. Mydlarz, R. Sitko, D. Kaczorowski,
  Structural and magnetic properties of Zn1-xSbxCr2-x/3Se4 (x = 0.11, 0.16 and 0.20) single crystals,
  Journal of Solid State Chemistry 181, 1970-1976 (2008)
 10. A. Winiarski, J. Heimann, Crystal structure and superconducting properties of perovskite BaPb0.7-xSbxBi0.3O3, Acta Crystallographica A64, C507 (2008)
 11. A. Winiarski, K. Balin, W. Moras, J. Heimann, E. Teper, Crystal structure and some physical properties of BaPb0.7-xMxBi0.3O3-d ( M = In, Sb ), Acta Crystallographica A63, s224-s225 (2007)
 12. J. Heimann, Dawid Dunikowski, Magnetic state in RAgAl (R = Dy, Ho, Er), Journal Alloys and Compounds 423, 43-46 (2006)
 13. P. Piszczek, M. Richter, A. Grodzicki, E. Talik and J. Heimann, CVD of Thin Titanium Dioxide Films Using Hexanuclear Titanium Oxo Carboxylate Isopropoxides, Chemical Vapor Deposition 11, 399-403 (2005)
 14. J.A. Bartkowska, J. Cisowski, J. Voiron, J. Heimann, M. Czaja and Z. Mazurak, Magnetization and magnetic susceptibility of jadeite, European Journal of Mineralogy 16, 671-675 (2004)
 15. I. Okońska-Kozłowska, K. Szamocka, E. Malicka, A. Waśkowska, J. Heimann, T. Mydlarz, A. Gilewski, T. Groń,
  The crystal structure and properties of Ga2Cr1.33Se5 a new layered semiconductor,
  Journal of Alloys and Compounds 366, 21-27 (2004)
 16. I. Okońska-Kozłowska, E. Malicka, A. Waśkowska, J. Heimann, T. Mydlarz, Distribution of metal, ions, magnetic properties in spinel system CdCr2-xGaxSe4., Journal of Solid State Chemistry, 158, 34-39 (2001)
 17. J.A. Bartkowska, J. Cisowski, J. Voiron, J. Heimann, M. Czaja, Z. Mazurak, Magnetization and magnetic susceptibility of kunzite., Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 221, 273-277 (2000)
 18. W. Zarek, E. Talik, J. Heimann, M. Kulpa, A. Winiarska, M. Neumann, Electronic structure, magnetic, electrical properties of Fe3-xVxAl Compounds, Journal of Alloys and Compounds 297, 53-58 (2000)
 19. J. Heimann, M. Kulpa, On the new ternary gadolinium silver aluminide GdAgAl, Journal of Alloys and Compounds 296, L8-L10 (2000)
 20. Z. Mazurak, J. Cisowski, J. Heimann, A. Nateprov, M. Czaja, Magnetic susceptibility, luminescence of α-ZnAl2S4 tiospinel doped with chromium, Chemical Physics 254, 25-30 (2000)
 21. A. Nateprov, J. Cisowski, J. Heimann, I. Mirebeau, A new ternary compound YbZn2As2 with mixed valency of Yb, Journal of Alloys and Compounds 290, 6-9 (1999)
 22. T. Groń, E. Maciążek, J. Heimann, J. Kusz, I. Okońska-Kozłowska, K. Bärner, Ch. Kleeberg, Electrical and magnetic studies of CuxCoyCrzSe4 single crystals, Physica B: Condensed Matter 254, 84-91 (1998)
 23. I. Jendrzejewska, T. Mydlarz, I. Okońska-Kozłowska, J. Heimann, Magnetic properties of single crystals CuxZnyCrzSe4, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 186, 381-385 (1998)
 24. E. Talik, M. Neumann, Kusz, J., Böhm, H., T. Mydlarz, J. Heimann, A. Winiarski, Properties of Er3Rh single crystals, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 186, 33-40 (1998)
 25. A. Nateprov, I. Tomak, J. Heimann, J. Cisowski, I. Mirebeau, Ferrimagnetic-like behavior of ZnMn2As2
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 172, 193-197 (1997)
 26. A. Nateprov, Kravtzov, V., J. Heimann, J. Cisowski, Crystal structure and properties of CuMn3As2,
  Journal of Alloys and Compounds 248, 98-100 (1997)
 27. A. Winiarski, I. Okońska-Kozłowska, J. Heimann, M. Neumann, Investigation of CuxGayCrzSe4 single crystals, Journal of alloys and compounds 232, 63-66 (1996)
 28. I. Okońska-Kozłowska, E. Maciążek, K. Wokulska, J. Heimann, Growth of CuxIn1/3(1-x)Cr2Se4 four-element single crystals by chemical vapour transport and their properties, Journal of Alloys and Compounds 219, 97-99 (1995)
 29. T. Mydlarz, E. Talik, J. Szade, J. Heimann, High-field magnetization of DyFe4Al8 single-crystal,
  Journal of Alloys and Compounds 219, 225-227 (1995)
 30. J. Heimann, J. Szade, E. Talik, T. Mydlarz, Magnetic anisotropy of ErFe4Al8 single crystal,
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 140-144, 1033-1034 (1995)
