>>Strona główna>>
Publikacje
Publikacje - czasopisma i materiały konferencyjne
2013
[1] Domańska, D., Wojtylak: (2013) Prognozowanie eksploracyjne stężeń zanieczyszczeń i ich wizualizacja, W: Wakulicz-Deja, A. (Ed.) Systemy Wspomagania Decyzji, pp.291-302.
2012
[2] Domańska, D., Wojtylak, M. , Kotarski, W.: (2012) Visualization of Multidimensional Data in Explorative Forecast, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7594, pp. 63–70.
[3] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2012) Ocena jakości prognozy eksploracyjnej. W: Wakulicz-Deja, A. (Ed.) Systemy Wspomagania Decyzji. Katowice, pp. 237-249.
[4] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2012) Application of fuzzy time series models for forecasting pollution concentrations. Expert Systems with Applications , vol. 39, Issue 9, pp. 7673-7679, IF 2.203.
2011
[7] Domańska, D., Wojtylak, (2011) Odległość ułamkowa w grupowaniu i wizualizacji obiektów wielowymiarowych. W: Wakulicz-Deja, A. (Ed.) Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 185-193.
2010
[8] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2010) Change the Sequence Into Fuzzy Number. Lecture Notes in Computer Science , vol. 6441/2010, pp. 55-62.
[9] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2010) Air Pollution Forecasting Model Control. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, pp. 9-22.
[10] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2010) Fuzzy Weather Forecast in Forecasting Pollution Concentrations. In: Proc. of Chaotic Modeling and Simulation International Conference, CD version.
2009
[11] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2009) Selection criteria of forecast pollution concentrations using collateral informations. Computer Methods and Systems, Kraków, pp. 213-218.
[12] Domańska, D., Wojtylak, M.: (2009) Opracowanie danych służących do prognozowania stężeń zanieczyszczeń. W: Wakulicz-Deja, A. (Ed.) Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 351-359.
Artykuły popularnonaukowe
2012
[1] Domańska, D., Gdawiec, K.: (2012) Processing — a Language for Both Graphic Artists and Programmers Software Developers Journal, Software Reverse Engineering, pp. 111-130.
Publikacje w ramach projektu UPGOW