Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page

MINERAŁY -MINERALS
SKAMIENIELINY -FOSSILS
Ze zbiorów Antoniego Winiarskiego - Collection of Antoni Winiarski
.
Fot. Antoni Winiarski - Photographed by Antoni Winiarski

.
 Polskie minerały - Minerals from Poland
 Minerały z Europy - Minerals from Europe

 Minerały spoza Europy - Minerals from non-European countries
 ..
 Meteoryty, tektyty - Meteorites, tektites
.
 Polskie agaty - Agates from Poland
 Agaty z krajów europejskich - Agates from Europe
 Agaty spoza Europy - Agates from non- European countries
 .
 MAPY- Sudety, Kraków, Kielce (po polsku) *** MAPS - Sudety, Cracow, Kielce (in English)

.
 Mikrominerały - Micromounts
 Skamienieliny zwierząt - Fossils Animals
 Skamienieliny roślin - Fossils Plants
..
.Artykuł na Portalu "SIŁA WIEDZY" o odkryciu nowych minerałów: Odkrywamy nowe minerały
.

 Śląski Klub Zbieraczy Mineralow i Skamieniałości

 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Górnośląski

 Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
 E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl