Plan zajęć SWFiS

Drukuj

Poniżej zamieszczamy poglądowy grafik zajęć z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2017-18

Pobierz:

Legenda:
- kolorem czarnym na białym tle zaznaczone są zajęcia obligatoryjne dla studentów zgodnie z planem studiów,
- kolorem czerwonym na szarym tle zaznaczone są zajęcia rekreacyjne,
- kolorem czarnym na szarym tle zaznaczone są zajęcia w ramach AZS,
- pozostałe oznaczenia dotyczą zajęć dla pracowników oraz innych wynajmów sal gimnastycznych.