>>Strona główna>>
Ogłoszenia
Ogłoszenia
16.06.2013 - NOWA GODZINA ZALICZENIA
Proszę, aby studenci którzy mają możliwośc otrzymania zaliczenia w II terminie pojawili się w sali 101A dn. 17.06.2013 r. o nowej godzinie 13.15.

Proszę być przygotowanym do pytań dodatkowych do zadań z zestawów (można korzystać z zestawów i Internetu)

08.06.2013 - TERMINY ZALICZEŃ
Proszę, aby studenci którzy mają możliwośc otrzymania zaliczenia w I terminie pojawili się w sali 101A dn. 10.06.2013 r. o godzinie 10.30. Dodatkowo studenci z grupy poniedziałkowej proszeni są o stawienie się w w/w terminie (bez względu na termin zaliczenia). Studenci, którzy mają możliwość otrzymania zaliczenia w II terminie (poza grupami z poniedziałku) proszeni są o przyjście do sali 101A dn. 17.06.2013r. na godzinę 10.30.

Proszę być przygotowanym do pytań dodatkowych do zadań z zestawów (można korzystać z zestawów i Internetu)

23.05.2013 - ZASADY ODDANIA ANIMACJI
Proszę na płycie nagrać również projekt (pliki Blendera, Pov-Raya i innego programu)!
16.05.2013 - ZASADY ODDANIA ANIMACJI/KOMPILACJI ANIMACJI
Rozdzielczość animacji: 1024x768 (lub wyższa)

Proszę w animacji na początku umieścić: tytuł animacji, rok, nazwę kierunku studiów i rok studiów oraz numer grupy. Na końcu animacji proszę, aby znalazły się informacje na temat: liczby godzin potrzebnych do: stworzenie animacji, renderingu animacji; jaki był użyty sprzęt, jakie zostały wykorzystane programy.

W kompilacjach animacji proszę o umieszczenie na początku: roku, nazwy kierunku studiów, roku studiów i numeru grupy. Na końcu proszę o umieszczenie listy tytułów animiacji, które są zawarte w kompilacji.

Zarówno animacja, jak i kompilacja animacji ma być oddana na płycie. Dla animacji płyta opisana jest: słowem "ANIMACJA", tytułem animacji, imieniem i nazwiskiem (imionami i nazwiskami), rokiem, kierunkiem studiów, rokiem studiów i numerem grupy. Dla kompilacji animacji płyta opisana jest słowem "KOMPILACJA", imieniem i nazwiskiem osoby, którą ją przygotowała, rokiem, kierunkiem studiów, rokiem studiów i numerem grupy.

07.04.2013 - PROCESSING
Dla grup: B4, A1, E9 (poniedziałek) I zajęcia z Processingu odbędą się dn. 15.04.2013.
Dla grup: D8, A2, C6, E10 (wtorek) I zajęcia z Processingu odbędą się dn. 16.04.2013.
Dla grup: B3, D7, C5 (czwartek) I zajęcia z Processingu odbędą się dn. 18.04.2013.
Na zajęciach z Processingu wykonywane będą zadania. Do ich prawidłowego rozwiązania niezbędna jest wiedza z wykładu także proszę o zabieranie na zajęcia notatek.
26.02.2013 - INFORMACJA
Proszę jeszcze o dodanie do pliku imie_nazwisko.pov (lub analogicznego) pliku imie_nazwisko.png i obrazek w formacie 640x480px.
18.02.2013 - Termin oddania projektu z 1 zajęć
Proszę o wysałanie projektu podpisanego imie_nazwisko.pov na adres ddomanska@poczta.onet.pl.
Studenci, którzy będa robili projekt w innym darmowym programie proszeni są o napisanie odpowedniego rozszerzenia.
Dla grup: B4, A1, E9 (poniedziałek) do godz. 23:59:59 dn. 03.03.2013.
Dla grup: D8, A2, C6, E10 (wtorek) do godz. 23:59:59 dn. 04.03.2013.
Dla grup: B3, D7, C5 (czwartek) do godz. 23:59:59 dn. 06.03.2013.