*  ANTONI WINIARSKI  *

.
TWITTER
https://twitter.com/AntoniWiniarski
..
E-mail antoni.winiarski@us.edu.pl
.
Witam! * Welcome!

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski 
.
Silesian Center for Education and Interdisciplinary Research 
Department of Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia
.
ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów 
Telefon służbowy: (+48) 32 3497 564 
Telefon komórkowy /cell/: (+48) 508 290199 
Fax: (+48) 32 2588431

.
...
NEW Nowe zdjęcia Marsa, Saturna i całkowitego zaćmienia Księżyca: Astronomia -  Astronomy
 
Stosowane metody badawcze / Research methods /:

kropka wyznaczanie orientacji kryształów, grupy dyfrakcyjnej i parametrów komórki elementarnej monokryształów metodami Lauego, obracanego kryształu i fotografowania sieci odwrotnej
/ Determining of crystal orientation, diffraction group and crystal lattice parameters of single crystals by the methods: Laue, rotating crystal and photography of reprocical net /,
kropkakropka wyznaczanie rodzaju i koncentracji defektów sieci krystalicznej metodami Berga-Barretta i Langa
/ Determining of kind and density of crystal lattice defects by the methods of Berg-Barrett and Lang /,
kropkakropkakropka XRD - wyznaczanie parametrów komórki elementarnej polikryształów oraz położeń atomów w komórce elementarnej metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich: dyfraktometry do badania próbek polikrystalicznych: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Tekstura, naprężenia, badanie cienkich warstw.
/ XRD - Measurements of crystal lattice parameters of polycrystalline materials and position of atoms using X-ray diffractometers: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Texture, strains, thin layers investigation - reflectivity /,

kropkakropkakropkakropka badania struktury elektronowej oraz składu substancji stałych metodami fizyki powierzchni. Wielofunkcyjny spektrometr elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics.
/ Investigation of the electronic structure and atomic concentration of solid states by surface physics methods. Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics /:
   XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy  / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami rentgenowskimi /
   UPS - Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami ultrafioletowymi /
   AES - Auger Electron Spectroscopy  / Spektroskopia elektronów Auger'a /
   SIMS - Secondary Ion Mass Spectroscopy  / Spektrometria masowa jonów wtórnych /
   ISS - Ion Scatering Spectroscopy  / Spektrometria jonów rozproszonych /
   SEM - Scanning Electron Microscopy  / Skaningowy mikroskop elektronowy /.

Pomiary wykonywane są na Wielofunkcyjnym Spektrometrze Elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics (na fotografii u góry). Spektrometr zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej z Funduszy Republiki Federalnej Niemiec,Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Nauki Polskiej w ramach Programu SUBIN'95. Zukup spektrometru był możliwy dzięki współpracy z Fachbereich Physik Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech.
Solid samples are examined with the use of Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics. The spectrometer was purchased thanks financial support of the Foundation for Polish-German Cooperation with funds from the Federal Republic of Germany, Comitee for Scientific Research, National Foundation for Environmental Protection and Water Management and Foundation for Promotion of Polish Science under the SUBIN'95 program. It was possible thanks cooperation between Solid State Physics Department in Universitety of Silesia in Katowice and Fachbereich Physik Universitaet Osnabrück in Germany.

kropkakropkakropkakropkakropka wyznaczanie składu chemicznego (koncentracje atomowe) metodą rentgenowskiej spektroskopii fuorescencyjnej. Spektrometr ZSX PRIMUS II firmy Rigaku.
/ Determining of chemical composition (atomic concentration) by X-Ray Fluorescence Spectroscopy XRF. X-ray Fuorescence Spektrometer ZSX PRIMUS II from Rigaku /

