>>Strona główna>>
Konferencje i seminaria
Konferencje
[1] Prognozowanie eksploracyjne stężeń zanieczyszczeń i ich wizualizacja, Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, Polska, 02-05.12.2012.
[2] Ocena jakości prognozy eksploracyjnej, Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, Polska, 06-08.12.2011.
[3] Odległość ułamkowa w grupowaniu i wizualizacji obiektów wielowymiarowych, Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, Polska, 06-09.12.2010.
[4] Selection criteria of forecast pollution concentrations using collateral informations, 7th Conference Computer Methods and Systems, Kraków, Polska, 26-27.11.2009.
[5] Opracowanie danych służących do prognozowania stężeń zanieczyszczeń, Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, Polska, 02-04.12.2008.
Seminaria
[1] Metody oceny jakości prognozy eksploracyjnej, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Seminarium: Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej, Styczeń 2012.
[1] Aplikacja modelu do prognozowania stężeń zanieczysczeń, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Katowice, Grudzień 2010.
[2] Analiza rozmytej prognozy pogody, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej, Maj 2010.
[3] Metodologia tworzenia prognozy stężeń zanieczyszczeń, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Katowice, Styczeń 2010.
[4] Wybrane kryteria prognozowania stężeń zanieczyszczeń z użyciem dodatkowej informacji, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej, Maj 2009.
[5] Opracowanie danych służących do prognozowania stężeń zanieczyszczeń, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej, Grudzień 2008.
[6] Rozmyty model meteorologiczny służący do prognozowania stężeń zanieczyszczeń, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej, Listopad 2008.
Inne konferencje (popularnonaukowe, informacyjne, promocyjne):
[1] Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza jako element zarządzania środowiskiem – możliwości zastosowań operacyjnych, Wpływ zanieczyszczeń powietrza na klimat i życie, Katowice, Polska, 22.09.2011.