Dlaczego miałbyś studiować statystykę na Ekonofizyce?

Drukuj

Czy wiesz, że prawo gazu doskonałego zostało sformułowane po uprzednim zauważeniu statystycznej korelacji pomiędzy jego ciśnieniem w zbiorniku a temperaturą?

Nic więc dziwnego, że już od kilku dziesięcioleci jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu zainteresowania przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w tym ekonomii i fizyki, w prezentowaniu badań eksperymentalnych w postaci wniosków statystycznych. W ostatnich czasach tendencja ta została nie tylko utrzymana ale coraz częściej specjaliści z tych dziedzin konstruują swoje teorie, odwołując się już od początku ich sformułowania do pojęć statystycznych.

Dlatego proponowane na Ekonofizyce kursy statystyki, a jest ich kilka, wychodzą na przeciw tej tendencji. Wprowadzają one słuchacza zarówno w matematyczną stronę statystyki, ale kładą przy tym nacisk na wyrobienie intuicji odnoszącej się do stosowanego przez nią opisu.

Intuicja ta odnosi się do umiejętności indukcyjnego myślenia, które w statystyce opiera się na założeniu, że na podstawie znajomości prób losowych możemy robić uogólnienia formułując twierdzenia o populacji.

Celem jest więc nie tylko zapoznanie Cię z analizą statystyczną danych otrzymanych w eksperymentach fizycznych i badaniach ekonomicznych, ale i z indukcyjną interpretacją otrzymanych wyników w ramach języka probabilistyki. Nie ma jednak potrzeby aby w tym miejscu robić wykład konkretnych realizacji tego schematu naukowego postępowania, ale zainteresowanych skierowujemy do przeglądnięcia chociażby tytułów przedmiotów statystycznych na naszym kierunku studiów (stopia I i stopnia II).

Ogólnie możemy jednak powiedzieć, że po pierwsze, umożliwimy Ci poznanie olbrzymiego spektrum narzędzi statystycznych, analitycznych i komputerowych, niezbędnych w instytucjach finansowych i naukowych, tak aby ukończenie kursów statystyki na Ekonofizyce ułatwiło Ci odnalezienie ciekawego miejsca pracy. Po drugie, postaramy się aby przygotować Cię do nabycia umiejętności projektowania i prowadzenia własnych badań, kładąc duży nacisk na umiejętność modelowania zjawisk w języku statystyki. Takie podejście do statystyki już w przeszłości zaowocowało rozwojem jej nowych procedur, bo statystyka chociaż jest gałęzią matematyki, rozwijana była w znacznej mierze przez stosujących ją w praktyce. Zatem, pod obu powyższymi względami, studiowanie statystyki stosowanej w ekonomii w Instytucie Fizyki może być bardzo użyteczne.

A co ze specjalistycznymi narzędziami komputerowymi? Aby sprostać współczesnym wymogom analizy statystycznej prowadzonej na rynkach kapitałowych, ale również w fizycznych badaniach naukowych, przekazujemy w trakcie prowadzonych kursów statystyki naszą umiejętność posługiwania się bardzo zaawansowanymi programami komputerowymi. Dlatego w zwykłym programie studiów prowadzimy kursy takich aplikacji jak MATLAB, bardziej przydatny w badaniach naukowych, oraz SAS, który jest bardzo przydatny w analizach na rynkach kapitałowych.

Możesz zostać specjalistą użytecznym zarówno w pracy innych ludzi jak i robiącym rzeczy Ciebie interesujące.