Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !

download z Internetu: edytory grafiki, HTML, konwertery, itp. programy (aktualizacja: 2019-03-07)  • Total Commander (shareware) 64bit   albo   32bit ~5[MB]
  • Sprawdź czy jest już nowsza wersja Total Commanderwww.ghisler.com, inne, dodatki, itp.


Walidatory konsorcjum W3C.org SPRAWDZAJĄ online:
 dokument HTML na DYSKU lub DYSKIETCE  arkusz stylów na DYSKU lub DYSKIETCE
dokument HTML na SERWERZE http  STYLE w dokumencie HTML na SERWERZE http 

Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !

| góra strony | powrót | Jan | wiara | Vc | Czakańscy | Heimann |