 31. E. Talik, J. Heimann, J. Szade, T. Mydlarz, Resistivity anomaly and magnetic properties of HoFe4Al8 single crystals, Physica B: Physics of Condensed Matter 205, 127-132 (1995)
 32. D. Skrzypek, J. Heimann, Magnetic and structural properties of KCoxMg1-xF3 compounds,
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 139, 102-108 (1995)
 33. H. Bednarski, J. Cisowski, J. Voiron, Schmitt, D., Portal, J.C., J. Heimann,
  Magnetic susceptibility of (Cd1-x-yZnyMnx)3As2, Solid State Communications 91, 461-464 (1994)
 34. Z. Drzazga, E. Talik, J. Heimann, J. Szade, Magnetocrystalline anisotropy of RFe4Al8 single crystals investigated by torque magnetometry IEEE Transactions on Magnetics 30, 1006-1008 (1994)
 35. E. Talik, J. Szade, J. Heimann, Spin glass behaviour and magnetic anisotropy in DyFe4Al8 single crystals, Physica B: Physics of Condensed Matter 190, 361-365 (1993)
 36. D. Skrzypek, J. Heimann A correlation between the structural and magnetic phase transitions for the mixed systems: KMn1-xNixF3 and II KMn1-xCoxF3. Magnetic properties.,
  Phase Transitions 42, 199-205 (1993)
 37. A. Chełkowski, , E. Talik, J. Szade, J. Heimann, A. Winiarska, A. Winiarski,
  Crystal structure, magnetic and electrical properties of YFe4Al8 single crystals,
  Physica B: Physics of Condensed Matter 168, 149-152 (1991)
 38. J. Szade, J. Heimann, A. Chełkowski, RKKY interactions in Gd1-xLuxAl2 and Gd1-xThxAg,
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 88, 93-99 (1990)
 39. E. Talik, J. Szade, J. Heimann, A. Winiarski, A. Winiarska, K. Majewska, A. Chełkowski, Growth of Fe3-xVxAl, Journal of Crystal Growth 102, 187-190 (1990)
 40. E. Talik, J. Szade, J. Heimann, Tc enhancement in Y-Ba-Cu-O by titanium addition,
  Physica C: Superconductivity and its applications 165, 434-436 (1990)
 41. E. Talik, J. Heimann, J. Szade, A. Chełkowski, Temperature dependence of magnetic susceptibility and electrical resistivity of La3Co and Lu3Co, Journal of The Less-Common Metals 155, 241-246 (1989)
 42. A. Chełkowski, , E. Talik, J. Heimann, J. Szade, Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida interaction in Ag:Dy, Journal of The Less-Common Metals 155, 235-240 (1989)
 43. A. Chełkowski, , E. Talik, J. Szade, J. Heimann, A. Winiarska, A. Winiarski, Solid solubility of rare earths in aluminium Journal of The Less-Common Metals 141, 213-216 (1988)
 44. E. Talik, J. Szade, J. Heimann, A. Winiarska, A. Winiarski, A. Chełkowski, X-ray examination, electrical and magnetic properties of R3Co single crystals (R ≡ Y, Gd, Dy and Ho), Journal of The Less-Common Metals 138, 129-136 (1988)
 45. E. Talik, J. Heimann, A. Chełkowski, X-ray, electrical, magnetic and pressure experiments on RIn (R ≡ Y, Gd, Tb, Dy, Ho and Er), Journal of The Less-Common Metals 138, L15-L19 (1988)
 46. E. Talik, J. Heimann, A. Chełkowski, Magnetic, structural and electrical properties of Gd(Al1-xGax)2 compounds, Journal of The Less-Common Metals 124, L13-L16 (1986)
 47. A. Chełkowski, E. Talik, J. Heimann, J. Szade, Magnetic susceptibility of RCu and R0.5Gd0.5Cu
  (R = Tb, Dy, Ho, Er and Gd)
  , Physica B+C 130, 231-232 (1985)
 48. J. Heimann, K. Kaczmarska, E. Kwapulińska, A. Ślebarski, A. Chełkowski,
  Electrical resistivity and magnetic properties of the RE1-xGdxAl2 Laves phase (for Re: La, Lu, Y), Journal of Magnetism and Magnetic Materials 27, 187-194 (1982)
 49. I. Okońska-Kozłowska, J. Heimann, Der Verlauf der Festkorperreaktion zwischen Kupferselenid und Chromselenid unter Bildung von Kupferchromselenospinell, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 447, 230-234 (1978)
 50. I. Okońska-Kozłowska, D. Konopka, M. Jelonek, J. Heimann, J. Pietkiewicz, A. Chełkowski, Preparation of of HgCr2(SexS1-x)4 type compounds and the X ray control of the process of formation of their spinel structures, Journal of Solid State Chemistry 14, 349-353 (1975)
 51. I. Okońska-Kozłowska, J. Heimann, A. Chełkowski, Untersuchung der Selenospinellbildung mit Hilfe der elektrischen Leitfahighkeit, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 407, 109-118 (1974)

  Jan Heimann