*  ANTONI WINIARSKI  *

.
TWITTER https://twitter.com/AntoniWiniarski
.
E-mail antoni.winiarski@us.edu.pl
.
Witam! * Welcome!

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski 
.
Silesian Center for Education and Interdisciplinary Research 
Department of Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia
.
ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów 
Telefon służbowy: (+48) 32 3497 564 
Telefon komórkowy /cell/: (+48) 508 290199 
Fax: (+48) 32 2588431

.
..
Stosowane metody badawcze / Research methods /:

kropka wyznaczanie orientacji kryształów, grupy dyfrakcyjnej i parametrów komórki elementarnej monokryształów metodami Lauego, obracanego kryształu i fotografowania sieci odwrotnej
/ Determining of crystal orientation, diffraction group and crystal lattice parameters of single crystals by the methods: Laue, rotating crystal and photography of reprocical net /,
kropkakropka wyznaczanie rodzaju i koncentracji defektów sieci krystalicznej metodami Berga-Barretta i Langa
/ Determining of kind and density of crystal lattice defects by the methods of Berg-Barrett and Lang /,
kropkakropkakropka XRD - wyznaczanie parametrów komórki elementarnej polikryształów oraz położeń atomów w komórce elementarnej metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich: dyfraktometry do badania próbek polikrystalicznych: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Tekstura, naprężenia, badanie cienkich warstw.
/ XRD - Measurements of crystal lattice parameters of polycrystalline materials and position of atoms using X-ray diffractometers: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Texture, strains, thin layers investigation - reflectivity /,

kropkakropkakropkakropka badania struktury elektronowej oraz składu substancji stałych metodami fizyki powierzchni. Wielofunkcyjny spektrometr elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics.
/ Investigation of the electronic structure and atomic concentration of solid states by surface physics methods. Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics /:
   XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy  / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami rentgenowskimi /
   UPS - Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami ultrafioletowymi /
   AES - Auger Electron Spectroscopy  / Spektroskopia elektronów Auger'a /
   SIMS - Secondary Ion Mass Spectroscopy  / Spektrometria masowa jonów wtórnych /
   ISS - Ion Scatering Spectroscopy  / Spektrometria jonów rozproszonych /
   SEM - Scanning Electron Microscopy  / Skaningowy mikroskop elektronowy /.

Pomiary wykonywane są na Wielofunkcyjnym Spektrometrze Elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics (na fotografii u góry). Spektrometr zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej z Funduszy Republiki Federalnej Niemiec,Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Nauki Polskiej w ramach Programu SUBIN'95. Zukup spektrometru był możliwy dzięki współpracy z Fachbereich Physik Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech.
Solid samples are examined with the use of Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics. The spectrometer was purchased thanks financial support of the Foundation for Polish-German Cooperation with funds from the Federal Republic of Germany, Comitee for Scientific Research, National Foundation for Environmental Protection and Water Management and Foundation for Promotion of Polish Science under the SUBIN'95 program. It was possible thanks cooperation between Solid State Physics Department in Universitety of Silesia in Katowice and Fachbereich Physik Universitaet Osnabrück in Germany.

kropkakropkakropkakropkakropka wyznaczanie składu chemicznego (koncentracje atomowe) metodą rentgenowskiej spektroskopii fuorescencyjnej. Spektrometr ZSX PRIMUS II firmy Rigaku.
/ Determining of chemical composition (atomic concentration) by X-Ray Fluorescence Spectroscopy XRF. X-ray Fuorescence Spektrometer ZSX PRIMUS II from Rigaku /

...
Antoni Winiarski
* Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego , Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
     I am a member of the  Polish Physical Society , Polish Vacuum Society and Polish Society of Friends of Earth Sciences
** Praca magisterska: "Rentgenograficzne badania monokryształu NH4H2PO4". Promotor: Prof. August Chełkowski.
    My master thesis: "X-ray diffraction study of  NH4H2PO4 single crystals". Professor conferment of the degree: Prof. August Chełkowski.
*** Praca doktorska: "Otrzymywanie monokryształów ziem rzadkich (Ce, Sm, Gd, Tb) i badanie ich realnej struktury". Promotor: Prof. August Chełkowski.
    My doctor thesis: "Growth of some rare earth metal crystals (Ce, Sm, Gd, Tb) and study of their real structure". Doctoral supervisor: Prof. August Chełkowski.
.
**** Absolwent 3-letniego Archidiecezjalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach (1996 r.)
Alumnus of 3 years Catholic Social Teaching Studies in Katowice Archdiocese (1996).
.
***** Moje uprawnienia / My qualifications
Przewodnik beskidzki. Nr leg. 852. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
Licensed Guide since 1968. Mountains of Beskidy. Language: English.
Pilot wycieczek. Nr leg. 2160. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
Licensed Tour Leader since 1968. Language: English.
.
****** Biografia w "Who is Who", Hübner, Polska.
Biographical information in "Who is Who", Hübner, Poland.
Biografia w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, str. 578.
Więcej informacji: Przedstawiciele UŚ w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej"
. Biographical information in "Encyclopedia of Important Persons in Polish Republic" ed. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, p. 578.
.
.
****** W którą stronę kręci się woda na półkuli północnej?
Does water go down the drain counterclockwise in the northen Hemisphere?
   Intinan Muzeum Słońca - Równik. Siła Coriolisa. * Intinan Solar Museum - Equator. Coriolis Force
.
*** ZAPRASZAM ***

