Informacje o SWFiS

PDF Drukuj

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej na rzecz podstawowych jednostek uczelni w formie:

  • zajęć obligatoryjnych,
  • zajęć fakultatywnych,

Zajęcia obligatoryjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Rektora program wychowania fizycznego i sportu. Na dobór form określonych zajęć ruchowych obligatoryjnych wpływ mają studenci, deklarując chęć uprawiania określonych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych.

Zajęcia fakultatywne są organizowane dla studentów, którzy nie są objęci zajęciami obligatoryjnymi i chcą uprawiać w formie zorganizowanej działalność ruchową.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu skupia ponadto młodzież szczególnie uzdolnioną w ramach zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

Pobierz:

 
top