KAMIENIE MOCZOWE - URINARY CALCULI
 
Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's homepage
Wewelit, wedelit, cystyna,  ...
Whewellite and weddellite, cystine, ...
Fot. Antoni Winiarski
 

Ca(COO)2*2H2O, 12 mm x 12 mm
Wedelit. 
Weddellite.

 

Ca(COO)2*H2O, 6 mm x 5 mm
Wewelit.
Whewellite. 

C6H12N2O4S2, 7 mm x 4 mm
Cystyna. Przełom.
Cystine. Broken stone.

C6H12N2O4S2 , 12 mm x 12 mm
Cystyna.
Cystine.


Ca(COO)2*H2O & Ca(COO)2*2H2O, 11 mm x 5 mm

Wewelit i wedelit (kryształy).
Whewellite and weddellite (crystals).

Ca(COO)2*H2O & Ca(COO)2*2H2O, 11 mm x 5 mm
Wewelit i wedelit (kryształy).
Whewellite and weddellite (crystals).

XPS, SIMS and X-ray diffraction analysis of urinary calculi
A.Winiarski, K.Sapeta, M.Urbańczyk and A.Prajsner
III Symposium on Medical Physics, 16-18.11.2000, Wisła, Poland

XPS, SIMS and X-ray diffraction analysis of urinary calculi.
A.Winiarski, K.Sapeta, M.Urbanczyk, M.Ruszaj, A.Prajsner
Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 7 (2001) 53-58.

LINKS:
 Louis C. Herring & Co. Kidney Stone Analysis Laboratory:   http://www.herringlab.com/
 Kamica nerkowa na cenzurowanym - artykuł w Gazecie Uniwersyteckiej


Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page