Niedziela Palmowa w Gilowicach - wycieczka.
9 kwietnia 2017 r.
Organizator Antoni Winiarski.
Informacje, zapisy:
 http://pracownik.us.edu.pl/sites/pracownik.us.edu.pl/files/imce/pliki/niedziela_palmowa17.pdf

Antoni Winiarski: "Zjawiska elektryczne w atmosferze ziemskiej - zorza polarna, burze i ... krasnoludki". 
Wtorek 18 kwietnia 2017 r. godz. 16.00.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich.
Siemianowice Śląskie, Aleja Sportowców 3.
Wyładowania elektryczne zawsze budziły grozę i respekt. Usłyszymy o błyskawicach i piorunach kulistych, ogniach św. Elma i o związku wyładowań elektrycznych w atmosferze ziemskiej z krasnoludkami. Zorza polarna jest rzadko widoczna w Polsce. To piękne zjawisko powoduje wiatr słoneczny wpadający w pole magnetyczne Ziemi.
Prelekcja multimedialna.

Antoni Winiarski: "Armenia - starożytne cywilizacje, klasztory i dzika przyroda". 
Wtorek 9 maja 2017 r. godz. 17.00.
Kopalnia Kultury. Czeladź, ul. Stanisława Trznadla 1
W Armenii leżącej u stóp góry Ararat zachowały się pamiątki po starożytnych cywilizacjach: królestwie Urartu, Imperium Perskim, Cesarstwie Rzymskim. Armenia jest pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Dzika przyroda, pięknie położone klasztory, głęboko wcięte doliny rzek i błękitne Jezioro Sewan zachęcają do zobaczenia Armenii.

Antoni Winiarski: "Dlaczego Wyspy Owcze nazywane są <<Wyspami Być Może>>?"
Środa 31 maja 2017 r. godz. 16.00.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Aula im. Prof. Andrzeja Pawlikowskiego, Instytutu Fizyki UŚ. 
Katowice, ul. Uniwersytecka 4.
Położone na Atlantyku Wyspy Owcze oferują turystom wiele atrakcji: wirujący wodospad, czarną plażę, Olbrzyma i Wiedźmę zamienionych w skały, klify sięgające 745 m wysokości, wyspę na której mieszka 10 osób i pół miliona ptaków, katedrę, do której wpływa się łodzią, boisko piłkarskie wykute w skale i oczywiście owce, które zawsze mają pierwszeństwo na drodze. Respekt wzbudza 313-metrowy Palec Wiedźmy. Soczysta zieleń łąk czyni te wyspy wyjątkowymi. Nie dziwi więc zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „National Geographic Traveller” na najpiękniejsze wyspy na świecie.

KAMERY INTERNETOWE

Park Narodowy Krugera (RPA):http://www.sanparks.org/webcams/
*
Gejzer Geysir (Islandia): http://live.mila.is/geysir/
*
Zorza polarna. Yellowknife, N.W.T., Kanada (od połowy sierpnia do końca kwietnia):
 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/connect.asp

.
IPN - Gdy Katowice nazywały się Stalinogrodem. 1953 - 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of Stalin Town" i prosi u udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogrod-ipn.doc
 
1. Publikacje - References
2. Rodzina  -  Family
3. Astronomia  -  Astronomy Półcieniowe zaćmienie Księżyca 16.09.2016 r.
4. Minerały - Minerals brylant
5. Skamienieliny Zwierzęta - Fossils Animals
           Skamienieliny Rośliny - Fossils Plants
6. Kamienie moczowe  -  Urinary calculi
7. Przyroda i zjawiska atmosferyczne  -  Nature and atmospheric phenomena
.8. WYKŁADY, podróże, pilotaż, mapa.
9a. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Picasa Web Albums od 2013 r. do 2016 r.
9b. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Zdjęcia Google od 2016 r.
10. Fotografie na National Geographic
11. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Wykłady, spotkania, rekolekcje, pielgrzymki, fotoreportaże z pielgrzymek, wycieczki, koncerty, kronika.
   * Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
   * Le Club De L'Intelligentsia Catholique (KIK) a Katowice
  * Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Watykan - Rzym. 7 - 9 kwietnia 2005.
  * Fotoreportaż z Beatyfikacji Jana Pawła II. Watykan 1 maja 2011.
12. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
13. Archiwum
.
14. Warto przeczytać w "Gazecie Uniwersyteckiej"!
 * Polsko-niemiecka współpraca fizyków
 * O falach śmierci - tsunami
 * O Pieninach i niezwykłym gościu z Australii
 * O fałszywkach w internecie - jak się ich ustrzec: "Tomek ma 14 lat"
 * O kamicy nerkowej
 * O studentach francuskich uzyskujących dyplomy w Uniwersytecie Śląskim

13. Warto przeczytać w "INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie - 5/2010"!
 * Niepoprawnie politycznie o polityce klimatycznej
.
14. Warto przeczytać na Portalu "SIŁA WIEDZY"!
 * Odkrywamy nowe minerały
.
15. Warto przeczytać w "PROBLEMY ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY" CZ. 19, STR. 64-80.
Wyd. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 * Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?.
.

.

Połączenia /Links/: *** Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia *** Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, USl *** NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego *** Uniwersytet Śląski *** *** GOOGLE *** Yahoo ***


Początek strony /Beginning of this page/ Ostatnia aktualizacja: 7.04.2017. Last update: April 7, 2017.