MIKROMINERAŁY - MICROMOUNTS
 
Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page

 1. Bytom, Poland.
 2. Eifel, Niemcy. Germany.
 3. Osnabrück, Niemcy. Germany.
 4. Jeseniki. Czechy. Czech Republic.
 5. Rudno k. Krzeszowic.

1. BYTOM, Poland
 

Piryt. Pyrite. Fot. A.Winiarski.

Gips. Gypsum. Fot. A.Winiarski.

2. EIFEL, Germany
 

Białe kulki - fosforan zawierający lantan. Szerokość zdjęcia 0.130 mm.
White spots - phosphate containing lanthanum. The width of the photo 0.130 mm.
Scanning Electron Microscope. Philips. Fot. E.Galuskin.

Analiza białych kulek przy pomocy mikrosondy. Widmo pochodzi od białych kulek i podłoża.
Microprobe analysic of the white spots. The spectrum comes from white spots and the substrate.
Scanning Electron Microscope. Philips. Fot. E.Galuskin.

Aragonit (igły) i fosforan zawierający lantan (białe kulki). Szerokość zdjęcia 0.400 mm.
Aragonite (needles) and phosphate containing lanthanum (white spots). The width of the photo 0.400 mm.
Scanning Electron Microscope. Philips. Fot. E.Galuskin.

Biotyt (heksagonalne płytki). Szerokość zdjęcia 2.20 mm.
Biotite (hexagonal plates). The width of the photo 2.20 mm.
Scanning Electron Microscope. Philips. Fot. E.Galuskin.

Hornblenda (u góry z lewej), fluoroapatyt (długie kryształy), magnetyt (ośmiościan w prawo od srodka zdjęcia), tytanit (powyżej magnetytu). Szerokość zdjęcia 1.84 mm.
Hornblende (left, upper), fluoroapatite (long crystals), magnetite (octahedre, to the right from thr center of the photo) and titanite (above the magnetite). The width of the photo 1.84 mm.
Scanning Electron Microscope. Philips. Fot. E.Galuskin.

Fluoroapatyt. Szerokość zdjęcia 0.300 mm.
Fluoroapatite. The width of the photo 0.300 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Fluoroapatyt. Szerokość zdjęcia 0.180 mm.
Fluoroapatite. The width of the photo 0.180 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Fluoroapatyt na krysztale hornblendy. Szerokość zdjęcia 0.325 mm.
Fluoroapatite on a hornblende crystal. The width of the photo 0.325 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Hornblenda. Szerokość zdjęcia 0.185 mm.
Hornblende. The width of the photo 0.185 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Kulka ze szkła wulkanicznego. Szerokość zdjęcia 0.770 mm.
A volcanic glass ball. The width of the photo 0.770 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Szkło wulkaniczne na powierzchni kryształu haüynitu. Szerokość zdjęcia 0.400 mm.
Volcanic glass on a haüyn crystal. The width of the photo 0.400 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Kryształy biotytu (sześciokątna płytka) i pirochloru (z prawej strony płytki). Szerokość zdjęcia 0.145 mm.
Biotite (hexagonal plate) and pyrochlor (right) crystals. The width of the photo 0.145 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Aragonit na powierzchni kryształu magnetytu. Szerokość zdjęcia 0.033 mm.
Aragonite on the surface of a magnetite crystal. The width of the photo 0.033 mm.
Scanning Electron Microscope. PHI 5700/660. Fot. A.Winiarski.

Pirochlor. Szerokość zdjęcia 0.9 mm. Pyrochlore. The width of the photo 0.9 mm. Fot. A.Winiarski.

Magnetyt. In den Deelen. Szerokość zdjęcia 0.73 mm. Magnetite. In den Deelen. The width of the photo 0.73 mm. Fot. A.Winiarski.

Hauyn. Fot. A.Winiarski.

Topaz. Drees. Fot. A.Winiarski.

3. Osnabrück, Germany


Cerusyt. Szerokość zdjęcia 1.05 mm. Silberberg. Cerusite. The width of the photo 1.05 mm. Silberberg. Fot. A.Winiarski.

4. Jeseniki, Czechy. Czech Republic.

...
Granaty. Szerokości zdjęć 7.2 mm i 4.4 mm. Garnets. The width of the photos 7.2 and 4.4 mm. Fot. A.Winiarski.


Inkluzje w zielonym kwarcu. Szerokość zdjęcia 2.1 mm. Inclusions in a green quartz. The width of the photo 2.1 mm. Fot. A.Winiarski.

5. Rudno k. Krzeszowic.


Heulandyt. Szerokość zdjęcia 7 mm. Heulandyte. The width of the photo 7 mm. Fot. A.Winiarski.
 


Inkluzje rutylu w kwarcu. Inclusions of rutile in quartz.
Fot. A.Winiarski. 


Kwarc berłowy. Niemcy. Zepter quartz. Germany. Fot. A.Winiarski.
 Aktualizacja 9.03.2018


Połączenia /Links/: *** AFM Home Page *** Bob's Rock Shop *** Mineral Collectors Page *** 
*** Iranian agates - Maziar Nazari *** Agates - Jan Rzymelka *** Agates from Argentina ***
  Początek strony - Top
.
 Polskie mineraly - Minerals from Poland
 Mineraly - Europa - Minerals - Europe
 Mineraly swiata - Minerals from other countries
..
 Meteoryty, tektyty - Meteorites, tektites
.
 Polskie agaty - Agates from Poland
 Agaty z krajow europejskich - Agates from Europe
 Agaty z calego swiata - Agates from the World
.
 MAPY- Sudety, Kraków, Kielce (po polsku) *** MAPS - Sudety, Cracow, Kielce (in English)

.
 Mikromineraly - Micromounts
 Skamienieliny Zwierzeta - Fossils Animals
 Skamienieliny Rośliny - Fossils Plants
.
.

 Śląski Klub Zbieraczy Minerałów i Skamieniałości
 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Górnośląski

 Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
 E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl