Kapituła konkursu 2017

Drukuj
 • Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej
  dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim
 • Prof. dr hab. Jan Sładkowski
  prodziekan Fizyki na Uniwersytecie Śląskim
 • Dr hab. Armand Cholewka
  dyrektor d/s dydaktycznych Instytutu Fizyki
 • Prof. dr. hab. Marek Szopa
  przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim
 • Dr hab. Ilona Bednarek
  adiunkt na Uniwersytecie Śląskim
 • Dr hab. Łukasz Machura
  adiunkt na Uniwersytecie Śląskim
 • Dr hab. Jan Syska
  adiunkt na Uniwersytecie Śląskim
 • Grażyna Krakowska
  Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Katowicach
 • Lucjan Śledź
  Dyrektor ds. Rozwoju w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
 • Dr Tomasz Gabrusewicz
  adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  Prezes Zarządu Kancelaria Wsparcia Biznesowego Bojkowski i Gabrusewicz Sp. z o.o.
 • Dr Dariusz Kajewski
  adiunkt na Uniwersytecie Śląskim
 • Marcin Doliwka
  student kierunku Finanse i rachunkowość, Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  student kierunku Informatyka i Ekonometria Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  asystent w Dziale Rewizji Finansowej BDO sp. z o. o.
 • Karolina Kupczak
  studentka ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim