Antoni Winiarski 
MOJA  RODZINA  /MY  FAMILY/ E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl 
 
Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page

Żona /wife/: dr Anna Winiarska, fizyk /physicist/. Anna

Córka /daughter/: mgr Jadwiga Dziemba.
Zięć /son-in-law/: Marek Dziemba. Jadwiga i Marek
Wnuki /grandsons/: Marcin Dziemba Marcin i Łukasz Dziemba. Lukasz
Wnuczka/granddaughter/: Agata Dziemba. Agata

Córka /daughter/: mgr Dorota Łęczycka. Dorota
Zięć /son-in-law/: Marcin Łęczycki.
Wnuki /grandsons/: Krzysztof Łęczycki, Piotr Łęczycki i Paweł Łęczycki. Krzysztof,Piotr,Paweł
Wnuczka /granddauther/: Agnieszka Łęczycka. Agnieszka Łęczycka

Córka /daughter/: mgr Zofia Kubica. Zofia
Zięć /son-in-law/: mgr Ryszard Kubica. Zofia i Ryszard
Wnuk /grandson/: Oscar. Oscar
Wnuk /grandson/: Conrad. Conrad

Córka /daughter/: mgr Ewa Winiarska-Drzyzga. Ewa
Zięć /son-in-law/: Piotr Drzyzga  Ewa i Piotr

Norton.Norton - pozostało tylko wspomnienie (in our memory) 
Jadwiga i Marek
Jadwiga i Marek Fot. 1997
Marcin Dziemba
Marcin Fot. 1998
Lukasz
Łukasz Fot. 2000

Łukasz, Marcin i Krzysztof Fot. XII.2002
Dorota
Dorota Fot. 1997
Zofia
Zofia Fot. 2000
Ewa
Ewa Fot. 1997

Zofia i Ryszard Kubicowie Fot. 15 IX 2001

Krzysztof Łęczycki. Fot. 2004

Piotr Łęczycki. Fot. 2004

Agata Dziemba. Fot. XII.2004

Paweł Łęczycki. Fot. VI.2007

Oscar Kubica. Fot. 1 VIII 2008

Conrad Kubica. Fot. 23 XI 2011

Agnieszka Łęczycka. Fot. 19 X 2014

Anna Winiarska i Agnieszka Łęczycka. Fot. 19 X 2014

Ewa Winiarska-Drzyzga i Piotr Drzyzga. Fot. 2 VII 2016

Ptaki

Jadwiga i Marek *** Marcin *** Lukasz ***Dorota *** Zofia *** Ewa
Poczatek strony /Beginning of this page/
Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page