...
Antoni Winiarski
* Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego , Polskiego Towarzystwa Próżniowego , Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz National Geographic (pl)  (numer członkowski 11511324).
     I am a member of the  Polish Physical Society , Polish Vacuum Society , Polish Society of Friends of Earth Sciences. and National Geographic (en)  (No 11511324).
.
** Praca magisterska: "Rentgenograficzne badania monokryształu NH4H2PO4". Promotor: Prof. August Chełkowski.
    My master thesis: "X-ray diffraction study of  NH4H2PO4 single crystals". Professor conferment of the degree: Prof. August Chełkowski.
.
*** Praca doktorska: "Otrzymywanie monokryształów ziem rzadkich (Ce, Sm, Gd, Tb) i badanie ich realnej struktury". Promotor: Prof. August Chełkowski.
.
    My doctor thesis: "Growth of some rare earth metal crystals (Ce, Sm, Gd, Tb) and study of their real structure". Doctoral supervisor: Prof. August Chełkowski.
.
**** Absolwent 3-letniego Archidiecezjalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach (1996 r.)
Alumnus of 3 years Catholic Social Teaching Studies in Katowice Archdiocese (1996).
.
***** Moje uprawnienia / My qualifications
Przewodnik beskidzki. Nr leg. 852. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
Licensed Guide since 1968. Mountains of Beskidy. Language: English.
Pilot wycieczek. Nr leg. 2160. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
Licensed Tour Leader since 1968. Language: English.
.
****** Biografia w "Who is Who", Hübner, Polska.
Biographical information in "Who is Who", Hübner, Poland.
Biografia w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, str. 578.
Więcej informacji: Przedstawiciele UŚ w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej"
. Biographical information in "Encyclopedia of Important Persons in Polish Republic" ed. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, p. 578.
.
******* Aktualnie pełnione funkcje: 
 http://prac.us.edu.pl/~awini/funkcje.html
.
Sza
****** W którą stronę na półkuli północnej kręci się woda wypływająca z wanny?
Does water go down the drain counterclockwise in the northen Hemisphere?
   Intinan Muzeum Słońca - Równik. Siła Coriolisa. * Intinan Solar Museum - Equator. Coriolis Force
.
*** ZAPRASZAM ***
.
Antoni Winiarski "Kansai - kolebka cesarstwa Japonii - katolicy w konsumpcyjnym społeczeństwie" 
Wtorek 9 października 2018 godz. 18.00 Msza św., godz. 19.00 wykład
Klub Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej
Dom parafialny przy kosciele św. Michała Archanioła
Ruda Śl.-Orzegów, ul. Królowej Jadwigi 8

Antoni Winiarski "Kansai - kolebka cesarstwa Japonii" - wykład ilustrowany zdjęciami.
Poniedziałek 12 listopada 2018 godz. 16.30
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zamiejscowy w Tychach. 
Tychy ul. Ciasna 3.

Antoni Winiarski "O ociepleniu klimatu inaczej. Czy tylko dwutlenek węgla?"
Poniedziałek 26 listopada 2018 r. godz. 16.30
Tarnogórskie Centrum Kultury
Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Tarnowskie Góry, ul. Jana III Sobieskiego 7

KAMERY INTERNETOWE

Park Narodowy Krugera (RPA): http://www.sanparks.org/webcams/
*
Hekla (Islandia) http://www.livefromiceland.is/webcams/hekla/
*
Zorza polarna. Yellowknife, N.W.T., Kanada (od połowy sierpnia do końca kwietnia):
 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/connect.asp

1. Publikacje - References
2. Rodzina  -  Family
3. Astronomia -  Astronomy
4. Minerały i skamienieliny - Minerals and fossilsbrylant
5. Kamienie moczowe  -  Urinary calculi
6. Przyroda i zjawiska atmosferyczne  -  Nature and atmospheric phenomena
7. Moje wykłady, podróże, pilotaż, mapa.
8a. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Picasa Web Albums od 2013 r. do 2016 r.
8b. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Zdjęcia Google od 2016 r.
9. Fotografie na National Geographic
10. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Wykłady, spotkania, rekolekcje, pielgrzymki, fotoreportaże z pielgrzymek, wycieczki, koncerty, kronika.
   * Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
   * Le Club De L'Intelligentsia Catholique (KIK) a Katowice
  * Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Watykan - Rzym. 7 - 9 kwietnia 2005.
  * Fotoreportaż z Beatyfikacji Jana Pawła II. Watykan 1 maja 2011.
11. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
12. Archiwum
.
13a. Warto przeczytać w "Gazecie Uniwersyteckiej"!
 * Polsko-niemiecka współpraca fizyków
 * O falach śmierci - tsunami
 * O Pieninach i niezwykłym gościu z Australii
 * O fałszywkach w internecie - jak się ich ustrzec: "Tomek ma 14 lat"
 * O kamicy nerkowej
 * O studentach francuskich uzyskujących dyplomy w Uniwersytecie Śląskim

13b. Warto przeczytać w "INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie - 5/2010"!
 * Niepoprawnie politycznie o polityce klimatycznej
.
13c. Warto przeczytać na Portalu "SIŁA WIEDZY"!
 * Odkrywamy nowe minerały
.
13d. Warto przeczytać w "PROBLEMY ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY" CZ. 19, STR. 64-80.
Wyd. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 * Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?.
.

.

Połączenia /Links/: *** Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia *** Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, USl *** NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego *** Uniwersytet Śląski *** *** GOOGLE *** Yahoo ***


Początek strony /Beginning of this page/
Strona założona 31.12.1997. Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018. From December 31, 1997. Last update: September 19, 2018.

Administrator strony/Webmaster: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl